Nízke zásoby ako vstupná brána k vyšším tržbám

Hlavným atribútom riadenia zásob je dostatočná obrátkovosť tovarov a to, ako rýchlo dokážete svoje zásoby „otáčať“. Dostatočne „štíhla“ organizácia má toto tempo výrazne vyššie. Prečo?

 

nuspring v

 

Pokiaľ organizácia má „kilogramy naviac“, má určité limity, ktoré ju viac či menej obmedzujú. Kilogramami naviac, v organizáciách zameriavajúcich sa na distribúciu a predaj tovaru, sú vysoké zásoby, limitom cash-flow a priestorové obmedzenia.

 

Na prípadovej štúdii spoločnosti NuSpring (Czech Republic) s. r. o.môžeme názorne vidieť, ako „kilogramy naviac“ veľmi limitujú a ako prispieva „štíhla“ organizácia k lepšej výkonnosti a k vyšším výnosom. Začnime stručnou štatistikou výsledného stavu.

 

nuspring grafy

Pred: pred začatím riadenia zásob
Riadenie zásob: po implementovaní všetkých 4 bodov (vid nižšie)

 

Prvý bod: Zníženie zásob

 

Znížením zásob (vid predošlú prípadovú štúdiu NuSpring) sme uvoľnili priestor a finančné prostriedky. Pri znižovaní zásob je vždy potrebné nekompromisne a hrubou čiarou oddeliť výkonné a nevýkonné SKU. U výkonných SKU je vhodné upraviť cieľovú úroveň zásob (znížiť nadzásoby) a u nevýkonných SKU ich čo najefektívnejšie, pokiaľ je to možné, premeniť opäť na financie. Buď si vytvoríte efektívny výpredajový kanál, napríklad „outlet“, alebo využijete konkurenciu, odberateľov, teda všetky možné kanály. Využite možnosti nie len tuzemské, ale aj zahraničné. Doležité je sa zbytočných zásob čo najefektívnejšie zbaviť. Priestor ani financie vás potom nebudú toľko limitovať.

 

Druhý bod: Riadenie zásob

 

Dennodennou úlohou produktového a logistického špecialistu je zabezpečiť vysokú dostupnosť tovarov a udržať nízke zásoby (vid predošlá prípadová štúdia NuSpring). Takto „štíhla“ spoločnosť má vyššie tempo a obrátka tovarov narastá. Vysokou dostupnosťou, pokiaľ hovoríme o tzv. „Fast mover“ (rýchlo obrátkový tovar), prispievate k lepším tržbám spoločnosti.

 

Tretí bod: Prietokové účtovníctvo

 

Kľúčom k správnemu riadeniu zásob sú metriky ako obrátka tovaru, výška nedostupnosti a z pohľadu Teórie obmedzení základné finančné ukazovatele: T – prietok (ekvivalent k marži), I – investície a EO – operatívne náklady. Základným predpokladom správneho riadenia zásob je pochopenie Prietokového účtovníctva (Throughput accounting, termín vznikol v Teórii obmedzení), ktorý je zameraný na zvýšovanie prietoku a nie na znížovanie nákladov, napríklad na skladovú jednotku (SKU). Jednoduchý príklad tohto rozdielu môžeme nájsť v tabuľke:

 

nuspring grafy 2

 

Ak by ste niektoré SKU napríklad nakúpili aj drahšie, ako bežne nakupujete (TVC – Variabilný náklad) a tým zabezpečíte vysokú dostupnosť (hlavne fast mover produktov) tak to povedie k vyšším predajom. To sa následne pozitívne prejaví na zisku organizácie (k téme zameranej na financie viď moj podcast). Pokiaľ vaším primárnym zameraním sú čo najnižšie náklady, tak to povedie k odlišným rozhodnutiam, ako keď ste zameraný na zlepšovanie prietoku.

 

Štvrtý bod: Riadenie sortimentu


Riadením sortimentu prispievate k lepšiemu pomeru rýchlo obrátkového tovaru voči tovaru, ktorý sa vobec nehýbe. Tak isto rozširovaním sortimentu uspokojíte viacej zákazníkov. Možete na to vyžuiť tieto základné pravidlá:

 

1. Pomocou analýzy sortimenut zistíte, ktoré časti sortimentu sú pokryté dostatočným množstvom SKU a dodávateľmi a ktoré nie. Najlepšie to odhalíte vtedy, ak si vytvoríte „strom“ sortimentu, čiže určitý vizuálny prehľad.

 

2. Keď pridávate sortiment, nesmiete zabúdať nevýkonný a nepotrebný sortiment NEKOMPROMISNE aj vyraďovať z portfólia. Vyraďovaním sortimentu a hlavne jeho efektívnym „výpredajom“ získate opat priestor a finančné prostriedky potrebné na nový sortiment s vyššou obrátkou, čo prináša vyššie výnosy.

 

3. Vyplatí sa hľadať a objavovať „Fast mover“ (rýchlo obrátkové) produkty. Tento krok najviac prispieva k vyšším výnosom.

 

Užitočným pomocníkom pri riadení zásob môžu byť softwarové riešenia. Ak sú vhodne zvolené, dokážu zabezpečiť podporu pri riadení zásob tak, že nekreatívnu a rutinnú činnosť vykonajú za vás, na základe dát sa prisposobia dopytu a vykazovanými metrikami vás adekvátne nasmerujú správnym smerom.

 

Na druhej strane sú vhodné softwarové riešenie len určitou časťou úspechu. Pokiaľ implementujete softwarové riešenie, musia sa zmeniť aj procesy v rámci organizácie. V opačnom prípade bude úspech len čiastočný.

 

Každá spoločnosť je svojím spôsobom jedinečná. Koncept Teórie obmedzení je univerzálny, teda aplikovateľný na každú spoločnosť, ale jednotlivé riešenia tohto konceptu treba napasovať na charakteristiky danej spoločnosti.

 

andrej catajsky mAndrej Čatajský

Simplicity consulting s.r.o.

 

 

 

 

 

Zdroj: Simplicity consulting s.r.o., www.simplicityconsulting.sk

Foto: NuSpring s.r.o.

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail