Očakávania slovenských spotrebiteľov v príjmoch poklesli

ocakavania GfK 2017Pozitívna nálada medzi európskymi spotrebiteľmi pretrvávala aj v druhom štvrťroku roku 2017. Po tom, keď z hľadiska celej európskej dvadsaťosmičky dosiahla spotrebiteľská klíma na začiatku roka maximum za deväť rokov, naďalej sa drží vysoko a koncom júna zaznamenala hodnotu 19,1 bodu.


Celkovo sú výsledky prieskumu spotrebiteľskej klímy GfK v druhom štvrťroku roku 2017 v rôznych krajinách Európy rôzne. Opäť sa objavili značné rozdiely medzi tromi sledovanými ukazovateľmi: ekonomickými očakávaniami, príjmovými očakávaniami a ochotou nakupovať.


Zatiaľ čo v Nemecku a vo Francúzsku sú tieto ukazovatele na vysokej úrovni, v niektorých východoeurópskych krajinách, ako je Poľsko a Česká republika, spotrebiteľská nálada mierne ochladla. Odborník GfK na správanie spotrebiteľa Rolf Bürkl poznamenáva: "Jedným z prekvapivých zistení bol v druhom štvrťroku 'Macronov efekt' vo Francúzsku, ktorý mal evidentne pozitívny vplyv na náladu Francúzov. Britskí spotrebitelia sledovali rokovania o Brexite so zjavnou skepsou, čo sa prejavilo na nízkych hodnotách týchto ukazovateľov. K víťazom tohto štvrťroka patria Španielsko a Portugalsko, kde spotrebitelia začali rastúcej ekonomike znovu viac dôverovať. "

 

Slovensko: pokles naprieč všetkými indikátormi


Ani na Slovensku sa nepodarilo v druhom štvrťroku zaistiť pokračovanie silného vývoja, ktorý tak sľubne začal na začiatku roka. V porovnaní s koncom marca sú ekonomické očakávania Slovákov o 2,3 bodu slabšie ako v marci, pretože klesli na 17,3 bodu. Je to tiež o 5,6 bodu menej ako v roku 2016.


Očakávania slovenských spotrebiteľov týkajúce sa ďalšieho vývoja príjmov tiež trochu poklesli. Presne pred rokom dosiahli úroveň o dva body vyššie; pokles v porovnaní s prvým štvrťrokom 2017 činí takmer štyri body, ale dosahuje relatívne vysoké hodnoty 25,4 bodu.


Ochota nakupovať sa u slovenských spotrebiteľov vyvíja podobne: v porovnaní s polovicou roka 2016 sa znížila o 10,4 bodu; oproti prvému štvrťroku spadla o osem bodov na úroveň 4,6 bodu.


Česká republika: spotrebiteľská nálada chladne


Po veľmi silnom prvom štvrťroku ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov ku koncu júna značne zoslabli. Ich ukazovateľ spadol na 18,1 bodu, čo znamená pokles o 19,1 bodu. Pred rokom bol tento ukazovateľ na úrovni 25,6 bodu.
Klesajúci optimizmus je zjavný tiež u príjmových očakávaní, hoci je stále na relatívne vysokej úrovni. 59,5 bodu je historické maximum zaznamenané vo februári, lenže na konci júna sa tento ukazovateľ dostal na 40,8 bodu. Pred rokom bol ešte na 43,6 bodu, teda o 2,8 bodu vyššie než teraz.


Podobne sa medzi českými spotrebiteľmi trochu znížila aj ochota nakupovať - v porovnaní s koncom prvého štvrťroku klesla o 4 body na 14,7 bodu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď dosiahla 21,8 bodu, to znamená pokles o viac ako sedem bodov.


Rakúsko: jasný nárast ekonomických očakávaní


Pozitívny vývoj ekonomických očakávaní pokračoval aj v druhom štvrťroku tohto roka. Ich ukazovateľ stúpol v porovnaní s koncom marca o 7,4 bodu a dosiahol 18,7 bodu. Takýto výrazný nárast o 46,8 bodu oproti predchádzajúcemu roku ukazuje, že rakúski spotrebitelia na vývoj svojej ekonomiky pozerajú stále optimistickejšie.

 

Ich optimizmus sa ešte viac odráža na príjmových očakávaniach. V porovnaní s koncom prvého kvartálu tento ukazovateľ v polovici roka významne vzrástol na 30,6 bodu - je to skok takmer o 18 bodov. Príjmové očakávania však boli podobne vysoké aj pred rokom, keď boli na úrovni 28 bodov.


Ochota nakupovať taktiež vykázala počas prvých troch mesiacov roka mierne zvýšenie. Ukazovateľ koncom júna vzrástol skoro o štyri body a dosiahol 22,8 bodu. S týmto výsledkom sa dosiahla takmer úroveň minulého roka.

 

Poľsko: vyhliadky sa trochu zhoršujú


Ekonomické očakávania poľských spotrebiteľov zaznamenali v druhom štvrťroku 2017 v porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka mierne zhoršenie. Ukazovateľ poklesol o 2,8 bodu na 18,9 bodu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 to znamená drobný nárast o 2,1 bodu. V porovnaní v rámci celej EÚ zaujali poľské ekonomické očakávania solídnu pozíciu.


Trochu sa zhoršili aj poľské vyhliadky v oblasti príjmových očakávaní. Pokles ukazovateľa v porovnaní s polovicou roku 2016 činí 10,4 bodu; v porovnaní s koncom marca tohto roka poklesol tento ukazovateľ skoro o 6 bodov na hodnotu 25 bodov.


Po veľmi silnom prvom štvrťroku ochota poľských spotrebiteľov nakupovať značne ochladla, lebo spadla o viac ako dvanásť bodov a skončila na úrovni 6,6 bodu. Teraz je teda hodnota tohto ukazovateľa len o niečo vyššia ako na konci druhého kvartálu 2016, keď to bolo 5,9 bodu.

 

Pripravil: dk
Zdroj: GfK, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail