Intraco Special 2017 rozoberie signály vysielané spotrebiteľom

bohumila tauchmannovaKonferencia Intraco Special je tradičné podujatie, ktoré sa každoročne uskutočňuje v jesenných mesiacoch, pred obchodnícky najsilnejšou sezónou. Čím podujatie prekvapí? Hovorili sme s Ing. Bohumilou Tauchmannovou, riaditeľkou INCOMA Slovakia, s. r. o., ktorá organizuje podujatie.


Aktuálne finalizujete 18. ročník tohto odborného podujatia. Čo je jeho hlavnou myšlienkou?


Už v podtitule konferencie „Nové výzvy nielen pre obchod“ je naznačená hlavná myšlienka, ktorá sa rozvíja naprieč celým programom. Budeme diskutovať o tom, ako sa stať lídrom na ceste k fungovaniu obehového hospodárstva. Ako byť ekonomicky úspešný a zároveň spoločensky zodpovedný. Budeme si všímať signály, ktoré vysiela spotrebiteľ, na čom mu záleží a čo považuje za dôležité. Ako obchod spoločne s dodávateľmi môže byť akcelerátorom pozitívnych zmien v spotrebiteľskom správaní.


V čom bude tohtoročná konferencia odlišná od predchádzajúcich ročníkov?


Tento rok vkladáme do programu viac dynamiky a interaktivity. Konferencia ako každý iný produkt totiž potrebuje inovácie, ak má držať krok s vývojom. Musíme si všímať čo zaujalo auditórium, prečo sa k nám účastníci vracajú. Je dôležité prinášať nové témy, ale takisto sa venovať aj témam aktuálnym. Dôležité je vždy poskytnúť možnosť diskusie.
Konferencia bude iná v tom, že tento rok sme sa rozhodli pre novú tému, ktorú sme rozdelili do odborných blokov. Blok odštartuje úvodná prednáška, následne k danej téme zaznejú názory odborníkov a dôležitým vyvrcholením bude diskusia nielen medzi rečníkmi, ale aj s auditóriom.


Čo všetko zahŕňa obsahová štruktúra programu? Na čo sa môžu účastníci podujatia tešiť?


Program bude rovnomerne rozložený. Každý z troch blokov mať excelentných rečníkov, aby bola konferencia rovnako zaujímavá od začiatku do konca. Tešiť sa môžu návštevníci na inšpirácie a netradičné riešenia. Kľúčových rečníkov sme vybrali podľa hlavného zamerania odborných blokov, ktorí vedia vždy priniesť nový pohľad a zrozumiteľne sformulovať hlbokú podstatu témy ktorej sa venujú.


Ako ste vyberali kľúčových rečníkov?


Výber kľúčových rečníkov bol podporený aj výsledkami z dotazníkov od našich účastníkov.

 

Kto je hlavnou cieľovou skupinou podujatia?


Na túto konferenciu, ktorej už sám názov napovedá, že sa do hĺbky venuje určitej téme, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska smerovania vývoja obchodu, tradične už pomaly dve desaťročia prichádza okolo 150 účastníkov. V percentuálnom vyjadrení zloženia účastníkov sa zhodne (35%) zúčastňujú obchodníci a ich dodávatelia tovaru. Nasledujú 15% pracovníci firiem, ktorí ponúkajú služby týmto dvom cieľovým skupinám a takisto svoje pevné miesto zaujíma akademická obec a zástupcovia stavovských organizácií a odborných médií.


Kde hľadáte inšpiráciu pri tvorbe programu týchto podujatí? Využívate aj pri vytváraní obsahu spätnú väzbu a postrehy účastníkov predchádzajúcich ročníkov?


Zdrojov inšpirácie je samozrejme viac. Osobne mám najradšej rozhovory s ľuďmi, ktorí sa svojej práci venujú s nadšením. Takéto rozhovory mi prinášajú najviac impulzov všimnúť si tému, ktorú zaradíme do štruktúry programu. Práve spätná väzba od našich účastníkov, býva kostrou ďalšieho podujatia, veď už tým, že sa vôbec vyjadria, sú tými, ktorí sa svojej práci venujú so zaujatím.


Tento rok sme sa na základe inšpirácií zamerali na spotrebiteľa, jeho zmenám v hodnotovom systéme. Tiež na výrobcov a obchodníkov ako sa dá úspešne podnikať v zhode so spotrebiteľom a princípmi spoločenskej zodpovednosti.

 

Kto je odborným garantom podujatia Intraco Special 2017?


Získať odborných garantov je pre podujatie takéhoto typu prínosné. Môžete s nimi diskutovať, viete čo sú pre nich hlavé témy, čo ich zaujíma, kto je lídrom v danej oblasti. Tento rok je odborným garantom Slovenská aliancia moderného obchodu, Potravinárska komora Slovenska, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, ale aj Ekonomická univerzita v Bratislave a Paneurópska vysoká škola.


Ako vnímate súčasné odborné konferencie pre obchodníkov? Kam sa za posledné roky posunuli?


Odborné konferencie sú jednou z foriem vzdelávania. Je potešiteľné, že v poslednom čase rýchlo pribúda konferencií. To je dobrý signál pre zlepšenie tohoto vzdelávacieho procesu, nakoľko sa zvýši konkurencia v tejto oblasti, čo prinesie rast kvality konferenčných podujatí. Podobná situácia tu bola pred rokom 2009. Neskôr sa vykryštalizoval trh a zostali len tie, ktoré prežili vďaka svojej kvalite. Klasické , tradičné podujatia doplnili vzdelávacie podujatia pre pár ľudí podobného zamerania niekde v kaviarni, alebo v zasadacej miestnosti rôznych firiem, ktoré sa venujú určitej oblasti a takto si vedia získať nových zákazníkov. Taktiež sa zlepšil e-learning a je viac využívaný. Za INCOMU Slovakia môžem povedať, že posledné tri roky nám medziročne rastie účasť na našich konferenciách.


Čo je pre návštevníkov takýchto odborných podujatí najviac príťažlivé a zaujímavé? Je to panelová diskusia, je to diskusný blok, alebo sú to jednotlivé prezentácie prípadne neformálne rozhovory a stretnutia počas konania podujatia?


Myslím si, že podujatie musí byť vyvážené vo všetkých jeho súčastiach. Vtedy ho môžeme považovať za úspešné. Netreba však zaspať na vavrínoch. Pripravujeme preto aj v rámci tohtoročného podujatia Intraco Special sprievodné podujatia, ktoré sa veľmi osvedčili popri hlavnom odbornom programe. Budeme využívať synergiu spolupráce, aby sme zaujali a zvyšovali kvalitu a odbornosť konferencií.

 

Pripravil: dk
Fotoportrét: archív B. Tauchmannovej

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail