Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Slovenské zemiaky

To je hlavné posolstvo stretnutia s novinármi, ktoré 12. júna zorganizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na zemiakovom poli pri Pustých Úľanoch.

 

zemiaky2019 v

 

„Od dnešného dňa sú slovenskí pestovatelia zemiakov pripravení zabezpečiť 100% dopytu spotrebiteľov po zemiakoch vo všetkých obchodných sieťach. Chceme vyzvať spotrebiteľov a obchodné reťazce, aby nakupovali zemiaky zo slovenskej produkcie. Majú na to ideálnu príležitosť. Neexistuje žiadny dôvod na to, aby na pultoch nemohli byť zemiaky z domácej produkcie,“ zdôraznil na úvod predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.


Výmera zberových plôch klesá


Slovensko je v produkcii zemiakov sebestačné na 50%. K naplneniu 100% sebestačnosti by sme potrebovali zvýšiť pestovateľské plochy zemiakov na úroveň približne 12-13 tis. ha.


Zberové plochy zemiakov na Slovensku pritom z roka na rok neustále klesajú. V roku 2017 sa medziročne znížili na 7 449,94 ha, t. j. o 9,8% (o 806,2 ha). Produkcia zemiakov klesla o 15,5 percenta na 149,7 tis. ton, z toho produkcia skorých zemiakov klesla medziročne o 3,9 percenta na 10,7 tis. ton.


Juraj Mačaj, člen Predstavenstva SPPK a predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Bratislave, pestovateľské plochy naopak navýšil. V tomto roku zberá zemiaky z viac ako 40 ha, polovicu úrody má už pozbieranú. Zemiaky z novej úrody tak už niekoľko dní putujú k zákazníkom.


Nová úroda zmenila aj cenotvorbu zemiakov. Kým jar charakterizovali drahé zemiaky z dovozu pre výpadok v produkcii u veľkých západoeurópskych pestovateľov pre extrémne minuloročné sucho, v týchto dňoch ich ceny klesajú. Za posledné 2 týždne o 10-15 centov a tento trend ešte bude pokračovať. V priebehu júla by sa ceny zemiakov mali zastabilizovať. Podľa J. Mačaja v budúcnosti už nemusí byť bežné a samozrejmé, že budeme mať odkiaľ dovážať zemiaky. Klimatické zmeny a nevyspytateľné počasie môžu obmedziť zásoby v západoeurópskych krajinách – v Nemecku, Belgicku, Holandsku, teda krajinách, odkiaľ zemiaky najviac dovážame.


Podchytenie zemiakárstva


„Produkčnú schopnosť si musíme vybudovať doma. Zemiakarstvo sa musí systémovo podchytiť a to už od závlah, lebo bez nich sa táto plodina už nedá robiť. Konečne po rokoch prišla výzva na závlahy, na ktorú sme dlho čakali. Niektorí pestovatelia preto o túto plodinu v minulosti stratili záujem a mnohí, ktorí ju ťahali, ostali skeptickí,“ uviedol J. Mačaj.


„Všetci, čo sme tu, máme závlahové systémy, ale musíme ich rozširovať, modernizovať, pretože zemiaky sa bez nich už nedajú pestovať,“ vysvetlil Zdenek Černay, jeden z ďalších pestovateľov zemiakov.


"Potrebujeme jasný signál, že je záujem o naše zemiaky. Budeme potom následne investovať do techniky, skladov, pozberovej techniky a odbytových organizácií. Tu nie je priestor na to, aby sme si na malom Slovensku zbytočne konkurovali. Náš najväčší konkurent sú dovozové zemiaky,“ dodal J. Mačaj.


Ako ďalej?


Aj napriek nelichotivému stavu v oblasti produkcie zemiakov majú pestovatelia naďalej záujem pestovať túto plodinu. Niektorí z nich sa zapojili do výzvy na závlahy a svojimi projektami chcú zmodernizovať dnes už priam nutnú súčasť zemiakových polí – funkčný závlahový systém, čo sa potvrdilo aj počas tohtoročnej suchej jari.


Stále častejšie sa ukazuje, že zemiakarské oblasti sa budú nachádzať najmä na juhu Slovenska. Je to plodina, ktorá ide za vodou a práve preto je nutné aj odvážnymi projektami na revitalizáciu a rozšírenie závlahových sústav podporiť jej pestovanie.


Zvýšeniu konkurencieschopnosti na jednotnom európskom trhu jednoznačne prospeje vyššia štátna pomoc. Aj preto pestovatelia očakávajú finalizáciu projektu zelenej nafty a ďalších navrhnutých podporných opatrení.


Pestovatelia chcú viac pestovať a na to potrebujú aj nové skladovacie priestory pre približne 59 tis. ton zemiakov v objeme 24 mil. €. Za posledných 8 rokov však nebol cez Program rozvoja vidieka podporený ani jeden sklad na Slovensku.

 

Jana Holéciová, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Retail Summit 2019 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail