Slovak superbrands award

Alkoholické nápoje budú označené výživovými údajmi

nutricne napojePovinné označovanie zoznamu zložiek a výživových údajov potravín sa doteraz netýkalo alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 1,2 objemového percenta. Kvôli lepšej informovanosti si budú môcť spotrebitelia odteraz zistiť nielen ich zloženie ale aj energetickú hodnotu.


Zodpovedný prístup k alkoholu znamená byť informovaný o tom, čo sa pije. Teda nielen vedieť, koľko percent obsahu alkoholu majú jednotlivé nápoje a koľko si ich možno dopriať bez nepríjemných následkov, ale tiež mať predstavu, čo všetko daný nápoj obsahuje. Fórum Pi s rozumom (PSR), ktoré je členom medzinárodnej organizácie spiritsEUROPE, sa dlhodobo usiluje šíriť posolstvo o zodpovednom požívaní alkoholu. Jednou z jeho kľúčových aktivít je preto transparentné informovanie spotrebiteľov o tom, čo konkrétny nápoj obsahuje. Obsah alkoholu v nápoji, jeho zloženie i energetická hodnota sú jednou z informácií, o ktorých by mal spotrebiteľ vedieť a ktoré môžu pozitívne ovplyvniť jeho rozhodnutie, aký nápoj a v akom množstve skonzumuje.


Diskusia o zavedení povinného označovania alkoholických nápojov ich výživovými údajmi v súčasnosti prebieha aj na globálnej úrovni. Povinné označovanie zoznamu zložiek z výživových údajov potravín sa totiž doteraz netýkalo alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 1,2 objemového percenta. Výnimkou je to v prípade zložiek alkoholických nápojov, ktoré by mohli spôsobiť alergie alebo neznášanlivosť.

 

Spotrebitelia chcú vedieť, čo pijú


V rámci štúdie o vplyve informácií o potravinách na rozhodovanie spotrebiteľov, ktorú dala vypracovať Európska komisia, sa skúmalo správanie spotrebiteľov, ktorí boli informovaní o energetickom obsahu alkoholických nápojov ako pivo, víno a liehoviny. Takmer polovica účastníkov (49 %) uviedla, že by si želala informácie o energetickej hodnote alkoholických nápojov a 16 % uviedlo svoj zámer znížiť svoju konzumáciu alkoholu na základe týchto informácií.


V rámci ďalšej štúdie, ktorú vypracovalo v roku 2014 európske združenie pivovarov Brewers of Europe, sú znalosti spotrebiteľov o informáciách týkajúcich sa výživovej hodnoty a zložiek alkoholických nápojov nedostatočné, mali by však záujem o zložkách a výživových hodnotách alkoholu vedieť viac. Aj Svetová zdravotnícka organizácia WHO v rámci svojho akčného plánu na zníženie nadmernej konzumácie alkoholu pre roky 2012-2020 hovorí o tom, že zložky potravín relevantné pre zdravie ľudí by mali byť na obaloch označované, pričom v prípade alkoholických nápojov by nemalo ísť o žiadnu výnimku. Najdôležitejším údajom, ktorý by sa mal označovať, je podľa WHO energetická hodnota. Tento akčný plán schválilo 53 krajín vrátane členských krajín EÚ.

 

Vyhľadávanie informácií

 

Štúdia združenia pivovarov Brewers of Europe hovorí tiež o spôsobe prístupu k informáciám týkajúcich sa zloženia alkoholických nápojov a ich výživovej hodnoty. Podľa nej 34 % až 51 % respondentov si už niekedy tieto informácie vyhľadalo prostredníctvom rôznych zdrojov či kanálov. Medzi zdroje týchto informácií patrí reklama, komunikácia v obchode, webové stránky spoločnosti alebo iné weby o zdraví a výžive, či rôzne online alebo offline aplikácie. Aj samotní zástupcovia tohto hospodárskeho odvetvia súhlasia s tým, aby spotrebitelia mali prístup k informáciám a preto už teraz vyvíjajú aktivity smerujúce k tomu, aby si všetci mohli zistiť, čo obsahujú nápoje, ktoré pijú a akým spôsobom boli vyrobené.

 

Informácie o energetickej hodnote nápojov by sa mohli nachádzať priamo na etiketách alebo vďaka informačným technológiám (cez sociálne médiá, QR kódy či odkazy na webových stránkach) byť pre spotrebiteľov ešte prístupnejšie. Všetky dôležité informácie by totiž spotrebitelia mali vždy dostupné cez svoje mobilné zariadenia, ktoré sa stávajú čoraz viac súčasťou bežného života – tieto iniciatívy podporujú aj združenia pivovarov, vinohradníctva a vinárstva, ako aj sektor liehovarníctva.

 

Dôležitá je dôslednosť

 

Správu o zavedení informovania spotrebiteľov o energetickej hodnote alkoholických nápojov víta aj organizácia spiritsEUROPE a slovenské združenie Fórum PSR, ktoré sa dlhodobo usilujú o šírenia povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholu. Zároveň však upozorňujú na spôsob, akým budú tieto informácie podávané. Uvedené množstvo kalórií na 100 ml nápoja totiž nemá relevantný charakter, keďže obvyklý priemerný pohár objednanej liehoviny, piva, či vína má iný objem.


Erik Čížek z Fórum PSR k tomu dodáva: „Údaje o energetickej hodnote, či zložení nápoja sú pre spotrebiteľa prínosné, len keď sú zrozumiteľné. Používanie 100 ml objemu ako základnej jednotky je ale neefektívne a mätúce, pretože nereflektuje spotrebiteľské zvyklosti. Obvyklé objemy sú 500 ml (prípadne 300ml) v prípade piva, 200 ml (prípadne 100 ml) u vína a 40 ml (prípadne 20 ml) pri liehovinách. Objem 100 ml môže byť mätúci aj v súvislosti so zodpovedným prístupom k alkoholu, ktorý sa usilujeme šíriť. V rámci našich dlhodobých aktivít, ktorými upozorňujeme na negatívne následky nadmernej konzumácie alkoholických nápojov, používame vyjadrenie objemu alkoholu v obvyklých spotrebiteľských jednotkách, na základe čoho je vyjadrená aj odporúčaná maximálna denná dávka, ktorú predstavujú 3 štandardné jednotky u mužov a 2 štandardné jednotky u žien.“


Fórum PSR sa s organizáciou spiritsEUROPE zhoduje aj v názore, že o správnej stratégii poskytovania informácií by mal rozhodovať výrobca. Kým niektorí výrobcovia uprednostňujú zmenu etikety, iní by uvítali zavádzanie moderných digitálnych technológií. V centre záujmu by však v každom prípade mal stáť spotrebiteľ.

 

Zdroj a foto: redakcia, spiritsEUROPE

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail