Slovak superbrands award

Maloobchod by si mal zákazníkov viac obchádzať

cisco prieskumNevyhnutné je viac sa zamerať aj na produktivitu práce v maloobchode. Tak to odporúča jedna z najnovších štúdií spoločnosti Cisco. Maloobchodníci totiž podľa jej záverov neustále podceňujú investície do nástrojov zvyšujúcich produktivitu práce. Dostatočne tiež nepokrývajú oblasti, v ktorých sa môžu odlíšiť od svojej konkurencie.


Optimalizácia investícií do produktivity zamestnancov by pritom podľa tejto štúdie globálne zaznamenala vyššie príjmy a to v hodnote 187 mld USD ročne. Globálna štúdia Cisco s názvom „The Current State of Digital Readiness in Retail“ mapovala súčasný stav digitálnej pripravenosti v maloobchode.

 

Ciele prieskumu

 

Globálny prieskum prebehol medzi manažérmi maloobchodných sietí v USA, Západnej Európe a Latinskej Amerike. Cisco si stanovilo cieľ zistiť, v akej fáze digitálnej transformácie sa maloobchod nachádza. Medzi respondentami tohto prieskumu boli zástupcovia kamenných a elektronických obchodov, ale aj iných sfér maloobchodu. Štúdia odhaľuje, aké sú aktuálne priority z hľadiska investícií do digitálnych technológií a akých nedostatkov vo svojich stratégiách digitálnej premeny si možno nie sú maloobchodníci ani vedomí.


Zo štúdie „The Current State of Digital Readiness in Retail“ vyplynulo viacero záverov:

 

1, Maloobchodníci podceňujú nástroje na zvýšenie produktivity práce. Do tejto oblasti mieri len asi 6% investičných priorít, napriek tomu, že investície sem vykazujú najvyššiu návratnosť.

 

2, Súčasní maloobchodníci tiež nedostatočne investujú do odlíšenia svojej značky. Do tejto oblasti putuje len 29% investícií. Ide o pokročilejšie fázy digitálnej transformácie, kedy maloobchodníci môžu pomocou technológií ( napríklad Wi-Fi sieť a pokročilá analytika) odlíšiť svoju značku od konkurencie či hľadať nové obchodné modely a zdroje výnosov. Tieto zistenia ukazujú, že väčšina maloobchodníkov v digitálnej transformácii dostatočne nepokročila a vystavuje sa tak tak riziku straty trhu v prospech dynamickejšej a inovatívnej konkurencie.


3, Maloobchodníci si zákazníkov hýčkajú. Zatiaľ čo iné oblasti digitalizácie zostávajú podfinancované, maloobchodníci si už dnes uvedomujú dôležitosť investícií smerovaných do skvalitnenia interakcie so zákazníkmi (37%). Väčšina investícií smeruje práve sem. Napriek tomu, že zákaznícka skúsenosť je jednou kľúčových oblastí, mali by sa maloobchodníci viac zamerať taktiež na seba, aby lepšie spoznali chovanie zákazníkov a mohli tak lepšie optimalizovať svoje investície.

 

Dôležitosť pokročilej analytiky

 

Nevyhnutnou súčasťou každého moderného obchodu aj obchodného centra sa v budúcnosti stane pokročilá analytika. Umožňuje totiž poznať perfektne správanie zákazníkov a na základe toho upraviť investície nielen do produktivity práce (napríklad znížením množstva personálu na predajnej ploche v určité hodiny) ale aj zmeniť rozloženie tovarov, prípadne predstaviť zákazníkom špeciálnu ponuku, ktorú inde nedostanú.

 

Pre efektívnejšie využitie odporúča spoločnosť Cisco postupovať v niekoľkých krokoch. V prvom je vhodné nasadiť analytické nástroje a pomocou agregovaných dát lepšie spoznať správanie súčasných aj potencionálnych zákazníkov. Až potom môžu maloobchodníci optimalizovať lokalizáciu aj rozloženie tovarov vo svojej predajni. V ďalšej fáze môžu maloobchodníci nasadiť technológie pre doručovanie personalizovaných ponúk cez mobilné aplikácie návštevníkom prihlásených k miestnej Wi-Fi sieti.

 

Pri zavádzaní technológií pre inteligentnú predajňu by tiež mali dbať na to, aby bola Wi-Fi sieť postavená na kvalitných, spoľahlivých a overených riešeniach.

 

Pripravil: dk
Zdroj: Cisco
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail