Koniec kvót na cukor. Čo to prinesie?

cukor2017Kvóty na cukor sú už minulosťou. Roky trvajúce výrobné obmedzenia platné pre túto komoditu sa skončili 30. septembra 2017. Od 1. októbra sa trh s cukrom zliberalizoval. Cukor bol poslednou komoditou v Európskej únii, ktorá podliehala systému kvót.


V praxi to znamená, že každá jedna cukrovarnícka spoločnosť pôsobiaca v Európskej únii bude vyrábať toľko cukru, na koľko bude mať kapacitu, možnosti, odbyt a hlavne dostatok cukrovej repy ako základnej suroviny. Cukor z EÚ sa bude môcť exportovať bez obmedzení, ale vyvezené množstvá budú závisieť najmä od svetovej ceny cukru. Najväčší producentami cukru v Európe sú Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Veľká Británia a Holandsko.

 

Na európsky trh


Výrobcovia v EÚ zareagovali na ukončenie kvót tak, že v rámci tejto aktuálnej kampane osiali v priemere o 16% väčšie výmery plôch cukrovej repy. Adekvátne tomu sa teda očakáva aj vyššia výroba cukru v únii. Zároveň svetové ceny cukru poklesli v poslednom období až o 30%. Cukor, ktorý sa v EÚ po zrušení kvót vyrobí, sa bude len ťažko realizovať na trhoch mimo EÚ. Aj preto sa hovorí o tom, že výrobcovia sa ho budú snažiť umiestniť hlavne na európskom trhu. Vyššia výroba cukru v kombinácii s nižšími cenami na svetovom trhu môže priniesť tlak na jeho ceny. Tie môžu klesnúť.
So zánikom kvót zanikla aj minimálna cena cukrovej repy. Cena cukrovej repy medzi pestovateľom a spracovateľom bude tak už vecou ich vzájomnej dohody. Liberalizácia a zrušenie výrobných obmedzení sa dotkne aj ďalšieho sladidla - izoglukózy. Jej výrobcovia budú pravdepodobne rozširovať svoju výrobu, aby tak získali väčší podiel na trhu so sladidlami.

 

Citlivá komodita

 

Veľmi dôležité je, aby štát spolu s pestovateľmi cukrovej repy a jej spracovateľmi 100% zvládli situáciu, ktorá nastane hneď po skončení kvót na cukor. Reálne sa totiž naozaj môže stať, že Európska únia bude po mliečnej kríze riešiť aj cukrovú krízu. Je preto na každej členskej krajine, aby cielenými a naozaj vhodnými zásahmi a mechanizmami dostatočne efektívne podporila pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru a to do takej miery, aby mohli byť konkurencie schopní aj na zliberalizovanom trhu.


„Štát bude musieť zohrať veľkú úlohu v tom, aby viac podporil pestovanie cukrovej repy a aby na to našiel ten správny mechanizmus. Žiaduce je, aby cukrová repa bola naďalej zaradená medzi citlivé komodity, ako je aj teraz a aby pestovatelia na ňu naďalej dostávali zo zdrojov EÚ viazané priame platby“, hovorí Michal Abelovič, predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku. Ako dodáva pre RETAIL magazin.sk ide o veľký zásah do celého systému. „Každý bude vyrábať toľko, koľko bude chcieť a je zrejmé, že dôjde k nadprodukcii. Zároveň však aj ku konsolidácii výroby. Nastane veľký tlak na pestovateľov. Je logické, že v najbližších obdobiach príde aj ku korekcii cien. Môže to však trvať dlho. Ceny by mali klesať a je možné, že sa to čoskoro prejaví aj na pultoch obchodníkov,“ dodáva M. Abelovič.

 

Negatívne scenáre


Pre Slovensko by znamenali obzvlášť tvrdú ranu. Ohrozených by bolo podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) zhruba 3000 zamestnaneckých miest, a to najmä na vidieku. Navyše, práve cukrová vertikála - teda prepojenie pestovania cukrovej repy a jej spracovanie – predstavujú jednu z mála plne funkčných potravinových vertikál na Slovensku. V produkcii cukru sme sebestační, čo je pri zvyšujúcom sa pasívnom salde zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, teda v situácii, keď viac dovážame, ako vyvážame, naozaj veľmi dôležité.

 

Situácia na Slovensku


V roku 2006 bola, ako uvádza správa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, pôvodná kvóta na cukor na úrovni 207 432 ton. Do konca septembra platná kvóta bola pre Slovensko na úrovni 112 319,5 ton. Slovenský cukrovarnícky spolok konkretizuje, že oba cukrovary na Slovensku vedia spolu vyrobiť kapacitne toľko cukru, ako bola pôvodná kvóta v roku 2006, čo bolo dosiahnuté intenzifikáciou pestovania cukrovej repy a veľkými investíciami oboch cukrovarov za účelom zvýšenia konkurencie schopnosti. Podľa štatistík je priemerná výroba cukru za posledných päť rokov na úrovni 178 665 ton. V hospodárskom roku 2016/2017 bolo vyrobených 221 315 ton cukru. Spotreba cukru na Slovensku je momentálne na úrovni 175-185 tis. ton.

 

Nárast produkcie


Potravinárska komora Slovenska (PKS) v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky zrušenie kvót nepodporovala.


„Slovensko si prešlo jedným obdobím reformy v sektore cukru a to malo za následok zrušenie všetkých cukrovarov s výnimkou dvoch, ktorých majitelia sú však už zo zahraničia. Slovensko prešlo vývojom a z krajiny, v ktorej cukor hral významnú úlohu a bol významným vývozným artiklom, sa stala krajina, ktorá cukor musela dovážať, pretože kvótami sa nepostačovala pokryť potreba priemyslu a domácností,“ sumarizuje Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.


Zrušením kvót sa na trh dostane podľa jej slov dostatočné množstvo cukru, avšak produkcia môže nadobudnúť obdobný vývoj ako pri mlieku po zrušení jeho kvót. „Optimalizácia pestovania cukrovej repy a produkcie cukru bude pomerne náročná. V blízkom období môžeme očakávať nárast produkcie cukru, ktorá bude samozrejme závisieť aj od klimatických podmienok, ale jeho predaj bude závisieť od cien na svetovom trhu. Podľa odhadov z Bruselu sa produkcia cukru v období rokov 2016 až 2026 zvýši o 6 percent a produkcia izoglukózy sa za rovnaké obdobie mala strojnásobiť zo 700 tis. ton na 2,3 mil. ton,“ uvádza J. Halgašová a zdôrazňuje, že izoglukóza je považovaná za perspektívnu komoditu.

 

„Brusel tiež očakáva pokles importu cukru z tretích krajín o takmer polovicu a očakáva takmer dvojnásobný nárast exportu tejto komodity. Len čas ukáže, či Brusel nebol veľmi optimistický pri svojich predpokladoch o vývoji produkcie „bieleho zlata“ a o vývoji možností uplatnenia na svetových trhoch. Dopady na potravinársky priemysel budú závisieť od ďalšieho vývoja produkcie a cien cukru. Ceny výrobkov obsahujúcich väčšie množstvá cukru ako sú napríklad cukrovinky, budú ale zrejme pod väčším cenovým tlakom,“ dodáva J. Halgašová.

 

Pôjdu ceny dolu?


Zrušenie kvót na cukor mohlo byť dávno uskutočnené. Vyjadril sa pre RETAIL magazin.sk Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR. „Cukor je zásadná a základná potravina. Dôsledkom kvót na cukor bolo to, že rokovania o dodávkach cukru boli mimoriadne komplikované a hľadali sa cesty a cestičky, ako kvóty zlomiť, či obísť. Dnes, keď už sú kvóty na cukor zrušené, sa javí, že cukru bude aspoň v tomto prvom období dostatok, čo so sebou prinesie i zníženie cien. Aspoň tak sa nám to dnes javí. Rokujme s dodávateľmi cukru a pokiaľ sa nič nepredvídateľné nestatne, tak by cena cukru mala klesnúť,“ dodáva M. Katriak.

 

Pripravil: dk
Zdroj: SPPK, PKS, Zväz obchodu SR, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail