Potravinári: Zahraničné privátky vytláčajú z regálov značkové výrobky

Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2019 najvyšší podiel za posledných sedem rokov, t.j. 25,3 %, pričom oproti roku 2018 narástol o 1,3 p.b.

 

privatky2019 v

 

Z porovnania oproti roku 2015 vyplýva, že podiel zahraničných privátnych značiek narástol až o 5 p. b., pričom je z výsledkov zrejmé, že zahraničné privátne značky vytláčajú z regálov obchodov aj značkové potraviny. Naopak podiel slovenských privátnych značiek je skôr stagnujúci. Tieto skutočnosti vyplývajú z aktuálneho prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch obchodov, ktoré uskutočnila Potravinárska komora Slovenska.


Aj v roku 2019 sa tento prieskum realizoval prostredníctvom agentúry Go4insight, ktorá je preferovaným partnerom agentúry GfK v Slovenskej republike. Prieskum sa uskutočňuje už od roku 2013, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. V roku 2019 sa realizoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec a apríl 2019 v rovnakých predajniach ako v roku 2018.


Najvýraznejšie zastúpenie


Najväčšie zastúpenie privátnych značiek na pultoch v maloobchode má podľa výsledkov tohto prieskumu diskont LIDL (56 %), nasleduje Kaufland (23%) a COOP Jednota (23%), najnižší podiel privátnych značiek bol zistení v reťazci CBA (13 %). Medziročný nárast podielu privátnych značiek bol zaznamenaný v reťazci COOP Jednota a Tesco, v ostatných reťazcoch podiel medziročne poklesol, alebo bol stabilný.


Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach a veľkoskladoch (50%). V ostatných predajných formátoch je podiel stabilný na úrovni 17-21%.


Silné potravinové kategórie


Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (68 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (42 %), konzervované produkty (40 %), cestoviny (39 %), prírodné syry (37%), oleje, trvanlivé pečivo, čokoládové cukrovinky alebo nealko nápoje. Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách víno (6%), pivo, liehoviny a destiláty (9%) a cukrovinky nečokoládové (12%).


Privátne značky zaznamenali rast podielu v takmer každej sledovanej kategórií (12 zo 16), pokles bol zaznamenaný len 3 kategóriách. Najvýraznejší nárast bol kategóriách mlieko, cestoviny a nečokoládové cukrovinky (plus 4 p.b.) Pokles zaznamenali kategórie spracovaných produktov a vína (mínus 3 p.b.).


„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že najnižšie zastúpenie privátnych výrobkov je v kategóriách, kde je značka výrobcu pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny, a to najmä pri alkoholických nápojoch. Naopak, pri potravinách komoditného charakteru ako mlieko, mäsové výrobky či cestoviny je najdôležitejším aspektom pre spotrebiteľa cena a preto v týchto kategóriách hrajú prím práve privátne značky obchodných reťazcov,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.


„Pre značkových výrobcov je to problém, pretože reťazec sa môže kedykoľvek rozhodnúť pre zmenu výrobcu privátnej značky, nemá teda garantovanú kontinuitu a tým aj možnosti ďalšieho rozvoja,“ dodáva D. Poturnay.


Slovensko v reťazcoch


Pri zistenom celkovom podiele 25 % privátnych značiek je 18% zahraničných privátnych značiek a len 7 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria podľa tohto prieskumu zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 51%, zvyšných 5% sú privátne značky vyrobené na Slovensku.


Rovnako reťazec Kaufland má podľa tohto prieskumu skôr zahraničných výrobcov privátnych značiek, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec COOP Jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.


„Neteší nás narastajúci podiel privátnych značiek, ani to, že pri privátnych značkách nedostávajú väčšiu príležitosť slovenskí výrobcovia potravín. Na druhej strane by som chcel vyzdvihnúť, že tradičný slovenský reťazec COOP Jednota, ktorý má dlhodobo najvyšší podiel slovenských potravín, podporuje aj pri privátnych značkách slovenských výrobcov,“ dodáva D. Poturnay.


Podiel každoročne narastá


Dlhodobé merania od roku 2013 ukazujú, že podiel vystavenia privátnych značiek od roku 2014 kontinuálne narastá, a to až o 6,6 percentuálneho bodu oproti roku 2019.


„Môžeme konštatovať, že podiel zahraničných privátnych značiek rastie na úkor značkových potravín,“ hovorí D. Poturnay. „Za značkovými výrobkami je dlhoročné budovanie lojality spotrebiteľov, pričom výrobcovia značkou garantujú kvalitu výrobkov s osvedčenými receptúrami, kvalitnými surovinami a v neposlednom rade aj vlastným úspešným príbehom. Zároveň si uvedomujú zodpovednosť za svoje výrobky, pretože o dôveru spotrebiteľa môžu prísť veľmi rýchlo. Privátne značky domácich výrobcov a ich produkciu nielenže nepodporujú, ale naopak pomáhajú ich likvidácií,“ dodáva.

 

Zdroj: Potravinárska komora Slovenska
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald