Spotrebiteľská klíma v EÚ je čoraz lepšia

klima gfkCelkovo zaznamenala dôvera spotrebiteľov v Európe vo štvrtom štvrťroku 2016 veľmi pozitívny rast. Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery podľa GfK stúpol v celej dvadsať osmičke o 5,6 bodu a v decembri dosiahol 17,9 bodu - to je najvyššia hodnota od roku 2008.


Jednotlivé ukazovatele - ekonomické a príjmové očakávania a ochota nakupovať sa však počas roka nevyvíjali rovnako.
V titulkoch európskych správ v štvrtom štvrťroku 2016 prevažovali témy týkajúce sa vojny v Sýrii, terorizmu v Európe, novembrových prezidentských volieb v USA a pokračujúceho vzostupu nacionalistických strán a tendencií doslova vo všetkých európskych krajinách.

 

Je však úplne evidentné, že tieto negatívne správy spotrebiteľa neovplyvnili. Vyzerá to, že Európania si čoraz viac vyberajú, ktoré témy nechajú pôsobiť na svoj každodenný život. Vďaka tomu vojna v Sýrii, vývoj v Turecku, americké prezidentské voľby, ani pretrvávajúca teroristická hrozba v Európe, ukazovatele ekonomických a príjmových očakávaní, ani ochotu nakupovať, vlastne neovplyvnili. Významnejší vplyv mali údaje o ekonomickom raste v jednotlivých krajinách. A preto sa spotrebiteľská klíma v európskej dvadsať osmičke od septembra do decembra zlepšila o 5,6 bodu a dosiahla hodnotu 17,9 bodu.

 

Nemecko

 

Ekonomické očakávania Nemcov na jeseň významne vzrástli - od septembra do decembra o 9,6 bodu. Vďaka tomuto nárastu počas štvrtého kvartálu 2016 sa daný ukazovateľ dostal na konci roka na 16,4 bodu, čo je zhruba rovnaká hodnota, ktorú dosiahol v júni 2016 (18 bodov; rekord v roku 2016).


Výsledky zaznamenané v Nemecku možno pripísať silnej hospodárskej pozícii tejto krajiny. Počas posledného kvartálu 2016 sa hrubý národný produkt zvýšil o 1,7 percentuálneho bodu v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka a ustálil sa na 4,2 percentách; miera nezamestnanosti dosiahla najnižšiu úroveň od zjednotenia.


Vďaka týmto priaznivým hospodárskym podmienkam sa v období od septembra do decembra zvýšili aj ekonomické očakávania nemeckých spotrebiteľov o ďalšie 3 body na hodnotu 55,6 bodu. V novembri ukazovateľ dočasne poklesol na 44,5 bodu. Toto číslo však bolo stále takmer o päť bodov vyššie ako v rovnakom čase predchádzajúceho roka. Možno povedať, že ekonomické očakávania boli výnimočne vysoké.


Ukazovateľ ochoty nakupovať sa nedokázal ku koncu roka udržať na vysokej úrovni a od septembra do decembra sa znížil o 5,3 bodu. To znamená, že na konci decembra bol na hodnote 48,0 bodu a to je o jeden bod nižšie než v predposlednom roku.

 

Veľká Británia

 

Po dočasnom poklese na najnižšiu štvorročnú úroveň, ktorý nasledoval po júnovom hlasovaní o brexite, sa ekonomické očakávania britských spotrebiteľov na konci tretieho štvrťroka najskôr ustálili. Od septembra do decembra však indikátor znova poklesol o 9,8 bodu a na konci roka bol na úrovni -11,6 bodu. To je o 28,2 bodu nižšie než v rovnakom čase v predchádzajúcom roku. Vyzerá to, že britskí spotrebitelia očakávajú v nasledujúcich mesiacoch pokles hospodárstva vo svojej krajine ako dôsledok hlasovania pre odchod z EÚ. Zatiaľ však ohlásený odchod Británie z EÚ nemá žiaden viditeľný vplyv na jej ekonomickú silu, pretože hrubý domáci produkt v treťom štvrťroku 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 vzrástol o 2,2 percenta.


Na druhej strane príjmové očakávania vzrástli vo štvrtom štvrťroku o 13,2 bodu a na konci roka dosiahli hodnotu 3,2 bodu. Avšak to v porovnaní s koncom roka 2015 predstavuje pokles o 3,4 bodu. Je to však opačný trend v porovnaní s tým, čo sa odohralo v lete hneď po referende. Tento ukazovateľ je tiež pozitívne ovplyvnený nízkou mierou nezamestnanosti, ktorá sa teraz pohybuje na úrovni 4,8 percenta, čo je najnižšie od tretieho štvrťroku 2005.

 

Nehladiac na negatívny ekonomický vývoj sa ochota nakupovať vo 4. kvartáli zvýšila o 8,8 bodu na 15,5 bodu. To znamená, že celkový trend ostáva pozitívny, lebo v decembri sa ukazovateľ držal na hodnote, ktorá bola zhruba o päť bodov vyššia ako v rovnakej dobe roku 2015.

 

Rakúsko


Ekonomické očakávania rakúskych spotrebiteľov vo štvrtom štvrťroku vzrástli o 19,2 bodu a dosiahli 12 bodov, takže sa po prvýkrát od januára 2014 dostali do kladných čísiel. V rovnakom období 2015 bol indikátor dokonca o 31 bodov vyššie. Po víťazstve Van der Bellena v prezidentských voľbách Rakúšania zrejme predpokladajú, že ekonomická výkonnosť ich krajiny sa v roku 2017 zlepší. Podľa Európskej komisie stúpol HDP v treťom štvrťroku 2016 o 1,5 percenta, zatiaľ čo nezamestnanosť zostala na 6,1 percentách.

 

Toto zvýšenie ekonomických očakávaní pred prezidentskými voľbami však nemalo žiadny vplyv na očakávania príjmové. V marci 2016 dosiahol tento ukazovateľ najvyššiu úroveň (36,5 bodu) od začiatku prieskumu v roku 1995. Potom však príjmové očakávania neustále klesali. V decembri dosiahli 19 bodov, čo je o 5,4 bodu menej ako v septembri.


Vo štvrtom kvartáli poklesla u Rakúšanov aj ochota nakupovať. Indikátor sa znížil od septembra do decembra o 5,3 bodu a dostal sa na 12,6 bodu. Celkovo sa tento ukazovateľ od mája (27,6 bodu) neustále znižuje a zastavil sa tak rastúci trend trvajúci prvé štyri mesiace roku 2016.

 

Poľsko


Ekonomický rast v Poľsku trochu zoslabol a v prvom štvrťroku 2016 sa spomalil na 2,2 percenta. Ekonomické očakávania spotrebiteľov sa vo štvrtom kvartáli znížili - ukazovateľ klesol o 7,1 bodu z 23,7 bodu v septembri na 16,6 bodu v decembri.


42,7 bodu bola najvyššia hodnota, ktorú ekonomická očakávania dosiahli v septembri takmer po desiatich rokoch (november 2007: 43 bodov). Počas štvrtého štvrťroka 2016 sa však indikátor nedokázal udržať na tejto vysokej úrovni a v decembri klesol o 12,8 bodu na hodnotu 29,9 bodu.


Aj keď sa ekonomické a príjmové očakávania poľských spotrebiteľov vo štvrtom kvartáli 2016 očividne znížili, ochota nakupovať výrazne stúpla. Tento pozitívny vývoj možno dozaista pripísať priaznivým ekonomickým podmienkam, historicky nízkej nezamestnanosti, ktorá v treťom štvrťroku bola 6,2 percenta a takisto historicky najnižším úrokovým sadzbám vytvárajúcim vhodnú klímu preto, aby spotrebitelia nakupovali drahé a hodnotné produkty a služby.


V októbri vzrástla ochota nakupovať o 27,2 bodu a dosiahla najvyššiu úroveň od augusta 2008 (30,7 bodu). Hoci v decembri opäť poklesla na 20,8 bodu, predstavuje to v porovnaní so septembrom toho istého roku zvýšenie o 9,3 bodu a s decembrom 2015 o 14,7 bodu.


Česko

 

V treťom štvrťroku 2016 sa hrubý domáci produkt v Českej republike zvýšil v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 o 2,1 percenta. Aj keď je to najnižšia miera rastu od prvého štvrťroku 2014, českí spotrebitelia sú aj naďalej veľmi optimistickí, pokiaľ ide o vývoj českej ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch. S 36,8 bodu boli ekonomické očakávania Čechov o 9,4 bodu vyššie než v rovnakom čase predchádzajúceho roka a o 0,4 bodu vyššie ako v septembri.


Vďaka pozitívnemu ekonomickému vývoju zostáva na nízkej úrovni aj nezamestnanosť. Podľa Európskej komisie predstavovala v novembri 4,0 percenta, čo je najnižšia hodnota za viac ako dvadsať rokov (v treťom štvrťroku 1996 to bolo 3,9 percenta) a v súčasnej dobe je najnižšia v celej EÚ. V dôsledku toho sú českí spotrebitelia presvedčení, že v najbližších mesiacoch príjmy výrazne vzrastú. Svedčí o tom ukazovateľ príjmových očakávaní, ktorý bol v decembri 58,1 bodu. Toto číslo je o šesť bodov vyššie ako v septembri a predstavuje najvyššiu hodnotu od začiatku prieskumov v roku 1995.

 

Česká ochota nakupovať vzrástla v októbri na 31,6 bodu, čo je najviac od mája 2007 (32 bodov). V decembri však výrazne klesla na 21,5 bodu. To je o 5,7 bodu nižšie ako v septembri a o 0,9 bodu nižšie ako v decembri 2015.

 

Slovensko


Vďaka priaznivým ekonomickým podmienkam vo štvrtom štvrťroku 2016 slovenskí spotrebitelia predpokladali silný hospodársky rast. Ukazovateľ ekonomických očakávaní sa v decembri dostal na 28,2 bodu, a hoci to bolo o 0,4 bodu nižšie ako v septembri, je to presne o 5 bodov viac ako v rovnakom období predošlého roka.


Aj keď je miera nezamestnanosti na Slovensku relatívne vysoká a v treťom kvartáli 2016 predstavovala 9,5 percenta, v posledných niekoľkých štvrťrokoch neustále klesala. Tento trend sa odráža aj na príjmových očakávaniach slovenských spotrebiteľov, pretože od septembra do decembra indikátor stúpol o 2,2 bodu na 32,2 bodu.


Pokles nezamestnanosti znamená viac pracovných miest a vyššie príjmy pre obyvateľov, čo sú dôležité podmienky pre to, aby ľudia boli ochotní nakupovať. Od septembra do decembra tento ukazovateľ stúpol o 2,3 bodu na 15,9 bodu, a to je o 11,5 bodu vyššie než hodnota zaznamenaná v decembri 2015. To znamená, že sa stále viac spotrebiteľov domnieva, že nastala správna doba na väčšie nákupy.

 

Pripravil: dk
Zdroj: GfK, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald