Ako sa darí mliekarom na Slovensku?

mlieko indexCena mlieka dlhodobo klesá, cena masla naopak vystrelila smerom nahor. Ak tento trend bude naďalej pokračovať, maslo sa stane luxusným tovarom, ktorý budú spotrebitelia substituovať inými výrobkami.


Dopyt po masle je odvodeným od dopytu po mlieku, sledovať , ako sa darí mliekarom na Slovensku, je celkom zaujímavé. Analytici z portálu IndexPodnikateľa pripravili prehľad tržieb a ziskov slovenských spracovateľov mlieka a mliekarenských výrobkov.


Analýza 10 mliekarenských podnikov z hľadiska vývoja výšky tržieb, zisku a rentability aktív (ROA) v rokoch 2012 – 2016 prináša zaujímavé zistenia. Do analýzy boli vybrané podniky, ktoré v roku 2016 vykazovali najvyššie tržby spomedzi všetkých podnikov, ktoré majú ako hlavný predmet činnosti uvedené SK NACE 10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov.


Z hľadiska dlhodobého, päťročného vývoja tržieb je na tom najlepšie RAJO a.s., ktorého tržby každý rok prekračujú svojho najbližšieho konkurenta (SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.) viac ako dvojnásobne. Vývoj tržieb ďalších mliekarov možno vidieť v nasledujúcom grafe spolu s tabuľkou tržieb.

 

Bystrinka

 

Z hľadiska zisku po zdanení sa poradie premiešalo. Z dlhodobého hľadiska je so ziskom po zdanení na tom podľa tejto analýzy najlepšie SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s.. Jej zisk v rámci sledovaného obdobia rastie a v roku 2016 dosiahol výšku viac ako 3 mil. €. Na druhom mieste sa so ziskom vo výške viac ako 2 mil. € nachádza Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. (Liptovské mliekarne), ktorá po obrovskej strate v roku 2012 zlepšila svoje hospodárenie a dostala sa do pozitívnych čísiel. Prvú trojku uzatvára RAJO, a.s. so ziskom viac ako 1,3 mil. €. Zisk tejto firmy počas sledovaného obdobia značne kolísal, v posledných troch rokoch má však rastúcu tendenciu.

 

Naopak, v červených číslach sa väčšinu obdobia (s výnimkou roka 2013, v ktorom dosiahol výrazný 2,5 miliónový zisk) pohybuje spoločnosť Schreiber Slovakia s.r.o., a teda Zvolenské mliekarne. Naposledy, v roku 2016, dosiahol stratu vo výške takmer 1,5 mil. €.

 

Bystrinka

 

Analytici portálu IndexPodnikateľa sa pozreli aj na vývoj rentability aktív (ROA). Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko eur zisku pripadá na 1 euro majetku. Najstabilnejší vývoj tohto ukazovateľa zaznamenala SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s., pričom ich ROA sa pochybuje na úrovní 4 až 5 %. To znamená, že 1 euro majetku generuje približne 4 až 5 centov zisku. Najvyššiu rentabilitu majetku v roku 2016 vykazovali Liptovské mliekarne, a to vo výške 8,59 %, pričom tento ukazovateľ má pri tomto podniku menej stabilný charakter. Z dlhodobého hľadiska sú na tom, čo sa týka ukazovateľa ROA, najhoršie mliekarne vo Zvolene – Schreiber Slovakia, MILSY a Levické mliekarne.

 

Bystrinka

 

Aké tržby a výnosy však mali slovenské mliekarne v priemere v roku 2016? Na vyjadrenie strednej hodnoty analytici použili medián, pretože priemer by výsledky skreslil. Medián tržieb a výnosov 34 slovenských mliekarní a výrobcov syra je 2,6 mil. €, čo znamená, že 50 % mliekarní má tržby a výnosy vyššie ako 2,6 mil. € a 50 % z nich má tržby nižšie. Výsledok hospodárenia po zdanení bol záporný u 9 z 34 mliekarov, čo predstavuje 26,47 %. Znamená to, že tieto spoločnosti boli stratové. Medián zisku po zdanení bol vo výške 10 066 €, čo znamená že 50 % z mliekarov dosahuje aspoň takýto čistý zisk. Analyzovaná prvá desiatka mliekarní sa na celkových tržbách a výnosoch vyprodukovaných v tomto odvetví podieľa vo výške viac ako 89 %.

 

Zdroj: IndexPodnikateľa
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail


banner kniha co nemame neprodame