Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Modernizujeme prevádzky, rozširujeme sortiment a služby

Uvádza v rozhovore pre odborný portál RETAIL magazin.sk Ing. Igor Losman, riaditeľ METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Porozprávali sme sa o doterajšom pôsobení na trhu, realizovaných plánoch a pripravovaných novinkách.

 

losman v

 

Veľkoobchod METRO Cash & Carry bol založený v roku 1964, na Slovensko prišiel až na prelome tisícročí. Uplynulo 18 rokov od jeho vstupu na slovenský trh. Ako pribúdali jednotlivé predajne?

 

Jednou z prvých na Slovensku bola prevádzka v Ivanke pri Dunaji. Svoje brány otvorila v novembri 2000, okrem nej aj predajne v Nitre a Zvolene. Postupne pribúdali ďalšie a v súčasnosti je METRO so šiestimi prevádzkami hlavným hráčom na tunajšom veľkoobchodnom trhu.

 

To, že sme v roku 2000 naraz otvorili hneď tri predajne METRO, bola v rámci firmy rarita, väčšinou sa predajne otvárajú po jednom, nie takto hromadne. Postupne sme sa rozširovali o ďalšie prevádzky, v roku 2001 v Košiciach, 2003 v Žiline a v 2010 v Devínskej Novej Vsi. V súčasnosti máme na Slovensku 6 prevádzok.

 

Momentálne sieť METRO ponúka na Slovensku vyše 33-tisíc produktov od viac ako 1000 dodávateľov. Tovar priamo dovážame takmer 2800 zákazníkom z gastronómie a nezávislého obchodu na Slovensku. Dôležitým krokom bolo, samozrejme, založenie aliancie Môj obchod, ktorá združuje menšie maloobchodné prevádzky.

 

Vo veľkoobchode METRO pôsobíte na Slovensku od začiatku. Zmien, či už menších alebo zásadných, bolo veľa. Ako svoje doterajšie pôsobenie pod touto značkou vnímate?

 

Prešiel som si snáď všetkým a bol som svedkom mnohých najdôležitejších udalostí. Začínal som v predajni v Nitre. Spočiatku sme fungovali podľa zásad modelu Cash & Carry. Zákazníci prišli do predajne, nakúpili, zaplatili v hotovosti a odišli do svojich prevádzok. Nič sa na tom nemenilo niekoľko rokov a kopírovali sme len to, čo fungovalo inde vo svete.

Trh sa však začal meniť, prichádzala konkurencia a my sme museli hľadať cesty, ako sa posunúť ďalej. Zamerali sme sa na rozširovanie portfólia služieb.

 

Zisťovali sme, čo by zákazníci privítali, aké sú ich predstavy a potreby. Pridávali sme rôzne služby, vylepšovali ich. Ak by som to mal zhodnotiť, oblasť zákazníckych služieb tu eviduje asi najväčšie zmeny. Niekoľkokrát sme za dobu pôsobenia na slovenskom trhu prestavali aj predajne. Viac tovaru prezentujeme na paletách, čo zvýrazňuje veľkoobchodný charakter našich predajní. Zároveň sme vybudovali tím obchodných zástupcov a odštartovali službu METRO Distribúcia. Tým sme sa dostali ešte bližšie k našim zákazníkom predovšetkým zo segmentu gastronómie a tradičného maloobchodu.

 

Ktorú z realizovaných zmien pokladáte za najzásadnejšiu?

 

To, že sme zákazníkom umožnili platiť aj inak než hotovosťou. Najskôr sme zaviedli platby platobnými kartami, neskôr pribudla možnosť vystavovať faktúry s dobou splatnosti. Našli sme tiež spôsob, ako efektívne spolupracovať s vydavateľmi stravovacích poukážok.

 

Ďalším dôležitým krokom bolo spustenie výstavby čerpacích staníc. V tom období išlo o medzeru na trhu, z našej strany odvážny plán, napokon sa rozhodnutie ísť aj do tejto oblasti ukázalo ako správne. Dnes je to už nevyhnutný a dobre zabehnutý servis.

 

 

„ Ďalšou kľúčovou záležitosťou bolo vybudovanie kvalitných obchodných tímov, ktorí sa starajú priamo v teréne o kľúčových zákazníkov. Osvedčilo sa. Do tejto oblasti preto chceme vkladať veľa úsilia aj v budúcnosti. “ 

 

Ako sa osvedčila služba s názvom METRO Distribúcia?

 

Je nepochybne užitočná a praktická. Zákazník, ktorý sa rozhodne ju využiť, nemusí fyzicky chodiť pre tovar do našich predajní, sami mu všetko vyberieme a privezieme na zvolenú adresu. Službu sme zavádzali ešte v rokoch 2009 – 2010, prvé pokusy boli dokonca oveľa skôr.

 

Projekt METRO Distribúcia výborne reflektuje na potreby moderných zákazníkov, ktorí majú k dispozícii stále menej času. Túto oblasť plánujeme posilniť aj do budúcnosti.

 

Aký podiel tvoria v súčasnosti nákupy s využitím tejto služby?

 

Momentálne je to 30 percent. Našim cieľom je však dostať sa až na úroveň 50 percent. Predpokladám, že služba bude stále žiadanejšia a naberie na význame. Určite budeme do jej rozširovania aj veľa investovať.

 

METRO je známe množstvom aktivít. Čo pre svojich zákazníkov pripravujete?

 

Našimi kľúčovými zákazníkmi sú podnikatelia z odvetvia Horeca a Retail (tradičný maloobchod). Väčšinu služieb a najmä sprievodných aktivít, smerujeme k týmto dvom silným zákazníckym skupinám. Pre Horeca zákazníkov organizujeme kuchárske tréningy, ktoré zastrešuje Vojto Artz. Pre obchodníkov zasa Maloobchodnú akadémiu. V rámci nej zúčastneným obchodníkom vysvetľujeme, ako správne vystavovať a prezentovať tovar, ako ho predávať, radíme, ako viesť kolektív ľudí v predajni a podobne. Vyústením vyškolených obchodníkov je plnohodnotné fungovanie v rámci aliancie Môj obchod.

 

Organizujeme tiež Deň súkromného podnikania a HORECA dni, ktorými podporujeme podnikateľov. Priebežne pripravujeme ďalšie kurzy a školenia, aby podnikatelia mohli svoje aktivity naplno rozvíjať.

 

Jedna z prvých predajní METRO na Slovensku, v Ivanke pri Dunaji, aktuálne prechádza modernizáciou. Dokončená by mala byť do konca tohto kalendárneho roka. Čo všetko ste už zmenili?

 

Zväčšili sme potravinovú časť a zmenšili nepotravinovú. Touto zmenou by sme chceli zdôrazniť, že našim nosným sortimentom sú potraviny. Zmyslom zmien je aj ďalšie posilnenie nášho veľkoobchodného konceptu. Po novom máme v tejto predajni viac ako 680 paletových prezentácií, kde sú tovary vystavené v rámci ucelených kartónov. Môžeme sa pochváliť lepšou dostupnosťou tovarov a ich masívnejšou prezentáciou. Zjednodušili sme zároveň možnosti pohybu zákazníkov po predajni.

 

Ďalšie novinky sa týkajú osvetlenia, hoci úspornejšie technológie využívame už dlhšie. Vynovili sme podlahy aj navigačné systémy. Zmodernizovali sme celkový vizuál predajne, kde sme sa rozhodli dokonca netradične pre sivočiernu farebnosť.

 

Zmenou je zvýraznenie niektorých špeciálnych sortimentov v regáloch dreveným obložením. Týmto chceme podtrhnúť našu vyššiu pozornosť na prezentáciu trendových tovarov. Postupne budeme pridávať nové a atraktívne tovary.

 

Je realizácia zmien v tejto predajni podložená zákazníckou odozvou alebo ide o reakciu na prichádzajúce trendy?

 

Od začiatku intenzívne spolupracujeme s ostatnými krajinami v rámci siete predajní METRO. Snažíme sa monitorovať to, čo funguje v iných krajinách a bolo by použiteľné u nás. Tie trendy zachytávame a priebežne premietame do reálnej prevádzky.

 

 

„ Využívame aj nástroj NPS (Net Promoter Score), prostredníctvom ktorého získavame od zákazníkov spätnú väzbu. Informujú nás, ako sú spokojní s našimi službami, čo by chceli zmeniť, čo vnímajú inak ako my. “ 

 

Postrehy od zákazníkov dostávame aj cez naše obchodné tímy. Osvedčilo sa nám v tejto súvislosti aj organizovanie zákazníckych panelov, kde si pozveme vybranú skupinu zákazníkov, osobitne zo sféry Retail a Horeca. V rámci takýchto stretnutí diskutujeme o aktuálnych zmenách, trendoch a problémoch.

 

Aké máte plány na najbližšie obdobie?

 

Prevádzka v Ivanke pri Dunaji je, pokiaľ ide o zmeny, našou testovacou. To, čo sme v nej zrealizovali, chceme postupne uskutočniť aj v ostatných našich prevádzkach na Slovensku. V priebehu ďalšieho kalendárneho roka nás teda čaká veľa zmien a predovšetkým množstvo práce.

 

V Ivanke pri Dunaji ste si otestovali nielen nové paletové pozície, ale najmä prezentácie trendov a noviniek v oblasti potravín. Je to oblasť, v ktorej budete silnejší?

 

Áno. V našej prvej remodelovanej predajni dnes už zákazník nájde miesta, kde prezentujeme aj špeciálny a do hĺbky prepracovaný potravinársky sortiment.

 

Vyšší dôraz chceme klásť na potraviny súvisiace so zdravším životným štýlom, pripravili sme aj zaujímavú prezentáciu ponuky biopotravín. Našou silnou stránkou sú a aj naďalej budú čerstvé potraviny. Viac sa chceme venovať zákazníkom, ktorí sa v rámci svojho podnikania zameriavajú na ďalšie spracovanie potravín, či už sú to zákazníci z oblasti gastronómie alebo maloobchodu. Pridali sme potravinové špeciality a exkluzívne tovary, ktoré zákazník štandardne inde nekúpi.

 

 

„ Plánujeme sa ešte viac venovať téme udržateľnosti, v rámci nej realizujeme projekt separovaného zberu odpadu a naplno uplatňujeme šetrenie energiou. “ 

 

 Postupne pridávame aj nový sortiment vrátane zero waste riadu. Firemným záväzkom je vyradiť do roku 2025 z predaja všetok plastový riad na jedno použitie.

 

Jednou zo zaujímavých noviniek, ktoré ste spustili, je predaj čapovanej drogérie. Máte v tomto smere konkrétne plány?

 

Novinka je podstatnou súčasťou všetkých spomínaných zmien. Veríme, že prispeje k zníženiu celkového množstva plastových obalov. Zatiaľ funguje krátko, na prvé zhodnotenie si teda ešte musíme počkať. Každopádne, je to cesta budúcnosti. Musíme v rámci pripravovaných zmien prihliadať aj na ďalšie generácie zákazníkov a hľadať spôsoby, ako sa im priblížime.

 

Akú dôležitosť prikladáte práci s regionálnymi dodávateľmi?

 

Tejto oblasti sa takisto v posledných rokov viac venujeme. Dnes už každá naša prevádzka má podpísané zmluvy a vybudované vzťahy s lokálnymi dodávateľmi, malými farmármi, alebo rodinnými firmami, ktoré v okolí danej predajne pôsobia. Predajňa v Ivanke pri Dunaji napríklad úspešne spolupracuje okrem iných s Kapustárňou Bernolákovo, prezentuje a predáva jej sortiment. Pre nás je to silný a zaujímavý dodávateľ, zákazníci si ho obľúbili. Samozrejme, máme stále ešte rezervy, chceme byť preto lepší. Slováci v posledných rokoch viac vyhľadávajú slovenské výrobky. Naša vinotéka v súčasnosti napríklad eviduje 70 percent predaja slovenských vín. Silné je u nás aj zastúpenie a predaj mliečnych výrobkoch zo Slovenska.

 

Čo je nové v oblasti privátnych značiek?

 

Momentálne prebieha rebranding najkvalitnejších výrobkov, ktoré pod našimi vlastnými značkami ponúkame.

 

Aký je podiel týchto značiek na celkovom predaji?

 

Približne 20 percent.

 

Nenastal už správny čas pridať možnosť nakupovania online?

 

Momentálne nad internetovým obchodom v rámci METRO neuvažujeme. Máme ale rozbehnutú spoluprácu s externou firmou, prevádzkujeme s nimi internetový obchod s nápojmi Bevmarket.sk. Druhým projektom v spolupráci s externým partnerom je Kidmarket.sk určený primárne na predaj detského sortimentu.

 

Koľko pracovníkov v súčasnosti pre METRO pracuje? Koľkí z nich sú s vami od začiatku?

 

Aktuálne máme na rôznych pozíciách 1240 kolegov. V období, kedy sme začínali, bol počet zamestnancov vyšší, avšak je to prirodzená súčasť každého začiatku. Máte množstvo neskúsených ľudí a potrebujete ich viac, aby ste celkový objem práce zvládli. V súčasnosti METRO investuje množstvo času aj financií do rozvoja ľudí a ich vzdelávania, školenia a hľadania nástrojov, ktoré im zjednodušia prácu. Efektivita práce je teraz u nás neporovnateľne vyššia než v prvých rokoch fungovania. V rámci Slovenska, v troch najstarších predajniach, máme 66 pracovníkov, ktorí sú s nami úplne od začiatku.

 

Máte na nových zamestnancov špeciálne požiadavky?

 

Nie. Na začiatku všetci noví zamestnanci absolvujú takzvaný adaptačný proces. Každému novému zamestnancovi sa od začiatku niekto zo starších zamestnancov venuje a pomáha mu v začlenení sa do procesu. Nový zamestnanec prechádza viacerými potrebnými školeniami, absolvuje šesť zásadných tréningov. Takto sa to deje počas prvých troch mesiacov. Po tejto dobe je kvalitne pripravený na prácu, ktorú bude vykonávať. Veľmi dôležitý je však pre nás aj rozvoj starších zamestnancov.

 

Zmenila sa v súvislosti s množstvom zmien, ktoré realizujete, aj komunikácia s vašou cieľovou skupinou?

 

Už na začiatku bol naším najsilnejším marketingovým nástrojom leták. Postupne, ako sme sa začali intenzívnejšie venovať profesionálnym zákazníkom, sme prešli na osobnejšiu a viac cielenú formu komunikácie. Realizuje sa cez náš obchodný tím a zákazníkom ponúkame týmto spôsobom presne to, čo potrebujú.

 

Títo ľudia sú takí naši „bojovníci v teréne“, sú so zákazníkmi najčastejšie, zisťujú ich potreby, šijú im služby na mieru a riešia všetky ich požiadavky.

 

Aktuálne navyše preklápame papierovú formu komunikácie do elektronickej. Papierová forma komunikácie totiž už nie je pre zákazníkov taká zaujímavá. Elektronickou formou posielame zákazníkom už konkrétne ponuky.

 

Pripravil: Daniel Košťál
Foto: archív I. Losmana

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonamecom premium banner

Video

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail