Obchody by mohli z charít vytvoriť skládky

Občianske združenie Free Food sa dlhodobo zaoberá znižovaním miery plytvania potravinami na všetkých úrovniach, kde potravinový odpad vzniká. Jednou z kľúčových aktivít, ktorej sa intenzívne venuje, je aj efektívne prerozdeľovanie potravinového prebytku vytvoreného v obchodoch charitám, krízovým centrám či útulkom pre bezdomovcov. Vítame, že sa poslanci problematikou darovania potravín zaoberajú a snažia sa zvýšiť množstvo potravín, ktoré budú darované núdznym. Napriek tomu považujeme poslanecký návrh, podľa ktorého by darovanie potravinového prebytku malo byť pre obchody povinnosťou, za unáhlený.

 

Na Slovensku neexistujú presné štatistiky, ktoré by ukazovali, koľko potravín sa v obchodoch vyhodí a koľko potravín je schopný tretí sektor prijať. Podľa našich odhadov by sa týmto zákonom mohol zvýšiť počet prevádzok, ktoré darujú potraviny až na päťnásobok. Otázkou teda je, či je aktuálne nastavenie distribučného systému charít pripravené na obrovský nárast darovaných prebytkov.

 

Oblasť darovania potravín je vzhľadom na množstvo faktorov a účastníkov determinujúcich fungovanie systému ich darovania pomerne komplexná a zložitá. Množstvo darovaných potravín, totiž nezávisí len od vôle obchodníkov, ale aj od schopnosti a kapacít organizácií tieto potraviny prijať a ďalej efektívne prerozdeľovať. Z toho plynú aj obavy združenia Free Food, že bez vybudovanej infraštruktúry, na ktorej by sa aktívne podieľal aj štát, by mohol vzniknúť čierny trh s likvidáciou darovaných prebytkov.

 

V navrhovanom zákone vidíme ešte jednu významnú slabinu. Je ňou ponúkaná komodita, ktorou sú potraviny po DMT. Potraviny, ktorými sa najviac plytvá, a často krát sú najmenej dostupné ľuďom v núdzi, sú ovocie, zelenina a väčšina pečiva. Práve tie do kategórie potravín s označením DMT nespadajú. Z nášho pohľadu povinnosť darovať potraviny po DMT situáciu plytvania potravinami nevyrieši. Preto si myslíme, že treba začať podporou distribučného systému darovaných potravín, odstraňovaním bariér na strane obchodníkov a ich motiváciou. V aktuálnom systéme darovania potravín zo strany obchodníkov je mnoho nejasností a limitov a práve tie množstvo darovaných potravín eliminujú. Jedným z takýchto motivačných nástrojov je aj zmena zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2020, ktorú iniciovalo naše občianske združenie. Na základe tejto zmeny si budú môcť obchodníci odpísať do daňových výdavkov hodnotu darovaných potravín charitám. Samozrejme, ako občianske združenie, ktoré bojuje proti plytvaniu potravín, sme za to, aby sa darovalo čo najviac potravín. Z nášho hľadiska by však uloženiu povinnosti darovať potraviny mala predchádzať príprava a podpora rozvoja distribučnej siete založená na spolupráci štátu, obchodníkov a tretieho sektora.

Video

Pozvánka na Retail Summit 2021


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk