CHEP oznamuje zmeny vo vedení lokálneho aj regionálneho tímu

Spoločnosť CHEP vymenovala k 1. aprílu 2020 Jana Kočárka, doterajšieho generálneho riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko, za senior manažéra pre európsku agendu Collaborative Transport Solutions.

 

jan kocarek v

 

Ide o strategickú iniciatívu, ktorá je kľúčová pre budovanie efektívneho a udržateľného dodávateľského reťazca v kontinentálnom i celosvetovom meradle. CHEP vďaka nej dokáže vhodne prepájať zákazníkov a logistických partnerov, čím zvyšuje efektivitu reťazca a minimalizuje vplyv logistických operácií na životné prostredie.

 


 

bohumila bennette


Vedenie CHEP v Českej republike a na Slovensku dočasne prevzala Bohumila Bennette, ktorá bola k 1. marcu povýšená na pozíciu generálnej riaditeľky spoločnosti pre strednú Európu. B. Bennette pre CHEP pracuje od roku 2013 a úspešne zastávala niekoľko ekonomicko-manažérskych pozícií. Najprv pôsobila ako finančná riaditeľka pre strednú a východnú Európu a zastrešovala finančné riadenie v 20 krajinách, od roku 2016 bola celoeurópskou finančnou kontrolórkou pre spoločnosť Brambles, materskú firmu CHEP. Ako stredoeurópska generálna riaditeľka CHEP dohliada na výkon a výsledky spoločnosti nielen na českom a slovenskom trhu, ale tiež napríklad v Rakúsku, v Maďarsku, v Rumunsku, na Balkánke a vo Švajčiarsku.


Obaja budú svoje agendy riadiť z pražskej kancelárie CHEP. Povýšením obidvoch dlhoročných skúsených manažérov spoločnosť podnikla ďalší krok smerom k rozsiahlejšej a efektívnejšej spolupráci medzi miestnymi a medzinárodnými zákazníkmi, dopravcami a ďalšími partnermi. Výsledkom bude ďalšie skvalitnenie služieb CHEP a vytvorenie ešte odolnejších a udržateľnejších dodávateľských reťazcov naprieč Európou.

 

Zdroj: CHEP

 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald