Na Slovensku údajne prekvitá nelegálny predaj mäsa a mäsových výrobkov

Predaj prostredníctvom sociálnych sietí, ambulantný predaj či predaj na trhoviskách – spôsobov, ako uviesť na trh mäso neznámeho pôvodu alebo nelegálne vyrobený mäsový výrobok je v súčasnej dobe viacero.

 

maso klob v


Uviedli to na stretnutí s novinármi predstavitelia Zväzu spracovateľov mäsa. Dopady na zdravie spotrebiteľa, ktorý takéto výrobky skonzumuje, však môžu byť až tragické. S blížiacimi sa sviatkami konkrétne narastá aj ponuka tzv. „domácich špecialít“. Okrem Vianoc sa to týka aj Veľkej noci a jesenných mesiacov, ktoré sú typickou sezónou zabíjačiek. Nie je výnimkou, že v rámci jednej obce pôsobí aj niekoľko takýchto nelegálnych výrobcov a tiež je to častá praktika v prihraničných oblastiach Slovenska.


Kontrola etikety


„ Nelegálny predaj mäsa a mäsových výrobkov je na Slovensku každodennou realitou. Vo vzťahu k zdraviu spotrebiteľa je to však tikajúca časovaná bomba, s možným tragickým koncom, pričom v letných mesiacoch riziko ochorenia z takýchto potravín ešte stúpa. Spotrebiteľom preto odporúčame, aby sa pred kúpou takéhoto výrobku vždy vopred u výrobcu informovali, či má príslušné povolenia na výrobu a užitočné môže byť aj zaznamenanie si názvu a adresy predávajúceho,“ uvádza Eva Forrai, výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa. Nelegálny výrobca sa skôr usiluje svoj pôvod a značku nekomunikovať.


Medializované potravinové kauzy z minulých období sú praktickým príkladom toho, že v nesprávnych rukách aj potravina môže byť zbraňou vo vzťahu k osobe, ktorá ju skonzumuje. Výhodnejšia cena či vábivo znejúci prísľub "domácej kvality“ sú tie najčastejšie dôvody, prečo sa spotrebiteľ napokon uchýli k nákupu mäsových výrobkov z nelegálnych výrob. Neuvedomuje si však, že výrobky, ktoré s takou dôverou kupuje, môžu byť vyrobené niekde v znečistenej garáži nevyhovujúcich podmienok, z "inej" suroviny ako spotrebiteľ očakáva alebo zo suroviny pochybnej kvality či od pochybného zdroja. Môžu byť použité neznáme aditíva a aj voda, ktorá nemusí byť na tento účel vhodná.


Nelegálny výrobca nepodlieha žiadnej kontrole a nie je povinný žiadnym spôsobom vykonávať ani kontrolu bezpečnosti a kvality výrobkov, ktoré uvádza na trh. Zároveň nie je, ako sa vyjadruje E. Forrai, evidovaný v príslušných inštitúciách ako sú Živnostenský úrad, Daňový úrad alebo Štátna veterinárna a potravinová správa SR. „Nemajú pokladnice, často dochádza aj k porušovaniu teplotného reťazca a to dokonca v kritických letných mesiacoch. Chýbajú potrebné chladiarenské autá a na výrobkoch etikety s potrebnými údajmi,“ dodáva.

 

Schválené prevádzky

 

Podľa údajov uverejnených na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR je k 1.11.2018 na území Slovenskej republiky schválených 123 bitúnkov a 321 rozrábok mäsa domácich kopytníkov, 60 výrob mäsových prípravkov a 184 prevádzok na výrobu mäsových výrobkov. Títo výrobcovia sa k zodpovednosti za svoje výrobky hlásia prostredníctvom svojej značky a postupne si prostredníctvom svojich výrobkov budujú svoje dobré meno v očiach zákazníka. Mäso a mäsové výrobky uvádzajú na trh len na základe schválenia zo strany úradných orgánov, čo v praxi znamená plnenie požiadaviek platnej legislatívy a to vrátene povinnosti vedieť výrobok uvedený na trh spätne vysledovať, či poskytnúť zákazníkovi o výrobku všetky potrebné informácie (napríklad prostredníctvom etikety). Títo výrobcovia sú zároveň pravidelne sledovaní a kontrolovaní aj zo strany príslušných kontrolných orgánov.
Na Slovensku funguje v prípade predaja mäsových výrobkov pritom aj predaj z dvora, ale na rozdiel od nelegálnych výrobcov sú títo producenti evidovaní a pravidelne kontrolovaní.

 

Sprísnenie legislatívy


,,Nelegálna výroba mäsových výrobkov a ich predaj majú na Slovensku v posledných rokoch rastúci trend. Na zamedzenie tejto činnosti je potrebné urgentne prijať opatrenia a porušenia zákona je potrebné prísne trestať. Je dôležité aby všetci výrobcovia mäsových výrobkov na Slovensku dodržiavali rovnaké povinnosti a príslušnú legislatívu, aj keď sú menší, “ uvádza Peter Lančarič, člen predstavenstva Zväzu spracovateľov mäsa a dodáva: „ Zväz spracovateľov mäsa je pripravený na základe poznatkov z praxe spolupracovať s príslušnými orgánmi.“


Pripravil: dk

Zdroj: Zväz spracovateľov mäsa
Ilustračné foto: Pixabay

 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail