Rastúce ceny kravského mlieka zvyšujú ceny masla

maslo2017Jednou z najpálčivejších tém sa v poslednom období stali aj rastúce ceny masla. Priemerná cena malého masla (125 g balenia) na Slovensku vzrástla podľa údajov Štatistického úradu SR v priebehu posledných 12 mesiacov z 0,85 € v júli 2016 až na 1,09 € v júli tohto roku.


Medziročne tak maslo zdraželo o 29% a celkovú medziročnú infláciu na Slovensku zrýchľovalo o približne jednu desatinu. Rastúca cena masla však nie je len izolovaný problém Slovenska, ale týka sa v podstate všetkých krajín EÚ. Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat sa cena masla v júli tohto roka medziročne v krajinách EÚ zvýšila v priemere až o 25,8% (bez Írska, Veľkej Británie, Rumunska a Fínska, u ktorých údaje nie sú dostupné) a priemernú infláciu zrýchlili o 0,04 pb.


Podľa predbežných údajov Európskej komisie pritom cena masla ďalej rástla aj v auguste, čo potvrdili aj už zverejnené čísla v susednom Česku, kde cena masla v auguste medziročne vzrástla až o 45%. Porovnanie naprieč krajinami však máme k dispozícií zatiaľ len za júl. Najpomalšie sa jeho ceny zvyšovali na Pyrenejskom polostrove – v Španielsku a Portugalsku, zhodne „len“ o 2,8%. Viacero krajín však zaznamenalo až dramatické zdraženie cien masla. Jednoznačne najrýchlejšie sa zvyšovali ceny masla v Nemecku, takmer až o dve tretiny (64%).


Vďaka nižšej váhe v spotrebnom koši tu však ceny masla navýšili celkovú infláciu, podobne ako na Slovensku, približne o jednu desatinu. Dynamicky rast cien masla v júli vykázali aj susedné krajiny Slovenska (s výnimkou Maďarska, kde vzrástli len o 8%) – Česko o 35%, Poľsko o 33% a Rakúsko o 32%.


Aké sú dôvody tohto vývoja cien?


Jednoznačne sú to rastúce ceny základnej komodity potrebnej na jeho výrobu – surového kravského mlieka. A práve maslo je mliečnym produktom, kde sa zvyšujúca cena kravského mlieka zatiaľ prejavila najvýznamnejšie. Rastú síce aj ceny ostatných mliečnych výrobkov ako sú konzumné mlieko, či syry, avšak dynamika ich zdražovania nie je až tak výrazná ako v prípade masla. Medzi mliečnymi položkami nájdeme dokonca aj produkty, ktorých ceny na Slovensku medziročne nerástli – napríklad zahustené sladené mlieko (Salko), či údený oštiepok. V priemere sa však ceny mlieka a mliečnych výrobkov (bez masla) v priemere medziročne v júli zvýšili o približne 7%. Zdraželi aj v ostatných krajinách EÚ - v Česku o 11%, v Nemecku o 13% a v priemere v EÚ o 5%.


Klesajúce ceny mlieka a mliečnych výrobkov (bez masla) zaznamenali len Gréci (-3,4%), Portugalci (-0,4%) a Španieli (-0,1%). Ceny mlieka a výrobkov z neho vrátane masla tak navršovali celkovú medziročnú infláciu v krajinách EÚ o 0,14 pb., na Slovensku o 0,34 pb, podobne aj v Nemecku (o 0,30 pb). Najvýraznejšie infláciu zrýchľovali v Česku a Lotyšsku, kde k celkovému medziročnému rastu cien prispeli až pol percentom.


Surové kravské mlieko


V priemere v EÚ sa za posledný rok zvýšila o približne tretinu. Štatistiky o jeho cene zbiera Európska komisia v neupravenej podobe (t.j. bez rozlíšenia obsahu tuku a bielkovín) a vyjadruje ich ako cenu za 100 kg surového mlieka zaplatenú prvovýrobcom. Podobné zdraženie zaznamenalo aj Slovensko, ktoré sa však aj napriek tomu radi medzi krajiny s podpriemernou cenou mlieka (30 € za 100 kg vs. 34 € za 100 kg v priemere v EÚ). Lacnejšie mlieko ako v priemere v EÚ nájdeme aj v susednej Českej republike (32 € za 100 kg) a to aj napriek 44% medziročnému zdraženiu. Ceny mlieka medziročne rástli najmä v pobaltských krajinách (o 64-68%), krajinách Beneluxu (36-57%), či Nemecku (53%).

 

Najpomalší rast cien mlieka vykázali krajiny na juhu Európy – Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko, či Španielsko (do 10%), ale aj severské Fínsko (6%). Krajiny východného Stredomoria (Cyprus, Grécko a Malta) však vykazujú najvyššie ceny mlieka v Európe, a preto aj priestor pre ich ďalšie zvyšovanie tu už bol čiastočne obmedzený. Na druhej strane krajiny na Pyrenejskom polostrove vykazujú podpriemerné ceny mlieka a zároveň aj ich relatívne mierny nárast, čo sa prejavuje aj na cene masla v týchto krajinách.

 

Relatívne lacné kravské surové mlieko, aj napriek zdražovaniu, v súčasnosti produkujú aj viaceré krajiny regiónu strednej a východnej Európy – Rumunsko, Litva, či Bulharsko. Aj napriek aktuálnemu zdraženiu cien surového kravského mlieka jeho cena stále nedosiahla maximá, ktoré vo väčšine krajín vykázala na prelome rokov 2013-2014. Za cenami z tohto obdobia ceny surového kravského mlieka stále zaostávajú o približne 15%, podobne je tomu tak aj na Slovensku (-15%) a v Česku (-10%).


Kolísanie cien


Ceny kravského mlieka v posledných rokoch rozkolísalo najmä zrušenie kvót v apríli roku 2014, ale aj sankcie na dovoz európskeho mlieka uvalené Ruskom v lete 2014. Po uvoľnení trhu so surovým kravským mliekom v EÚ sa tento trh snaží nájsť svoju novú rovnováhu. V prvej reakcii (navyše podporené ruskými sankciami) sa prebytky mlieka na európskom trhu zvýraznili. Viacero producentov po zrušení kvót zvyšovalo produkciu mlieka v nádeji získania vyššieho podielu na európskom trhu. Dôsledkom bol okrem iného prudký pokles jeho ceny, ktorý prinútil časť hráčov ukončiť pôsobenie na trhu, alebo aspoň výrazne redukovať svoju produkciu. Následne sa cena mlieka začala zotavovať.

 

V priemere sa za posledný rok v krajinách EÚ znížila produkcia surového kravského mlieka o 1,6%. Najvýraznejší pokles produkcie vykázalo Chorvátsko (-5,7%), Belgicko (-4,7%) a Slovensko (-4,3%). Produkcia však klesala aj u väčšiny našich susedov - v Rakúsku (-3,2%), Česku (-1,6%) a Maďarsku (-0,6%). Niektoré krajiny však zo situácie na európskom trhu s mliekom vyťažili. Produkcia kravského mlieka rástla najmä v krajinách juhovýchodnej Európy – Cyprus (14,6%), Bulharsko (4,9%), Rumunsko (3,1%). Polepšili si aj Taliani (2,8%), či Íri (2,7%). V našom regióne strednej Európy sa produkcia mlieka zvýšila v Poľsku (2,0%).


Voľný trh so surovým kravským mliekom by mal teoreticky generovať jeho férovejšiu cenu. Trhové prostredie však pravdepodobne aj v nasledujúcom období (po absorbovaní prvotného šoku) povedie k väčšej trhovej volatilite cien mlieka ako tomu bolo v minulosti pri aplikácií európskych národných kvót. Aktuálne vyššia cena mlieka by mohla vrátiť na trh časť producentov a následne tak opäť mierne korigovať (znížiť) jeho cenu. Obnovenie, resp. rozšírenie chovov dobytka je však relatívne časovo náročné, a tak predpokladáme, že cena mlieka sa aj najbližšie mesiace bude držať na niekoľkoročných maximách. Ceny masla teda pravdepodobne ostanú vysoké.


Výrobcovia pritom naznačujú, že v nasledujúcich mesiacoch by sa nedostatok masla mohol ešte zvýrazňovať aj v dôsledku vianočnej sezóny, čo by malo jeho cenu ďalej zvyšovať. Cenovú korekciu teda môžeme očakávať najskôr až v úvode budúceho roka. Rastúce ceny surového kravského mlieka by sa však vo väčšej miere mohli začať dostávať aj do cien ostatných mliečnych výrobkov – napríklad jogurtov, smotany, či syrov. Ceny mlieka a mliečnych výrobkov by preto aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali prispievať k zrýchľovaniu inflácie v našom regióne.

 

Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonabanner kniha co nemame neprodame

Video

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail