Vidiecky obchod je predovšetkým užitočnou službou

Významnou súčasťou maloobchodu na Slovensku sú predajne na vidieku. Majú svojich zákazníkov, atmosféru a mnohé aj niekoľkoročnú tradíciu. Väčšina z nich zmenila svoju podobu, zo zastaranej na modernú, dokonca úspornejšie fungujúcu.

 

vidieckyobchod2018 v

 

V posledných niekoľkých rokoch sú tieto predajne viac ohrozované rozrastajúcimi sa veľkoplošnými predajňami a novovznikajúcimi regionálnymi nákupnými centrami. Napriek tomu odolávajú, fungujú, ponúkajú požadovaný sortiment a viaceré užitočné služby. Zákazníci v nich realizujú najradšej menšie nákupy čerstvého tovaru, ale ich návštevy sú opakované, a tak často už predávajúci presne vie, čo ktorý zákazník nakupuje. V čom spočíva najväčšia prednosť týchto predajní?


Napríklad v osobnejšom prístupe, ale aj ochote obchodníka počúvať požiadavky zákazníkov a prispôsobovať im predávaný sortiment a služby. „V súčasnosti sa rozmáhajú rôzne neosobnejšie formy nákupu, napríklad online objednanie a vyzdvihnutie nákupu alebo distribúcia nákupu priamo k dverám. Tú príjemnú sociálnu interakciu pri osobnom nákupe však väčšina zákazníkov nevynechá. Aspoň zatiaľ,“ uvádza pre odborný portál RETAIL magazin.sk Petr Hrdina, manažér aliancie Môj obchod, ktorú zastrešuje veľkoobchod METRO a dodáva: „Zákazníci očakávajú, vďaka lepším vzťahom zo strany obchodníka, väčšiu ochotu meniť sortiment, hoci len základe ich aktuálnych požiadaviek. Zároveň zvyšujú dopyt aj po miestnych, tradičných a "poctivých" potravinách.“

 

vidiecky2


Zásobovanie a ďalšia funkcia


V slovenskom vidieckom obchode dnes pôsobia hlavne väčšie a menšie domáce maloobchodné siete, časť obchodníkov funguje naďalej nezávisle, napríklad ide o rodinné predajne alebo ako súčasť rozrastajúcej sa aliancie Môj obchod.


„Pre systém COOP Jednota je obchod na vidieku prirodzený. Najväčšie zastúpenie má náš formát Potraviny. Tieto predajne sú typické pre menšie mestá a vidiek. V posledných rokoch vnímame trend zmenšovania predajní s potravinami. Hypermarkety sú postupne minulosťou, nastupuje trend zdravých „poctivých“ potravín. Naša dlhoročná tradícia a skúsenosť sú ideálnym predurčením pôsobiť na vidieku, zahraničné reťazce do tohto prostredia neexpandujú, pretože rentabilita vidieckych prevádzok sa neraz blíži k minimálnej ziskovosti,“ uvádza Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko.

 

Až 77% predajní COOP Jednota sa dnes nachádzajú v menších obciach, kde plnia nevyhnutnú a najdôležitejšiu funkciu zásobovania obyvateľstva potravinami, zároveň aj funkciu sociálnu a spoločenskú.


Legislatívny zádrheľ


Čo dnes najviac ohrozuje vidiecke predajne? „Pripravovaná novela zákona o neprimeraných podmienkach, ktorou sa má dosiahnuť zvýšenie predaja domácej produkcie, je pre naše vidiecke predajne určitým ohrozením. Slovenské maloobchodné reťazce, ktoré dlhodobo pôsobia na domácom trhu, musia v rámci pripravovanej novely realizovať systémové zmeny. S niektorými ustanoveniami novely zákona nie sme stotožnení a nazdávame sa, že môžu mať opačný efekt. Slovenských výrobcov potravín sme podporovali ponukou v našich predajniach aj v čase, keď neexistovala takáto verejná objednávka a udržiavali sme s nimi korektné obchodné vzťahy,“ vysvetľuje B. Lellák.


Faktom je, že niektoré predajne na vidieku sú často aj nerentabilné, ide skôr o užitočnú verejnú službu v danom regióne. Pozitívom je, že mnohé predajne sa veľmi snažia byť príkladnými prevádzkami. 

 

Vo vidieckych predajniach pracujú veľakrát ľudia z danej obce alebo najbližšieho okolia. Takisto sa však aj tieto prevádzky stretávajú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, čo je ďalší vážny a pretrvávajúci problém. Okrem toho je to aj rozmáhajúci sa ambulantný predaj, ktorý v niektorých prípadoch môže znamenať aj vážne ohrozenie zdravia vidieckeho obyvateľstva. Nedávno sa dokonca začalo intenzívnejšie diskutovať o často pochybnom podomovom predaji mäsa a mäsových výrobkov, ktorý sa rozširuje na slovenskom vidieku.


Čerstvé potraviny aj vlastné značky


Kľúčovú úlohu zohráva vo vidieckom obchode logistika a tá nadobudla úplne iný charakter, výrazne sa zlepšila. „Dnes sme schopní zásobovať aj tie najvzdialenejšie a najmenšie predajne vo vidieckom prostredí. Súčasný zákazník síce chodieva nakupovať do veľkoplošných predajní do väčších miest, avšak stále bude potrebovať čerstvé potraviny pre každodennú spotrebu. A tie chce mať k dispozícii čo najbližšie. Nemôžeme si preto dovoliť sklamať,“ uvádza B. Lellák.

 

vidiecky3


Predajne na vidieku majú na rozdiel od predajní v mestách problém s priestorom. Regály sa jednoducho viac natiahnuť nedajú, preto je tvorba sortimentu často komplikovanejšia. Čo však ubrať a čomu dať väčší priestor?


„Náš najmenší formát je určený pre predaj čerstvých potravín resp. potravín každodennej spotreby. Aj v našich najmenších predajniach dnes zároveň nájde zákazník aj výrobky Vlastnej značky, dokonca v rôznych produktových kategóriách. Vzhľadom na pomer ich kvality, ceny a pôvodu sú veľmi vyhľadávané nielen v mestách ale aj na vidieku,“ uvádza B. Lellák.


Stále platí, že dobrý obchod poznať na základe sortimentu a kvality čerstvých potravín. Podľa pečiva, lahôdkových pultov, ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov... „Dobrý obchodník z nášho pohľadu zároveň sleduje trendy a novinky. Aj on musí riskovať a skúšať, súčasne vzdelávať svojich zákazníkov a podporovať predaj napríklad ochutnávkami. Každý obchod a obchodník je svojim spôsobom originál. Na to slúži náš obchodný tím, ktorý našich partnerov mentoruje a podporuje v predajnej stratégii,“ uvádza P. Hrdina. V súvislosti s predajom vlastných značiek METRO vo vidieckych predajniach si myslí, že sú u zákazníkov veľmi obľúbené. Veľkoobchod totiž vyberá dodávateľov a výrobcov podľa prísnych kritérií. Následne prináša zákazníkom kvalitu, ktorá je porovnateľná so značkovými produktmi, ale má výhodnejšiu cenu.


Podpora predaja


Kľúčovým nástrojom na podporu predaja sú vo vidieckych predajniach dnes predovšetkým letákové akcie. Potvrdzuje to aj B. Lellák. Slovenský spotrebiteľ totiž reaguje najviac na tovary ponúkané v akciových cenách. V tomto smere sú citlivejšie hlavne regióny, kde je vyššia nezamestnanosť.


Podľa slov P. Hrdinu ovplyvňujú letákové akcie len určitú časť vidieckych zákazníkov. „Dnes sa už konkurenčné ceny príliš nelíšia, a preto zákazníkov zaujíma viac než v minulosti okrem kvality, dostupnosť a nákupná skúsenosť,“ dodáva.


Zákazník a jeho preferencie


Moderné vidiecke predajne majú široké spektrum zákazníkov a zďaleka to nie sú len vekovo starší zákazníci. Aj tento zákazník má určité očakávania, je viac náročný, dokonca aj na prostredie, kde nakupuje a jeho preferencie súvisiace s výberom tovarov sa môžu meniť.


„Slovenský vidiecky zákazník je naďalej orientovaný primárne na cenu, no súčasne viac očakáva aj primeranú kvalitu. Rád sa zapája do súťaží a vernostných programov, pretože má možnosť získať niečo navyše, zároveň sa môže zapojiť priamo v obci, kde žije. Dnes už aj tie najmenšie prevádzky ponúkajú možnosť angažovania sa do atraktívnych spotrebiteľských aktivít,“ vysvetľuje B. Lellák.


Vidiecky zákazník automaticky privíta aj zaujímavú ponuku služieb, ktoré mu zjednodušia život. „Naši zákazníci môžu momentálne využívať tradičné služby ako COOPkasa – platenie účtov a poukážok, službu dobýjania kreditu u mobilných operátorov, vyplácanie zliav z vernostného programu COOP Jednota. Obľúbená je tiež služba COOP Cashback – možnosť výberu hotovosti pri platbe kartou. Uvedené služby sú atraktívne hlavne v menších mestách a obciach,“ hovorí B. Lellák.


Aj podľa vyjadrenia P. Hrdinu dnes vo vidieckom maloobchode výborne fungujú služby. Predovšetkým tie najviac praktické. Mnohé by dokonca, ako ďalej uvádza, nemali šancu v meste zotrvať. „Konkrétne ide o niektoré poštové a finančné služby. Na vidieku fungujú naozaj výborne, sú vyhľadávané a využívané. Ušetria zákazníkom čas, ktorý by museli venovať ceste do mesta,“ uvádza. Na vidieku tiež z pohľadu aliancie Môj obchod dobre fungujú vernostné programy, rôzne spotrebiteľské súťaže a ochutnávky.


Prirodzenejší odliv


Vidiecky obchod má na Slovensku svoju tradíciu a napriek nárastu potravinových reťazcov, pomerne pevné miesto na trhu. Veľké predajne spočiatku zaujali z dôvodu možnosti širokého výberu, ale v poslednom čase je citeľnejší odliv do menších predajní. Tieto predajne sú aj jedinečnou prednosťou vidieckeho obchodu. Tým, že sa menia, kráčajú viac s dobou, prechádzajú modernizáciu, stávajú sa pre nakupujúcich atraktívnejšie. To však stále nestačí. Čo by bolo napríklad potrebné zlepšovať?

 

vidiecky4


„Odliv zákazníkov do väčších obchodných centier je z môjho pohľadu prirodzený, horším aspektom je nedostatok pracovnej sily, čo však pociťuje celý pracovný trh na Slovensku. K tomu, aby tieto predajne zotrvali, je nutné, aby ponúkali ďalšie služby. Všetky tie, ktoré zákazníkov uspokoja a "ušetria" im cestu do obchodných centier v najbližších mestách. Ide najmä o spomínané poštové a finančné služby,“ dodáva P. Hrdina.

 

Uznanie pre obchodníkov


„Obchod na vidieku je nevyhnutným článkom maloobchodnej siete v jej mikro priestore – aj v tej najmenšej obci. Zabezpečuje možnosť denných nákupov potravín, nevyhnutných pre prevádzku domácností najmä pre obyvateľov s nižšou mobilitou, ale aj s nižším rodinným či individuálnym rozpočtom. Globálne pohľady na štandard vidieckeho obchodu ukazujú na mnohé pozitívne príklady (obchod spotrebných družstiev či mnohí nezávislí obchodníci), ale aj na mnohé negatíva (neúmerne vysoké ceny základných potravinových článkov či kvalita predajného priestoru). Na vidiecky obchod treba pozerať viac ako na službu pre kupujúceho ako na podnikanie. Odvahe predávať potraviny na vidieku treba vysloviť skutočne veľké uznanie,“ dodáva Ľubomír Drahovský, analytik obchodu.

 

Pripravil: dk
Ilustračné foto: Metro, COOP Jednota

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail