Slovensko: Nálada spotrebiteľov sa stále zlepšuje

spotrebitelia nalada 2017Pozitívna nálada európskych spotrebiteľov sa preniesla aj do prvého štvrťroku 2017. Už na konci decembra 2016 dosiahla spotrebiteľská klíma európskej dvadsať osmičky najvyššie hodnoty od januára 2008.


V januári 2017 stúplo o ďalšie dva body na 19,9 bodu a potom sa v marci ustálilo na 18,9 bodu. Toto je jeden z výsledkov aktuálneho prieskumu GfK zisťujúceho spotrebiteľskú klímu v Európe v prvom štvrťroku 2017.


Pokiaľ ide o ukazovatele ekonomických a príjmových očakávaní a ochotu nakupovať, ukázala znova analýza jednotlivých krajín zaradených do prieskumu, aké rozdiely medzi nimi panujú. Tieto rozdiely možno pripísať nerovnomernému hospodárskemu rozvoju týchto krajín a odlišnej situácii na ich trhoch práce. Najzávažnejšie celoeurópske témy, medzi ktoré patrí Brexit, posilňovanie nacionalistických politických strán, nová vláda v USA a vojna v Sýrii, preto nemali v rôznych krajinách rovnaký dopad na vývoj jednotlivých ukazovateľov.

 

Slovensko

 

Po veľmi silnej druhej polovici roka 2016 ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov v prvých troch mesiacoch tohto roka mierne poklesli. Na konci marca však tento ukazovateľ zostal na 19,6 bodu, čo je o niečo vyššie ako vlani, keď bola koncom marca zaznamenaná hodnota 16,3 bodu. Slováci teda vo svojej krajine aj naďalej očakávajú solídny hospodársky rast.

 

Takisto príjmové očakávania slovenských spotrebiteľov zostali vysoké a zaznamenali na konci prvého kvartálu hodnotu 29,2 bodu. To je o viac ako šesť bodov viac ako vlani. Nehľadiac na pretrvávajúco vysokú mieru nezamestnanosti zapôsobila ako určitá vzpruha zlepšujúca sa situácia na trhu práce a pokles inflácie.


Na konci prvého štvrťroka 2017 sa na Slovensku zvýšila aj ochota nakupovať, a síce o 13,1 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom (11,9 bodu) predstavuje mierny nárast. Rastúce príjmy a klesajúca nezamestnanosť zrejme ukazujú na to, že slovenskí spotrebitelia získavajú dojem, že si môžu opäť dovoliť väčšie nákupy.

 

Česká republika


Koncom marca dosiahli ekonomické očakávania českých spotrebiteľov najvyššiu úroveň od januára 2016, a síce 37,2 bodu. Počas prvých troch mesiacov tohto roka vykazuje tento indikátor vzostupný trend a na konci kvartálu bol o 14 bodov vyššie ako v rovnakom období minulého roka. To podčiarkuje pozitívne očakávania Čechov, pokiaľ ide rast ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch.


Rastúci optimizmus českých spotrebiteľov je zrejmý aj u ich príjmových očakávaní. Hodnota 59,5 bodu zaznamenaná vo februári predstavuje historické maximum tohto indikátora. Na konci prvého štvrťroka bol ukazovateľ stále ešte na 48 bodoch. Toto číslo je len o niečo nižšie ako 52,4 bodu zaznamenaného na konci marca 2016.


Vlaňajší pozitívny trend u ochoty nakupovať pokračoval aj počas prvých troch mesiacov roku 2017, pričom na konci štvrťroka indikátor mierne poklesol na 19,1 bodu. Aj keď ide oproti minulému roku o zníženie zhruba o šesť bodov, je to v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ešte stále vysoká hodnota.

 

Rakúsko

 

Čo sa týka rastu ekonomiky, sú rakúski spotrebitelia stále optimistickejší. Ku koncu prvého štvrťroka vzrástli ekonomické očakávania na 11,3 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 29,5 bodu. Je zrejmé, že po minuloročných decembrových voľbách Rakúšania očakávajú rast ekonomiky.


Príjmové očakávania ponúkajú trochu zmiešaný obraz. Pred rokom bol tento ukazovateľ na 36,5 bodu, to je najvyššia hodnota od začiatku výskumu v roku 1995. Koncom prvého štvrťroka 2017 ukazovateľ poklesol o 12,7 bodu, čo je čiastočne späté s relatívne vysokou nezamestnanosťou, ktorá v Rakúsku dlhodobo pretrváva.


Čo sa týka ochoty nakupovať, rakúski spotrebitelia sú od začiatku roka opäť mierne optimistickejší, hoci na konci prvého štvrťroka bol ukazovateľ o niečo nižší, pretože dosiahol 19,2 bodu. Napriek tomu však je oveľa vyššie ako pred rokom, keď koncom marca dosiahol len 6,1 bodu.

 

Poľsko


Ekonomické očakávania poľských spotrebiteľov sú vysoké vďaka pokračujúcemu hospodárskemu rastu, aj keď tento ukazovateľ počas prvého štvrťroka 2017 trochu poklesol. S 21,7 bodu takmer dosiahol úroveň minulého roka (22,9 bodu na konci marca 2016).


Poľskí spotrebitelia takisto očakávajú pokračujúce zvyšovanie svojich príjmov. V porovnaní so zvyškom Európy boli počas prvých troch mesiacov roka zaznamenané historicky najvyššie hodnoty. V januári dokonca tento ukazovateľ dosiahol najvyššie hodnoty zaznamenané v Poľsku za 15 rokov, lebo sa vyšplhal na 47,8 bodu. Koncom marca bol stále ešte na 31 bodoch, čo zhruba zodpovedá úrovni minulého roka.


Ochota nakupovať v porovnaní s minulým rokom prudko stúpla. V marci 2016 bola hodnota ukazovateľa 7,3 bodu a na konci prvého štvrťroka tohto roka dosahovala 18,8 bodu. Pozitívny vývoj tohto ukazovateľa je dôsledkom dobrej hospodárskej situácie, historicky najnižších úrokových sadzieb a zlepšenej situácie na trhu práce.

 

Pripravil: dk
Zdroj: GfK
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail