Umelá inteligencia a retail. Cesta ako predávať efektívnejšie

Identifikujte svojho zákazníka, spoznajte jeho aktuálne potreby. Ponúknite mu presne to, pre čo do vašej predajne prišiel. Pomôže vám v tom v súčasnosti napríklad aj umelá inteligencia.

 

umela inteligencia v

 

Konkrétne existuje technologické riešenie s názvom eMotion Counter. Spracováva výstupy z kamier a následne sa prostredníctvom konkrétnych dát stáva užitočným nástrojom pre marketing a cestou ako realizovať úspešnejší predaj.


Želania zákazníkov odhaľuje analýza dát

 

Nasadením technologického riešenia eMotion Counter dochádza k získaniu zaujímavých dát, vďaka ktorým sa lepšie cieli na zákazníkov. Okamžite napríklad obchodník vie, kto do jeho predajne prichádza a kto je jej skutočným zákazníkom. Zo získaných dát zistí, kedy zákazník do predajne prišiel, ako sa v nej správal a ako dlho zotrval. Z tohto si potom určí, kedy, v ktorý deň a v akú dobu je efektívne zacieliť reklamu. Ak je zákazníkovi ponúknutá reklamná informácia, ktorá propaguje preňho zaujímavý tovar, je taká forma reklamy vždy viac úspešná.


Dáta sa spracovávajú v cloude

 

Vďaka zhotovovaniu snímok z priemyselných kamier a použitiu umelej inteligencie zbiera eMotion Counter rôznorodé dáta o zákazníkoch. Tie sú určené na ďalšie využitie. Aplikácia je postavená na technológiách počítačového videnia (computer vision) a počítačového učenia (machine learning) a pochádza zo spoločnosti Microsoft. Výstupy majú podobu konkrétnych grafov a vizualizácií dát.


Samotný vstup do predajne je zhotovený z kamier, ktoré je vhodné umiestniť tak, aby zaberali celý priestor predajne. V mnohých prípadoch dokonca nie je ani nutné kupovať nové kamery, je možné použiť kamery z existujúceho bezpečnostného kamerového systému. Ak teda obchodník vlastní IP kameru pripojenú do dátovej siete, nie je potrebné na danom mieste nič ďalšie inštalovať. Záleží však na veku kamier, prípadne na požiadavke, aké presné výstupy obchodník požaduje, čomu je nutné prispôsobiť aj vstupné zariadenie (vybrať zodpovedajúci model kamery).


Správanie aplikácie ďalej ovplyvňuje frekvencia vytvárania snímok. Tie sú následne posielané do dátového centra firmy Blue Dynamic na spracovanie - ide tak o cloudové riešenie. Na tomto mieste sú tváre analyzované metódami strojového učenia. Tie sa v čase neustále vyvíjajú, dosahovaná je preto stále vyššia presnosť.


Snímky sa šifrujú


Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, platia tu prakticky rovnaké pravidlá ako pri zavádzaní a prevádzke bezpečnostného kamerového systému. Snímky sú následne prevedené do podoby čísel, čiže v prípade, že sú archivované (napríklad pri prepojení s vernostným systémom), nie je to vo forme snímkov, na ktorých by bolo možné tvár rozpoznať. Všetko je vo forme dát. Ak teda systém porovnáva aktuálnu snímku s históriou, najprv ju prevedie do podoby čísel a porovnáva zhodu v číselnej rade. Vo všeobecnosti sú získavané informácie ukladané do databázy s časovým údajom a údajom o mieste zaobstarania. Ak obchodník vyžaduje presné meranie počtu prichádzajúcich zákazníkov, je možné sledované dáta očistiť od tých, ktoré sa týkajú interných zamestnancov.


Z návštevníkov sa stávajú konkrétni zákazníci


Z obrazového záznamu možno vyčítať pohlavie zákazníka, jeho približný vek, náladu a do systému tiež vstúpi informácia o tom, či nosí okuliare alebo fúzy, aké má vlasy, či používa make-up a v neposlednom rade tiež čas príchodu. Systém dokáže rozoznať, či ide o návštevu prvú alebo opakovanú, akú dobu strávil zákazník v predajni, kadiaľ sa pohyboval a ktorý tovar a v akom oddelení predajne si prezeral. Obchodníci tak zároveň získajú prehľad o charakteristickom pohybe zákazníkov po predajni. Pre vyhodnotenie zmien aj heatmapy zodpovedajúce rôznym obdobiam, či priebežne vykonávaným zmenám pri vystavovaní tovaru.


Vďaka zozbieraným informáciám je možné identifikovať osoby a priradiť k nim históriu ich správania a nákupov, čo je výhodné najmä pri spojení s vernostným systémom. Systém eMotion Counter týmto spôsobom dokáže identifikovať aj vlastných zamestnancov, ktorých je potom možné zo štatistík vybrať, aby neskresľovali prieskum. Avšak práve identifikácia zamestnancov môže byť nápomocná pri skúmaní ich predajných zručností alebo využitá pri strážení objektu. Systém, ktorý identifikoval zamestnanca, nespustí alarm, ak zaznamená, že sa táto osoba pohybuje v zázemí. Ak by nebola zamestnancom, je schopný upozorniť pult centrálnej ochrany.


Systém pomáha chrániť


Identifikácia osôb však ponúka aj ďalšie výhody. Vďaka tomu, že je k jednotlivým osobám možné priraďovať dáta, dá sa okamžite zistiť, že do predajne práve vstúpil VIP zákazník, ktorý tu v minulosti vykonal významný nákup. Predavač tak môže byť dokonca prostredníctvom messengera (alebo iného výstupného zariadenia) okamžite informovaný, o ktoré produkty išlo, a ešte skôr, než zákazník vysloví svoje želanie, ponúkne mu doplnky k už zakúpenému produktu. Rovnako tak dokáže systém identifikovať osoby, ktoré predavača len zdržujú alebo vyrušujú, ako napríklad konkurencia, ktorá sa len vydala na prieskum. V neposlednom rade systém umožňuje vytvárať black listy s osobami, na ktoré je potrebné dať si pozor kvôli možným krádežiam.


Ponúkajte iba relevantnú reklamu


Pre obchodníka je veľmi zaujímavým výstupom skutočnosť, ak mu systém oznámi, že zákazník, ktorý práve vošiel do predajne, sa do nej vrátil opakovane, pričom si v minulosti so záujmom prezeral niektorý z vystavených produktov. Z tejto informácie môže vyvodiť, že uvažuje o nákupe, alebo sa napríklad rozhoduje a porovnáva podobné produkty. Dokáže mu potom lepšie pomôcť s výberom, prípadne mu produkt náležite odprezentovať a on iba dokončí nákup. Vyhne sa tak situácii, s ktorou sa v maloobchode bežne stretávame, a to, že sa na prichádzajúceho zákazníka predavač doslova zosype, čím ho svojím prehnaným záujmom od nákupu skôr odradí.


Vďaka podrobnejšej identifikácii zákazníka je možné zobrazovať relevantnú reklamu v médiách umiestnených priamo v predajni. Jednou z možností je totiž inštalácia napríklad do zrkadla v skúšobnej kabínke, kde môže zákazníkom pomôcť s výberom vhodného oblečenia, a to zobrazením relevantných produktov.


Podobne možno takéto produkty na základe histórie nákupov zobraziť a ponúknuť na akomkoľvek inom displeji v predajni, či iných predajniach spadajúcich do reťazca daného obchodníka. Z nakupovania sa tak stáva zábava.
Ak bol použitý existujúci a systém kamier, je možné zjednodušene povedať, že náklady na prevádzku takéhoto riešenia sa pohybujú v rozsahu piatich eur za tisíc identifikovaných tvárí.


Pripravil: ab
Zdroj a ilustračné foto: redakcia, Retail News
Zdroj: redakcia, Retail News
http://archiv.press21.cz/retailnews/2018/1-2/?pn=47

 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Software na riadenie zásob naprieč celým dodávateľským reťazcom

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail