New Retail Summit 2020

New Retail Summit 2020

New Retail Summit 2020

WANZL vedie Marek Ryšavý

Spoločnosť WANZL s.r.o. riadi od 17. júla nový konateľ, Ing. Marek Ryšavý, MBA. Vo funkcii nahrádza Ing. Romana Adami, ktorý pôsobil vo firme takmer deväť rokov. Rozhodol sa však venovať novým pracovným výzvam.

 

Marek Ryšavý pôsobil viac ako 18 rokov v automobilovom priemysle v sfére Tier 1 dodávateľov. Prešiel niekoľko spoločností v českom a medzinárodnom vlastníctve a bol zodpovedný buď za jednotlivé firmy, alebo aj celý región a jeho kompletné hospodárenie. Skúsenosti čerpal aj mimo Českej republiky, konkrétne na Slovensku a v Slovinsku.

 

marek rysavy v


„Firma prešla v posledných rokoch významným rozvojom. Nadišiel čas venovať sa stabilizácii firmy a optimalizácii výrobných procesov,“ uviedol M. Ryšavý k budúcemu smerovaniu firmy. Krátkodobé ciele povedú k zjednodušeniu niektorých procesov pri zavedení transparentného krátkodobého aj strednodobého plánovania. Podpornou časťou bude úprava motivačného systému s cieľom stabilizovať kmeňových pracovníkov. Dlhodobým cieľom firmy je potom zlepšenie jednotlivých procesov, spojené s vyššou mierou automatizácie a so štandardizáciou dielov aj jednotlivých čiastkových činností.


Zdroj: WANZL

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

Retail Summit 2020 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail