Do nákupných vozíkov vstupujú technológie

voziky uvod salsaNákupné vozíky a košíky patria k dôležitému vybaveniu menších aj väčších predajní. Podobne ako iné obchodné zariadenia prechádzajú určitým prirodzeným vývojom a ten prináša pre obchodníka aj zákazníka zaujímavejšie možnosti.


Najaktuálnejším trendom je dopĺňanie nákupných vozíkov technológiami. Tým sa z nich stávajú sofistikovanejšie zariadenia. Typickým príkladom je integrovanie technológie RFID na koše nákupných vozíkov, ktorá umožní naskenovanie celého obsahu. Zákazníkom odpadá prácne vykladanie nakúpených tovarov pri pokladniciach a aj ich spätné ukladanie do vozíkov. Toto smerovanie bude naberať stále viac na obrátkach.


„Moderný nákupný vozík sa vyznačuje novými technologickými možnosťami, zaujímavým dizajnom a perfektnou funkčnosťou. Základ pritom zostáva rovnaký. Je to jednoduché manévrovanie a to aj s ťažším obsahom. Inovatívnejšie koncepty sú viac dopĺňané aj o niektoré užitočné prídavné zariadenia. Môže to byť držiak na lupu, kelímok s kávou, skener, prípadne držiak na mobilný telefón alebo displej v promoboxe na rukoväti vozíka, kde sa zobrazujú akciové ponuky alebo aj odporúčané trasy po predajni,“ hovorí pre odborný portál RETAIL magazin.sk Ing. Libuše Kopecká zo spoločnosti Wanzl.

 

voziky skupina ilustrak

 

Pre deti aj seniorov


Ojedinelosťou nie sú už ani nákupné vozíky pre vybrané typy predajní (napríklad hobby) alebo zacielené na konkrétne skupiny zákazníkov. Samozrejmosťou pre mnohých obchodníkov sú v súčasnosti detské vozíky, menej viditeľné sú stále v našich končinách nákupné vozíky pre seniorov.


„Ide pritom o praktické nákupné vozíky, ktoré si zákazník môže podľa potreby kedykoľvek zabrzdiť a použiť aj ako sedadlo na krátky odpočinok. Do popredia vstupujú aj nákupné vozíky pre zákazníkov- vozíčkárov, pretože aj tí chodia nakupovať. Tieto sú kompaktibilné s takmer všetkými typmi invalidných vozíkov,“ uvádza L. Kopecká a dopĺňa, že čoraz vyhľadávanejšie obchodníkmi sú aj nákupné košíky na kolieskach, ktoré dobre poslúžia v predajniach, kde zákazníci realizujú menšie nákupy. Môžu byť ďalšou a veľmi praktickou alternatívou k bežným nákupným vozíkom.

 

Farby a materiály


Z materiálov je momentálne v kurze plast, ktorý je na pohľad prívetivejší. Do popredia vstupuje pri nákupných vozíkoch a košíkoch aj výraznejšia farebnosť. Podľa vyjadrenia L. Kopeckej je aktuálnym hitom atracitová, často aj v kombinácii s rôznymi inými farbami podľa firemnej identity daného obchodníka. Okrem farieb je rozhodujúci dizajn, zohľadňovaná je však stále aj cena.

 

salsa ilustrak


„Nedávno sme uviedli na trh nový nákupný vozík Salsa, ktorý rozširuje radu plastový vozíkov Tango. Zaujímavejší na tomto vozíku je práve dizajn, zároveň bolo snahou ponúknuť cenu, ktorá sa približuje k cene drôtených nákupných vozíkov. Medzi novinkami máme aj nákupné košíky vo variante eco, čo znamená, že sú vyrobené z ekologického 100% recyklovateľného materiálu. To je jedna z ďalších, čoraz viac rozhodujúcich požiadaviek moderného trhu,“ upozorňuje L. Kopecká. 

 

Viaceré novinky týkajúce sa nákupných vozíkov boli predstavené aj v rámci nedávno uskutočneného veľtrhu Euroshop v Düsseldorfe. Išlo napríklad o súbor aplikácií Wanzl Customer Connect. Tie by mali zákazníkom poskytovať na predajnej ploche nákupné zoznamy, prezentovať im personalizované ponuky a informácie o preferovaných značkách a cenách. Je to v súlade s aktuálnymi požiadavkami doby a moderným životným štýlom. Podľa slov L. Kopeckej zo strany obchodníkov je naopak najväčší záujem o riešenia umožňujúce evidenciu zákazníkov a sledovanie ich pohybu na predajnej ploche.


Ako vyberať? Netreba sa unáhliť


Výber nákupných vozíkov a košíkov by nemal byť naplánovaný, všetko si treba dôkladne premyslieť. Napokon ide o investíciu na dlhšie obdobie. Najdôležitejším kritériom pri výbere by mala byť kvalita. Mnohí obchodníci už kvôli nižšej cene vyskúšali čínske a poľské výrobky, často sa napokon vrátili po nečakaných problémoch s nimi naspať a uprednostňujú osvedčených lokálnych výrobcov.


„Zohľadniť pri výbere treba vždy aj bezproblémovú možnosť manévrovania, kvalitné jazdné vlastnosti, stabilitu aj garantovanú nosnosť. Tieto parametre majú priamy vplyv na celkový zážitok z nakupovania a aj bezpečnosť. Často sa na to zabúda,“ uvádza L. Kopecká.


Existuje pravidlo ako často treba nákupné vozíky a košíky obmieňať? „Frekvencia obmeny obvykle vychádza zo životnosti nákupných košíkov a vozíkov, skôr než z ich dizajnového zastarania. Realizujeme však bežne aj servis nákupných vozíkov, ktorých životnosť presiahla 10 rokov. Je to veľmi individuálne,“ vysvetľuje L. Kopecká.

 

vozik prehlad

 

Optimálne množstvo


V súčasnosti sa už nestáva, alebo len výnimočne, že by predajne nemali také množstvá nákupných vozíkov a košíkov, ktoré by zodpovedali kapacitám ich návštevnosti. Skôr sa dá podľa L. Kopeckej stretnúť s nedokonalou distribúciou týchto zariadení v rámci konkrétnych nákupných miest. To aké je optimálne množstvo nákupných vozíkov vzhľadom na plochu predajne je zložité určiť. „Väčšinou o tom rozhoduje každý obchodník sám. Hlavnou podmienkou je vždy zachovanie plynulosti nákupu. Akékoľvek zdržanie či čakanie zákazníka v predajni je v náročnom konkurenčnom prostredí slovenského maloobchodu dnes už neprípustné,“ upozorňuje L. Kopecká.

 

Údržba a skladovanie


Najväčšou slabinou obchodníkov pokiaľ ide o týchto užitočných pomocníkov je údržba. Tá ako potvrdzuje L. Kopecká pokrivkáva po technickej aj hygienickej stránke. Nedostatočná starostlivosť o toto vybavenie pritom výrazne znižuje kvalitu poskytovaných služieb a kazí celkový dojem z predajne.


„V návode pri predaji nákupných vozíkov uvádzame, že nevyhnutné je denné vizuálne kontrolovanie vozíkov, ktoré môže odhaliť včas ich prípadné nedostatky a poškodenia. Veľmi sa to v praxi zanedbáva. V rámci údržby uskutočňujeme pravidelný servis, údržbu a umývanie vozíkov. Zároveň vždy dôkladne preverujeme funkčnosť – od mincovníka až po kolieska. Chybné súčasti nahrádzame originálnymi dielmi. Po takto uskutočnenej údržbe vozíka vybavíme známkou o uskutočnení servisu a umývaní. Z nášho pohľadu by profesionálna údržba nákupných vozíkov mala byť uskutočnená aspoň 1-2x ročne,“ dodáva L. Kopecká.


Netreba samozrejme zabúdať, že nákupné košíky a vozíky by mali byť skladované v interiéry predajne alebo v parkovacích boxoch, ktoré sú na tento účel vyhradené. Hoci je to časté a nemalo by to tak byť, ak sú uskladnené vonku, môžu na ne negatívne vplývať nepriaznivé poveternostné podmienky a tým sa ich živosť skracuje.

 

kosiky

 

Pohľad obchodníka


V maloobchodnej sieti je situácia, pokiaľ ide o vybavenosť nákupnými košíkmi a vozíkmi rôzna. Novo vznikajúce koncepty sa však snažia viac zaujímať aj o trendovejšie a odlišujúce riešenia.


„Nákupné vozíky a košíky sme pre našu prvú predajňu vyberali dlho, ale teraz vieme, že to bola správna cesta. Zvažovali sme viacero faktorov. Išlo o celkovú estetiku, dizajn, trendovosť, funkčnosť, nosnosť a celkovú kvalitu. Dali sme si záležať na tom, aby aj tieto súčasti predajne boli príťažlivé a pre zákazníka zaujímavé,“ hovorí Ing. Peter Varmuža z trendového maloobchodného konceptu YEME. Nákupné vozíky a košíky sa tak stali súčasťou celkového „vyžarovania“ a vnímania tejto predajne.


„Pri výbere vozíkov sme prihliadali aj na rôzne, pre niekoho možno aj nepodstatné špecifiká. Išlo nám o to, aby vozíky boli pre nakupujúcich pohodlné, ľahké pokiaľ ide o hmotnosť, kolieska aby im ľahko kĺzali, držali sa smeru a nezadrhávali sa. Samozrejme dôležitá je vždy výška vozíka a to, ako pohodlné bude pre zákazníka ukladania tovaru do jeho priestoru. Toto je dobré si pri výbere vyskúšať. Chceli sme aj to, aby vozíky pôsobili hrejivo, nie chladne a odpudivo. Ocenia to predovšetkým mamičky s deťmi. Ak si dieťa sadne do nákupného vozíka v našej predajni, neopiera sa o chladný kov, ale o príjemnejší plast,“ hovorí P. Varmuža. Typické pre nákupné vozíky predajne sú aj držiaky na kávu. „Takisto sme o takéto vozíky mali jednoznačný záujem keďeže na začiatku predajne máme kaviarničku,“ dopĺňa P. Varmuža.


K trendovému smerovaniu vývoja nákupných vozíkov patrí aj iný pohľad na prítomnosť a dôležitosť mincovníkov. P. Varmuža hovorí, že nákupné vozíky, ktoré zákazníci v ich predajniach používajú nie sú na mince.


„Ak sa niekto rozhodne odcudziť nákupný vozík, tak ani 0,50 € mu v tom nezabráni. Vnímame to tak, že ani mince vo vozíkoch nie sú ochranou pred odcudzením, ale sú nástrojom, ako donútiť zákazníka, aby vozík odložil tam, kam treba. Zvolili sme preto ústretovejší a prívetivejší spôsob. Chceme, aby sa naši zákazníci ani podvedome necítili byť manipulovaní a k niečomu nútení. Nech si teda zákazník odloží vozík tam, kam chce. My máme ľudí, ktorí ho upracú,“ dodáva P. Varmuža.

 

Pripravil: dk
Ilustračné foto: Wanzl, redakcia, Shutterstock.com 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
mecom premium banner

Video

Čo hovoria marketéri o konferencii Brad Management 2019?

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail