Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Anketa: Turbulenciám na poli retailu sa nevyhneme

Ako hodnotia významní obchodníci uplynulý rok 2018? Čo pozitívne priniesol a aké prekážky bolo potrebné prekonávať? Čo pokladajú za jeden z najväčších problémov v oblasti retailu v súčasnosti? Na aké výzvy sa pripravujú v roku 2019?

 


Dariusz Tomasz Bator, CEO, BILLA, s.r.o.

 

dariusz bator billa

V roku 2018 oslavovala BILLA významný medzník v histórii spoločnosti, 25. výročie. Počas štvrťstoročia naša spoločnosť preinvestovala takmer 525 mil. € a otvorila 150 predajní po celom Slovensku. Len v minulom roku ich bolo sedem. BILLA sa zároveň stala významným zamestnávateľom, zamestnávame viac ako 5 300 pracovníkov. Dôležitá je pre nás realizácia projektov spoločenskej zodpovednosti. Koncom roka sme spolu s našim občianskym združením BILLA ľuďom spustili nový projekt Chlebodarca, vďaka ktorému budeme pomáhať rodinám v núdzi. Na Slovensku pôsobíme od začiatku formovania moderného obchodu. Vnímame neustále zmeny a ustavične hľadáme kompromis medzi potrebami zákazníkov, investora a požiadavkami štátu. Veľmi negatívne vnímam pravidelné útoky na obchodníkov zo strany predstaviteľov štátu. Mám skúsenosti s riadením obchodu vo viacerých krajinách EÚ, avšak s takýmto prístupom som sa ešte nestretol.

 

Za najväčšiu prekážku v maloobchodnom podnikaní za minulý rok považujem už schválený zákon o osobitnom odvode, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2019. Nakoľko je tento zákon protiústavný, nesystémový a v rozpore s legislatívou EÚ, podnikáme všetky legálne kroky pre jeho pozastavenie. Určite je nevyhnutné uviesť aj ďalšie z pripravovaných zákonov, ktoré obchodníkov negatívne ovplyvňujú. Sú to nesporne zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, zákon o cenách a ďalšie.

 

Všetky obchodné reťazce, vrátane nášho, dlhodobo bojujú s nedostatkom kvalitných a schopných ľudí. Rozširujeme firemné benefity a vytvárame také podmienky našim zamestnancom, aby bola práca u nás ešte zaujímavejšia. V týchto snahách nám však nepomáha prílišná administratívna záťaž zo strany štátnych orgánov, ako aj časté kontroly a penalizácie, ktoré negatívne vplývajú na zamestnancov. BILLA zažíva obdobie výraznejšej expanzie a v procese získavania stavebného povolenia sa často stretávame s nezmyselnou byrokraciou a prieťahmi v konaní.

 

Uvítali by sme zjednodušenie a urýchlenie povoľovacích procesov, ako aj zníženie zbytočnej administratívnej záťaže zo strany štátu. Slovenský trh sa vyznačuje silným konkurenčným prostredím, čo je jedným z dôvodov stále silnejúcej potreby zlepšovať služby zákazníkom a rozširovať ponuku. Je nevyhnutné držať krok s dobou, implementovať technologické novinky a sledovať ekologické trendy. Budúci rok je zároveň predvolebným rokom, môžeme preto očakávať ďalšie legislatívne návrhy, ktoré však, žiaľ, väčšinu obchodníkov ešte viac zaťažia. Rovnako tak spotrebiteľov.

 


Ján Bilinský, generálny riaditeľ, COOP Jednota Slovensko, s.d.

 

jan bilinsky coop

V roku 2018 sme pokračovali v snahe vyhovieť aj najnáročnejším potrebám našich zákazníkom a počas uplynulých 12 mesiacoch sme spotrebiteľom ponúkali najviac slovenských potravín spomedzi reťazcov. Plníme tak nielen obchodnú, ale aj sociálnu funkciu a poskytujeme aspoň základné druhy potravín aj obyvateľom v najmenej rozvinutých regiónoch. Teší nás, že spoluprácou so stovkami lokálnych dodávateľov prispievame k podpore slovenských producentov a výraznou mierou sa podieľame na zvyšovaní potravinovej sebestačnosti Slovenska. Veľký priestor sme v roku 2018 venovali spoločenskej zodpovednosti. V tomto duchu budeme ešte vo výraznejšej miere pokračovať aj v nasledujúcom období. Priamo cez Nadáciu COOP Jednota podporujeme humanitárne projekty, zdravotníctvo, školstvo, šport, vzdelávanie, kultúru, umenie. Prostredníctvom projektu Program podpory lokálnych komunít poskytujeme podporu rozvoja obcí a regionálnych komunít. Uplynulý rok poskytla naša Nadácia finančnú podporu 25 projektom, v celkovej výške 146 000 €.

 

V súčasnosti stále intenzívnejšie pociťujeme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Práca v predajni nie je pre mladých ľudí atraktívna. Snažíme sa preto hľadať spôsoby, ako im ukázať aj jej pozitíva, napr. kampaňami určenými na podporu duálneho vzdelávania. Maloobchod musí zároveň čeliť rôznym legislatívnym skutočnostiam, ktoré komplikujú už zabehnuté a dobre fungujúce procesy či už po administratívnej alebo finančnej stránke. Časté zmeny legislatívy prinášajú komplikácie medzi odberateľmi a dodávateľmi, pretože sú nútení svoje zmluvné vzťahy a obchodné procesy neustále prispôsobovať meniacej sa legislatíve.

 

Aj naďalej budeme pokračovať v úlohe najväčšieho predajcu slovenských potravín a podporovateľa slovenských výrobcov. V tomto roku oslávime 150. rokov od založenia prvého spotrebného družstva na Slovensku Samuelom Ormisom. Princípy družstevníctva založené na vzájomnej pomoci a dobrovoľníctve máme v sebe hlboko zakorenené. Tento rok oslavujeme aj 20 rokov od uvedenia vlastnej značky, ktorá je pre spotrebiteľov výhodnou cenovou alternatívou v nákupnom košíku. V roku 2019 očakávame pokračovanie trendu environmentálnych aktivít, ku ktorému retail smeruje. V rámci našej maloobchodnej siete vyvíjame v tomto smere viacero aktivít.

 


Paul Pauls, generálny riaditeľ, Kaufland Slovenská republika, v.o.s.


paul pauls kauflandMinulý rok bol pre spoločnosť Kaufland pozitívny. Otvorili sme dve nové predajne a viaceré zmodernizovali. Na trh sme uviedli niekoľko nových privátnych značiek ako napríklad oblečenie pre batoľatá a malé deti, vyrobené z biobavlny pod značkami Kuniboo a HipHops. V oblasti gastronómie a moderných potravín sme prišli s produktami K-To go pre rýchle občerstvenie, či K-free pre ľudí s intoleranciami. Len u nás nájdu zákazníci produktový rad Z lásky k tradícii vyrobený na Slovensku a zo slovenských surovín. Môžeme sa pochváliť produktmi od 59 lokálnych dodávateľov na 60 predajniach v rámci Slovenska.

 

Minulý rok bol pre nás výnimočný aj z pohľadu spoločenskej zodpovednosti. Zaviazali sme sa nielenže znížiť do roku 2025 plastový odpad o 20% a do konca roka 2019 vyradiť z ponuky vybrané druhy plastových tovarov ako slamky a jednorazový riad, no pristúpili sme aj k postupnému zníženiu obsahu cukru, soli a tuku v priemere až o pätinu, v približne 300 výrobkoch našich privátnych značiek do roku 2021.

 

Pre sektor maloobchodu bol rok 2018 zásadný. Bol prijatý zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce a jeho zavedenie môže výrazne ovplyvniť smerovanie maloobchodu na Slovensku. Či už v oblasti dodávateľov, reťazcov, ale aj zákazníkov. Preto veľmi intenzívne vnímame stále silnejšiu a prísnejšiu legislatívu, ktorá extrémne zasahuje do fungovania maloobchodu, čo môže mať v budúcnosti rôzne negatívne dopady.

 

Nový rok bude pre maloobchod extrémne ťažký. Bude to boj medzi konkurenciou o podieloch na maloobchodnom trhu. Verím však, že sme na to pripravení. V centre pozornosti budú naďalej naši zamestnanci a zákazníci. Taktiež chceme pokračovať v našich projektoch spoločenskej zodpovednosti a v projektoch na pomoc ľudom v núdzi. Teším sa na ďalšiu expanziu a novinky, ktoré v novom roku zákazníkom prinesieme.

 


Milan Surovec, generálny riaditeľ, Nitrazdroj, a.s.


milan surovec nitrazdrojRok 2018 bol pre nás z hľadiska hospodárskeho výsledku veľmi podobný roku 2017. Z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy k 1.1.2018, rýchlejšie rástli najmä mzdové náklady a od 1.5.2018 aj z dôvodu rastu príplatkov za nočnú prácu, prácu počas sviatkov a víkendov. Týmito opatreniami zo strany štátu sa znížila produktivita práce a ekonomika jednotlivých predajní. Napriek tomu hodnotíme rok 2018 pozitívne, a to nielen v časti ekonomických výsledkov, ale najmä v nadľudskom úsilí našich približne 500 zamestnancov.

 

Akciová spoločnosť Nitrazdroj bola v roku 2018 vyhodnotená a ocenená v rebríčku TOP 10 firiem Nitrianskeho kraja v súťaži, ktorej vyhlasovateľom boli Hospodárske noviny, UnicreditBank, Deloitte a Bisnode.

 

Veľmi negatívne ovplyvňovala v roku 2018 podnikateľské prostredie legislatíva prijatá bez dialógu so zamestnávateľmi. Uvediem aspoň niektoré príklady. Zákon o osobitnom odvode. Realizácia tohto zákona by pre nás znamenala okamžitú platobnú neschopnosť firmy. Pri novelizovanom Zákone o e-pokladniach napríklad predpokladáme mimoriadny náklad na jednu pokladňu cca 200,- €. Ďalej Zákon o hazardných hrách, ktorý zahŕňa a obmedzuje aj spotrebiteľské súťaže. Zákon o odpadoch - recyklácia, zálohovanie PET fliaš a plechoviek si vyžiada vysoké náklady na priestorové, technické riešenie a čo je najhoršie, i personálne. Pre porovnanie, módnym trendom začínajú byť tzv. bezobalové obchody, ktoré síce nezaťažujú životné prostredie obalmi, no kde nájde spotrebiteľ informáciu o dobe spotreby, skladovacích podmienkach, alergénoch, zložení výrobku či výrobcovi?

 

Najväčším problémom alebo výzvou bolo pre nás postavenie automobilky, čo spôsobilo zvýšenú potrebu pracovných síl v celom regióne. Aj tu však platia ekonomické zákony, že každý nedostatok tovarov a služieb na trhu zvyšuje ich cenu, či je to oblasť mzdová, služieb, nehnuteľností, potreby predškolských a školských zariadení, zdravotných a bezpečnostných služieb, infraštruktúra, dopravná situácia. Kvalita firmy je vždy znásobená kvalitou ľudí, ktorí sú v nej zamestnaní. Preto pre svojich zamestnancov zabezpečujeme vysoký štandard zamestnaneckých výhod. Bez kvalitných a spokojných zamestnancov nemôže byť žiadna firma úspešná. 

 

Vidíme rezervy na trhu práce v odbornosti a kvalifikácii uchádzačov o zamestnanie. Vlastné duálne vzdelávanie je len malou náplasťou pri počte zamestnancov v MO takmer 300. Máme celkom 11 žiakov, ktorí sa zúčastňujú duálneho vzdelávania. Príliv pracovnej sily z tretích krajín hodnotím pre oblasť obchodu z dlhodobého hľadiska ako nie veľmi perspektívne riešenie. Prečo? Práca v obchode s potravinami si vyžaduje zvýšené nároky, ale aj kvalifikáciu v oblasti hygienickej a veterinárnej starostlivosti, bezpečnosti predávaného tovaru, hmotnej zodpovednosti či odborných poznatkoch o sortimente, taktiež pri manipulácii s pokladňou. Veľmi dôležitá je i jazyková zdatnosť, potrebná pri komunikácii so zákazníkom, čo súvisí napr. i s riešením zákazníckych reklamácií. V roku 2019 si pripomíname 25. výročie vzniku a.s. Nitrazdroj a jej pôsobenia na slovenskom trhu. Sme slovenskou spoločnosťou a takou chceme aj zostať. V novom roku pripravujeme mnoho nových aktivít, ktoré budú mať charakter ekonomický, ekologický, ale aj zábavný.

 


Emil Huraj, obchodný a marketingový riaditeľ, NAY a Electro World


emil huraj nay electroworldObchodne hodnotíme uplynulý rok pozitívne. Náš trhový podiel sa podarilo zvýšiť na približne 25% a v kľúčových kategóriách je to okolo 30%. Najväčšie výzvy, ktorým aktuálne čelíme, sú najmä v dvoch oblastiach.

 

Jedna sa týka legislatívnych zmien v oblasti príplatkov za prácu cez víkend, ktoré boli zvýšené v roku 2018 a budú opäť zvýšené v roku 2019. Konkrétne, v spoločnosti NAY to znamená navýšenie personálnych nákladov približne o milión eur v uplynulom roku a o ďalší milión eur v roku 2019. V kombinácii s nízkou nezamestnanosťou, najmä v niektorých regiónoch, to nutne znamená veľmi veľkú výzvu získať stabilných kvalifikovaných pracovníkov. 

 

Druhým trendom sú neustále sa zvyšujúce nároky zákazníkov na moderný retail. Nároky sa zvyšujú či už ide o rýchlosť, tok informácií, spôsoby a možnosti nakupovania, logistiku, služby alebo individualizáciu. Stále komplexnejšia sieť predajných a komunikačných kanálov vyžaduje náročné, automatizované riešenia, ktoré sú technologickou, procesnou aj finančnou výzvou. V novom roku neočakávame zásadné zmeny trendov oproti uplynulému roku. Predpokladáme, že zákazníci budú na možnosti a služby v maloobchode ešte náročnejší a my venujeme úsilie a energiu na to, aby sme ich nároky naplnili.

 

 

Pripravila: Jana Kuklová
foto: archív firiem

 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail