Kaufland Velka noc 1000x102

Kaufland Velka noc 450x1017 L

Kaufland Velka noc 450x1017 P

Lidl hodnotí 15 rokov svojho fungovania na Slovensku

Vo štvrtok 9. septembra 2004 otvoril tento diskontný reťazec na Slovensku svojich prvých 14 predajní, v súčasnosti ich má už 137. Posledná bola otvorená v bratislavskom obchodnom centre Polus. Od otvorenie prvej predajne tejto značky na Slovensku tak ubehlo 15 rokov.

 

lidlvyrocie v

 

Za jeden a pol dekády sa toho zmenilo veľa, nie však diskontný charakter tohto obchodníka. Lidl prišiel na slovenský trh ako posledný z veľkých potravinových reťazcov a v tom čase bol pre bežného slovenského zákazníka takmer neznámy. V súčasnosti je pre mnohých Slovákov častou voľbou, čoho dôkazom je podľa zástupcov tohto reťazca až 95% penetrácia zákazníkov.

 

Lidl nazbieral za 15 rokov viac ako 150 rôznych ocenení od zákazníkov aj odborníkov. Je 11-násobným Obchodníkom roka a má desiatky rôznych ocenení za najlepší pomer kvality a ceny.


Investície


Od svojho vstupu na trh investoval tento obchodník na Slovensku v priemere 50 000 000 € ročne, ako uviedli zástupcovia tejto siete, nikdy nedostal štátnu podporu či úľavu na daniach. Lidl je štvornásobným držiteľom ocenenia Daňovník roka, ktoré udeľuje Finančná správa.


Sortiment


Jedným z pilierov obchodného modelu tejto diskontnej siete sú vlastné značky, čiže produkty vyrobené exkluzívne pre tento reťazec. Lidl aktuálne zákazníkom ponúka viac ako 200 privátnych značiek, napríklad Alesto, Bluedino, Cien, Combino, Crivit, Dulano, Esmara, Fin Carré, Freeway, Lupilu, Pikok, Pilos, Saguaro, W5). Ich podiel na celkovom sortimente dosahuje 80%.


Reťazec sa tiež sústreďuje na predvýber produktov, v stálom sortimente ich má približne 2000. Rôzne prieskumy totiž potvrdzujú, že zákazníci si nechcú vyberať z množstva rovnakých výrobkov, ktoré sa navzájom odlišujú iba svojim obalom. Zákazník nemusí dlho blúdiť medzi regálmi a zároveň má možnosť ušetriť.


Ročne sa v predajniach tejto značky predá v priemere státisíce kusov z každého produktu a denne do predajní putuje milióny kusov výrobkov. Žiaden produkt neleží v regáloch predajní tejto siete príliš dlho. Všetky produkty predávané v Lidli musia spĺňať prísne kvalitatívne štandardy, ktorých dodržiavanie obchodný reťazec viacstupňovo kontroluje.


Podpora slovenských dodávateľov


Sieť Lidl je pre zákazníkov dostupná v 29 krajinách a ako medzinárodne aktívna skupina využíva rôzne synergie vrátane objedávania niektorých tovarov vo veľkých objemoch, čo má priaznivý vplyv na cenu pre zákazníka. Ako spoločnosť pôsobiaca na Slovensku má záujem podporovať slovenských dodávateľov a podniká v tomto smere viaceré konkrétne kroky.


Dodávatelia zo Slovenska zaviezli v obchodnom roku 2018 do tejto siete takmer 30% potravinového tovaru. Druhú priečku obsadili podľa vyjadrenia zástupcov reťazca firmy z Českej republiky (23%) a tretí v poradí boli Nemci (19%). Lidl Slovenská republika medziročne zvyšuje aj hodnotu tovarov od dodávateľov so sídlom v Slovenskej republike pre vlastné predajne (aktuálne viac ako 232 000 000 €, nárast za dva roky o 43%) a taktiež určených na export na pulty predajní tejto siete v zahraničí (aktuálne takmer 53 000 000 €, nárast za dva roky o viac ako 41%). Rastie aj počet slovenských dodávateľov, ktorých má tento obchodník viac ako 170.


Diskontný reťazec dlhodobo realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky platia vo všetkých 137 jeho predajniach na Slovensku. Reťazec v roku 2017 rozšíril svoju ponuku o tematický týždeň „Vyrobené na Slovensku“ a každý týždeň ponúka zákazníkom „5 cenových hitov zo Slovenska“. Lidl oslovil slovenských dodávateľov výzvou „Dajte o sebe vedieť“, ktorú komunikoval aj prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako aj dodávateľských komôr. Zároveň má tento obchodník nastavenú pozitívnu diskrimináciu – v prípade viacerých identických ponúk vždy uprednostní slovenského dodávateľa pred zahraničným.


Sieť predajní


Kým na začiatku svojho pôsobenia bol tento obchodník prítomný v 14 slovenských mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Martin, Nitra, Partizánske, Prievidza, Ružomberok, Senica, Šamorín, Štúrovo, Žiar nad Hronom, Žilina), v súčasnosti má na Slovensku 137 predajní v 93 mestách, tri logistické centrá, centrálu a outlet spotrebného tovaru.


V aktuálnom obchodnom roku (marec 2019 – február 2020) boli otvorené zatiaľ tri nové predajne (Košice, Bojnice, Bratislava – OC Polus). Do konca aktuálneho kalendárneho roka pribudnú ešte predajne v Krompachoch a Trenčíne. Znamená to, že pôjde o expanzne najsilnejší rok za ostatných šesť rokov.


Zamestnanci


V deň otvorenia svojich prvých predajní zamestnával Lidl na Slovensku 482 ľudí (viac ako 170 z nich dodnes pracuje v tejto sieti), v súčasnosti ich má viac ako 4800. Z nich približne tri štvrtiny sú ženy a takmer polovica zo všetkých zamestnancov pracuje na skrátený úväzok.


Priemerný mesačný plat na pozícii predavač/ka – pokladník/čka predstavuje približne 900 €. Za ostatných 30 mesiacov zvýšil Lidl platy zamestnancom v priemere o viac ako 35%. Reťazec je trojnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Slovakia a Top Employer Europe.


V roku 2016 sa tento retailový hráč rozhodol spraviť zo svojich zamestnancov ambasádorov. V nedávno skončenej internej ankete vyjadrilo svoj názor až 70% zamestnancov slovenského Lidla. V reťazci dostáva pravidelnú spätnú väzbu každý zamestnanec, na základe hodnotení v internom systéme Talent Management bolo v uplynulom obchodnom roku povýšených viac ako 250 zamestnancov.


Spoločenská zodpovednosť


Značka Lidl je na Slovensku podpísaná aj pod rôzne spoločensky zodpovedné projekty, konkrétne v hodnote viac ako 8 500 000 €. Všetky svoje aktivity realizuje tento obchodník pod heslom „Na ceste k lepšiemu zajtrajšku“. Projektovo sa pritom sústreďuje na dve základné oblasti: životné prostredie a zdravý rozvoj detí.


Od roku 2012 realizuje reťazec projekt „Voda pre stromy“, v rámci ktorého spolu so svojimi zákazníkmi vysádza mladé stromčeky v Tatrách. Doteraz sa podarilo v Tatrách vysadiť viac ako milión stromčekov. Ďalším z environmentálnych projektov bola súťaž pre školy v recyklácii PET fliaš, pričom reťazec túto tému otvoril podstatne skôr než sa ňou začal zaoberať štát. Do Ekohry sa zapojili množstvo škôl.


Lidl prispieva k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti o vážne choré malé deti. V rámci projektu „Dobré rozprávky“ každý rok venuje život zachraňujúce prístroje všetkým pôrodniciam, ktoré umožňujú bezplatný pôrod. Okrem toho tento obchodník doteraz vybudoval v slovenských mestách štyridsať ihrísk Žihadielok v hodnote 3 500 000 €.


Zodpovednosť s ohľadom na sortiment


Lidl má stanovené konkrétne ciele v oblasti trvalej udržateľnosti svojho sortimentu privátnych značiek. Priebežne sa rozširuje aj ponuka vegetariánskych a vegánskych produktov, rovnako ako ponuka certifikovaných výrobkov, ktorých je v celom sortimente približne 1300. Zároveň ponúka produkty v BIO kvalite už od roku 2012. V roku 2018 zaradil Lidl ako prvý reťazec s celoslovenskou pôsobnosťou do svojho sortimentu „bezéčkový“ rožok a v roku 2019 k nemu pribudol aj „bezéčkový“ chlieb.


Do konca roku 2022 je v pláne mať výhradne RSPO certifikovaný segregovaný palmový olej v potravinách. Kakao má byť 100% certifikované do konca roku 2022. Podiel certifikovanej kávy do roku 2020 bude 30%, do roku 2022 už 50%. Do konca roku 2022 budú certifikované všetky čierne, zelené a rooibos čaje, ktoré tento obchodník predáva pod vlastnými značkami. Záväzné stanoviská zverejnil reťazec aj pre ryby a kôrovce z voľného lovu, obaly a etikety svojich produktov, vajcia, kvety a rastliny.


Diskont má taktiež stanovenú stratégiu znižovania podielu pridaného cukru a soli vo svojich produktoch. Do roku 2025 chce znížiť priemerné množstvo pridaného cukru a soli vo výrobkoch vlastných značiek o 20%. Primárne sa pritom zameriava na produkty obľubované deťmi.


Nakladanie s plastami


Reťazec si tiež stanovil strategické ciele aj v oblasti redukcie, nahrádzania a zodpovedného využívania plastov. Do roku 2025 chce znížiť ich používanie vo vlastných prevádzkach o 20% a zároveň dosiahnuť 100% recyklovateľnosť plastových obalov vlastných značiek. Rôznymi opatreniami sa darí znižovať objem používaných plastov o viac ako 400 ton ročne.


Cieľom je tiež znižovať aj objem používaného papiera, ročne sa mu to vďaka optimalizácii letákov darí o 2400 ton. Reťazec tiež propaguje elektronickú komunikáciu so zákazníkmi – prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach (kde má viac ako 600 000 fanúšikov), vlastnej mobilnej aplikácie, elektronických newslettrov či zasielaním akciových ponúk do Messengera.


Životné prostredie


Pri výstavbe a prevádzke predajní a logistických centier kladie tento obchodník dôraz na trvalú udržateľnosť. Všetky predajne tejto siete používajú úsporné LED technológie pri osvetlení a vo všetkých svojich budovách sa obchodný reťazec spolieha výlučne na energiu z obnoviteľných zdrojov, z produkcie vodných elektrární (pred štyrmi rokmi to bolo 42%). Realitou je napríklad aj spätné získavanie tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení. Na strechách vybraných predajní má sú fotovoltaické články, od ich osadenia ušetril reťazec desiatky ton emisii CO2, ktoré neboli vypustené do ovzdušia.


V roku 2016 otvoril reťazec v Seredi jedno z najekologickejších logistických centier v Európe, ktoré získalo medzinárodný environmentálny certifikát BREEAM v stupni Outstanding. V obchodnom roku 2018 zaviedol Lidl nový systém energetického manažérstva ISO 50001. Vďaka nemu môže lepšie identifikovať oblasti s vyšším energetickým výdajom a zamerať sa na ich zefektívnenie a redukcii emisií. V roku 2019 bol nasadený prvý CNG/LNG kamión, ktorý neprodukuje takmer žiadne emisie.


Inovácie


Lidl sa snaží prinášať zákazníkom vždy niečo nové. V roku 2013 spustil projekt „Kuchyňa Lidla“ a ukázal Slovákom, že varenie môže byť zábava a nemusí byť drahé. Týždenne prináša niekoľko nových receptov, ktorých je na webovej stránke projektu dostupných viac ako 1250. Lidl vydal štyri kuchárske knihy. Od roku 2006 ponúka tematické týždne, ktorých má aktuálne 26. Aktuálne tento obchodník na Slovensku spustil online predaj spotrebného tovaru a do konca obchodného roka pribudne online vernostný program Lidl Plus.

 

Zdroj a foto: Lidl

 

PR

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

Retail Summit 2020 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail