Regály môžu slúžiť efektívnejšie

multivinoNajvýraznejším trendom v regálovom manažmente je dôraz na viditeľnosť vystavených tovarov. Tá môže byť podporená správnym vystavením, dômyselným osvetlením konkrétnych produktov a ľubovoľných regálových úsekov, alebo stále málo využívaným oddeľovaním produktov špeciálnymi regálovými deličmi.


Hoci je prvotná investícia do sofistikovanejších regálových systémov vyššia, už po krátkom čase sa môžu dostaviť zaujímavé výsledky. Ponuka v regáloch sa z pohľadu zákazníka stáva príťažlivejšia, prehľadnejšia a to generuje rastúce predaje. Realizácie zmien v rámci vnútorného priestoru regálov nenesú so sebou väčšinou ani potrebu zásadného remodelingu, ani dočasného zatvorenia predajne. Regál nemusí byť na zmeny špeciálne vopred uspôsobený.


Ak sa rozhodnete dať regálom trendovejší charakter a vyťažiť z nich maximum, môžete začať len pokusne, na určitom úseku, neskôr sa podľa zváženia pustíte aj do riešenie zvyšnej predajne. Trendové systémy regálového manažmentu oslovujú zatiaľ najviac nadnárodné maloobchodné reťazce a značkové predajne. Predpokladá sa však postupne rastúci záujem aj zo strany iných obchodníkov.


„V poslednej dobe vstupuje do popredia trend znižovania nákladov na dokladanie tovarov napríklad prostredníctvom využitia automatických pružinových posuvných systémov. Umožňujú zjednodušené dopĺňanie jednotlivých tovarov čím sa docieli úspora času obsluhujúceho personálu. Ďalšou prednosťou využitia trendových systémov v oblasti regálového manažmentu je jednoduchšie uskutočňovanie zmien v plánograme. Je to najmä vďaka praktickej možnosti zdvihnutia a posunutia celého deliča s tovarmi v prípade potreby. Nie je teda nutné položku po položke vyberať. Moderné riešenia umožňujú aj precíznejšie zarovnávanie a posúvanie výrobkov v regáloch,“ vysvetľuje pre RETAIL magazin.sk Martin Rovenský, country sales manager HL Display Slovensko, ktorá ponúka z oblasti regálových riešení systém Multivo.

 

Automatický posuvný systém je podľa slov M. Rovenského vhodný pre väčšinu štandardných typov obalov a tovary rôznych veľkostí. Zaujímavé možnosti ponúka pri prezentácii množstva menších položiek. Tovaru sa pritom na upravené regály viac nevojde, hoci to tak môže vyzerať. Dopĺňanie tovarov je závisle od jednotlivých obchodných reťazcov, väčšinou sa tejto činnosti venujú pridelení zamestnanci, ale pracovníci externých agentúr.


Atraktívnejší plast


Regály už nie sú tým, čím boli pred pár rokmi. Sú na ne kladené oveľa vyššie nároky a dostávajú aj dizajnovo zaujímavejšiu podobu. Môžu byť doplnené o technológie – napríklad o elektronické cenovky a ďalšie, k efektívnejšiemu fungovaniu prispievajúce prvky a zariadenia. Nie sú len nosičmi tovarov ako ich donedávna väčšina z nás vnímala. Zmenila sa aj ich preferovaná výška či šírka, dokonca tvar, pracuje sa v rámci nich s rôznymi materiálmi. Regál už nemusí pozostávať len z chladivo a neosobne pôsobiaceho kovu. Častejšie vidieť použitie dreva a aj kombinácie rôznych materiálov. Ako je to pri riešení modernej prezentácie tovarov a sofistikovanejšom policovom manažmente?

 

„Z hygienického hľadiska sa vo vnútornom priestore regálov používa v súčasnosti najmä plast. Predstavuje modernú a praktickú alternatívu. Zaujímavý a vizuálne príťažlivý je farebný plast, ktorý sa dá prispôsobiť identite daného obchodníka,“ uvádza M. Rovenský.

 

Osvetlenie


Do trendových policových systémov sa čoraz viac integruje aj osvetlenie. Jednou z vhodných možností sú LED panely, ktoré sa umiestňujú priamo do regálov. Dostupný flexibilný systém ukotvenia v súčasnosti zabezpečí vhodný typ osvetlenia pre každú kategóriu. Ďalšou alternatívou je podľa slov M. Rovenského špeciálna cenovková lišta, ktorej súčasťou je LED pás.


Inštalácia týchto systémov je pre obchodníka jednoduchá, napriek tomu sa treba vždy spoľahnúť na odbornú montáž. Znižuje sa tým riziko nesprávnej inštalácie a zabezpečí sa plná funkčnosť a plynulosť fungovania.


„Nové trendy a riešenia v oblasti regálového manažmentu pomôžu predajni fungovať plnohodnotnejšie. Dochádza k celkovému zlepšeniu vzhľadu prevádzky a aj vzhľadu jednotlivých kategórií. Podstatné je zníženie celkových prevádzkových nákladov. Využitým automatických posunovacích systémov sa zníži čas potrebný na dokladanie tovaru. Personál sa potom môže na predajnej ploche venovať iným, užitočným činnostiam, napríklad poskytovaniu poradenstva zákazníkom ,“ dodáva M. Rovenský.

 

multivino2

 

Pripravil: dk
Ilustračné foto: HL Display Slovensko

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
mecom premium banner

Video

Čo hovoria marketéri o konferencii Brad Management 2019?

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail