kaufland

kaufland hokejova kniha banner l

kaufland hokejova kniha banner r

Šancu by mali dostať aj absolventi bez praxe

Spoločnosť Kaufland sa rozhodla vyškoliť si budúcich manažérov. Do svojho nového Trainee programu aktuálne hľadá absolventov vysokých škôl. Je to efektívna cesta ako nájsť kvalitných ľudí? Hovorili sme s Henrietou Hunčíkovou, vedúcou oddelenia rozvoja zamestnancov spoločnosti Kaufland.

 

henrieta huncikova v

 

Zamestnávatelia najčastejšie narážajú na problém, že čerstvo vyštudovaní ľudia majú nedostatočnú kvalifikáciu a v mnohých prípadoch takmer žiadnu prax. Na druhej strane, aj keď majú snahu, nemajú veľa možností, ako sa uplatniť. Trainee program je spôsob, ako získať praktické skúsenosti a osobne spoznať kariérne možnosti, ktoré firma ponúka.

 

Čo viedlo Kaufland k rozhodnutiu vytvoriť tento program a aké sú očakávania?


Situácia na trhu práce je neľahká, častokrát chýbajú skúsenejší uchádzači z radov absolventov. Trend je taký, že dnešní mladí ľudia volia radšej cestu rýchlo zarobených finančných prostriedkov pred budovaním kariéry počas štúdia, kedy sa len malé percento cez rôzne stáže vzdeláva vo svojom odbore. My sme sa rozhodli dať šancu aj absolventom bez pracovných skúseností z oblastí, ktoré vyštudovali. Veríme, že do chodu spoločnosti a konkrétnych projektov, na ktorých budú pracovať, prinesú aj vlastné a originálne nápady a zároveň dúfame, že aj vďaka tomuto prístupu nás mladí ľudia začnú vnímať nielen ako obchodný reťazec, ale aj ako atraktívneho zamestnávateľa.


Šancu mladým absolventom vysokých škôl ste však dali už predtým, prostredníctvom programu s názvom Kaufland Potential Campus. V čom sa líši od nového Trainee programu?


Predošlý program Kaufland Potential Campus (KPC), ktorý trval dva roky, bol taktiež určený absolventom vysokých škôl. Rozdiel oproti súčasnému programu však bol, že uchádzači nemuseli mať jasnú predstavu o tom, v ktorej oblasti by chceli zastávať vedúcu pozíciu. Počas toho, ako u nás pracovali na rôznych projektoch, si postupne, s pomocou svojich nadriadených vyberali oblasť, ktorá bude ich konečným miestom výkonu vedúcej pozície. Práve tieto kritériá najviac odlišujú KPC od nového Trainee programu. Ten je značne cielenejší, intenzívnejší a kratší. Účastníci si už na úplnom začiatku vyberajú konkrétnu oblasť, ktorej by sa chceli venovať. Absolventi prvého ročníka KPC už rok zastávajú manažérske pozície.


V čom spočíva tento nový projekt?


Čerstvým absolventom vysokých škôl vďaka tomuto programu dávame možnosť vybudovať si kariéru vo veľkej medzinárodnej spoločnosti. Ide o ročný Trainee program, v ktorom sa bude absolvent učiť od top manažérov spoločnosti, získa množstvo benefitov a po úspešnom konci ho bude čakať garantovaná manažérska pozícia. Počas 12 mesiacov sa absolvent priamo v praxi naučí všetko, čo potrebuje pre úspešnú a dlhodobú kariéru v Kauflande. Získa tak nielen praktické skúsenosti, ale aj odborné znalosti a manažérske zručnosti.

 

Po ukončení programu tak bude mať komplexný prehľad o vybranej cieľovej oblasti, ako aj o oddeleniach, s ktorými bude úzko spolupracovať. Vo finále bude absolvent pripravený prevziať vybranú pracovnú pozíciu na manažérskej úrovni. Počas tohto roka bude mať rovnaké benefity, podmienky a plat ako ostatní zamestnanci spoločnosti. Na to, aby sa mohol do programu prihlásiť, nemusí mať prax, stačí, ak má svoj cieľ a víziu.


Čím musia záujemcovia o Trainee program prejsť? Z čoho všetkého sa skladá výberové konanie a na aké veci najviac prihliadate?


Na zastávanie manažérskej pozície vyberáme kandidátov, ktorí majú potenciál. Z toho dôvodu je náš výberový proces niekoľko fázový. V prvom kole uchádzači prechádzajú testami. Po ich vyhodnotení s nimi vedieme krátke telefonické interview a poslednou časťou je pohovor za účasti vedúcich pracovníkov vybranej oblasti.


Prvý nábor absolventov bol už 1.1.2018, ďalšie nábory sú každé tri mesiace. Prvé kolo výberu absolventov ste zrejme ukončili. Koľko bolo prihlásených absolventov na jednotlivé oblasti?


Do prvého kola výberu sa prihlásilo celkovo 130 uchádzačov, čo vnímame veľmi pozitívne. Najväčší záujem bol o oblasť Prevádzky, kde sa prihlásilo približne 50 absolventov. Ostatní sa uchádzali o oblasti centrálnych služieb, logistiky či nákupu. Celkovo si dovolím tvrdiť, že počty sú takéto pozitívne preto, že náš Trainee program je pre absolventov nielen zaujímavý, ale aj finančne atraktívny.


Na aké konkrétne pozície ste zamestnali absolventov z prvého výberového konania?


Keďže sme program odštartovali len v januári tohto roka, nedá sa ešte presne špecifikovať presnú pozíciu prvých účastníkov programu. Počas tohto prvého roka pôsobia na pozícii Trainee, po ukončení programu plnohodnotne preberú zodpovednosť a budú zastávať pozíciu na prvej manažérskej úrovni. V rámci programu si teda vyberajú oblasť pôsobenia a konkrétnu garantovanú manažérsku pozíciu získajú po jeho ukončení.


Kde všade sa môžu absolventi dozvedieť o tomto programe?


Kompletné informácie k nášmu Trainee programu sú zverejnené na našej kariérnej stránke: kaufland.sk/trainee Okrem toho, program inzerujeme aj na stránke profesia.sk. Nezabúdame ani na predstavovanie programu počas rôznych veľtrhov práce, či formou prednášok pre končiacich študentov vysokých škôl na univerzitách.

 

Aké sú konkrétne etapy Trainee programu?


Jednotlivé etapy Trainee programu sa čiastočne líšia podľa toho, o ktorú oblasť má uchádzač záujem – centrálne služby, nákup, prevádzka alebo logistika. V priebehu 12 mesiacov sa účastníci postupne zapracovávajú nielen vo vybranej cieľovej oblasti, ale aj v rámci ďalších oddelení, ktoré sú pre danú oblasť významné z hľadiska spolupráce. Získajú tak komplexný prehľad o procesoch v medzinárodnej spoločnosti, veľa sa naučia od skúsených kolegov a vybudujú si dôležitú sieť kontaktov. Počas celého programu pracujú na vlastnom projekte, ktorého výsledky po ukončení programu odprezentujú vedeniu danej oblasti.


Prečo sa absolventovi oplatí prihlásiť práve do tohto programu spoločnosti Kaufland?


V rámci tohto programu čaká na každého účastníka množstvo výhod. Patrí medzi ne nielen rýchly kariérny rast, ale aj blízka spolupráca s top manažérmi spoločnosti, asistencia odborného mentora či garancia manažérskeho pracovného miesta hneď po ukončení programu. Obrovskou výhodou je aj motivujúce mzdové ohodnotenie a benefity. To znamená napríklad služobné vozidlo, či jazykové a iné odborné kurzy. Samozrejmosťou je intenzívny rozvoj osobnosti, manažérskych a odborných zručností. Jednoducho, pre mladých absolventov VŠ je to jedinečná príležitosť na odštartovanie kariéry vo vybranom odbore.


Pripravil: dk
Fotoportrét: archív H. Hunčíkovej

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaRetail Innovations Conference 4.4.2019

Video

Software na riadenie zásob naprieč celým dodávateľským reťazcom

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail