Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Slovenčina v obchode nie je prepych

Keď zákazník nadobudne neistý pocit z predajne ešte pred vstupom do nej, je to negatívny moment. Môže sa stať, že predajňu radšej obíde. Dôvera zákazníkov je krehká a narušiť ju môže aj jazykovo nesprávny oznam.

 

gramatika tabula v

 

Písomný prejav, ktorý slúži ako komunikačný nástroj smerom k zákazníkovi, je dôležitou súčasťou prezentácie a celkovej marketingovej komunikácie. Netreba ho určite podceňovať. Slovenský jazyk má svoje úskalia a nie každý sa s ním dokáže popasovať sám a bez chýb.

 

Maloobchodné siete využívajú služby profesionálnych jazykových redaktorov, no menší obchodníci sa častokrát spoliehajú iba na svoje jazykové znalosti. Nie vždy to však dopadne úspešne. A preto sa bežne stretávame s výzvami typu: „Hľadáme predavačku“, namiesto „Prijmeme predavačku“, „Akčná ponuka“ namiesto „Akciová ponuka“, „Ponúkame tekvičný olej“ namiesto „Ponúkame tekvicový olej“, „Sale“ namiesto „Výpredaj“ a známe sú mnohé ďalšie prešľapy pri používaní slovenského jazyka. Zadarmo, či zdarma? V tomto prípade si môžete vybrať. Ak však v texte začnete používať jednu podobu, nemeňte ju.

 

Kvalitný text = dôvera zákazníka

 

Nevinné gramatické chyby, chýbajúce čiarky alebo, v opačnom prípade, čiarky navyše, chyby z prekladu, používanie nespisovných výrazov a, žiaľ, často i hrúbky nie sú v písomnom prejave v oblasti obchodu zriedkavé. Veľké obchodné spoločnosti si uvedomujú, že čistý jazykový prejav v písomnej komunikácii so zákazníkom je dôležitým momentom na udržanie si alebo stratu dôvery zákazníka. Preto gramatickú stránku písomných reklamných a podporných nosičov konzultujú s odborníkmi.

 

„V sieti predajní COOP Jednota prebieha komunikácia so zákazníkom cez rôzne informačné prostriedky. V prípade reklamných nosičov, vrátane časopisu Jednota, dozerá na správnosť jazykového prejavu jazyková korektorka. V našej spoločnosti máme spracované aj dizajnové manuály predajní, ktorých súčasťou sú dizajnové prvky s textovými informáciami. Kontrolu týchto textov tiež zabezpečuje jazyková korektorka. Ostatné oznamy a upozornenia pre zákazníkov v predajniach pripravujú naši vlastní zamestnanci,“ vysvetľuje Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie, COOP Jednota Slovensko.

 

Jazykové mutácie v nadnárodných spoločnostiach

 

Využívanie profesionálnych služieb jazykovej korektúry je vo veľkých spoločnostiach samozrejmosťou. Obzvlášť v nadnárodných spoločnostiach, ktoré vytvárajú viac jazykových mutácií pre rôzne krajiny.

 

„Jazykové korektúry všetkých komunikačných nástrojov pripravuje a kontroluje externý redaktor s odbornými znalosťami slovenského i nemeckého jazyka. Zodpovedný je za ich obsahovú (adaptácia prekladov, ak ide o nemecké predlohy), štylistickú i gramatickú správnosť v súlade s predpismi a normami slovenského jazyka,“ uvádza Lucia Langová, Kaufland Slovenská republika.

 

„Prepisy názvov z cudzích jazykov by sa mali riadiť úpravou znakov z iných grafických sústav podľa pravidiel uverejnených v kodifikačnej príručke Pravidlá slovenského pravopisu, verejnosti prístupnej aj elektronicky (http://www.juls.savba.sk/kodifikacne_prirucky.html), ide najmä o prepisy z ázijských jazykov, alebo ktoré používajú iné znakové sústavy ako latinku, napr. z ruštiny, bieloruštiny, ukrajinčiny, arabčiny a pod.,“ uvádza pre odborný portál RETAIL magazin.sk Katarína Balleková z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Dôležitú úlohu pri správnosti slovenského jazyka zohráva i lokálny tím daného reťazca.

 

,,Textovú formu komunikácie s našimi zákazníkmi realizuje vždy konkrétny lokálny tím, v spolupráci s reklamnou agentúrou, pričom finálne výstupy musia pred publikovaním prejsť profesionálnou jazykovou korektúrou,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka, TESCO STORES SR.

 

Zákazníkov v letákoch oslovujeme s malým „v“

 

Malí obchodníci robia chyby častejšie. Hoci i medzi nimi existujú svedomití a zodpovední, ktorí v prípade neistoty konzultujú jazykovú stránku textov napríklad s učiteľmi slovenského jazyka. Častokrát sa však spoliehajú na svoje vlastné znalosti a dochádza k nepresnostiam. Na informačných tabuliach sa preto vyskytujú chyby, ktoré sú v niektorých prípadoch do očí bijúce. A to najmä ak ide o hrúbku. Spojenie „milí zákazníci“ sa, žiaľ, vyskytuje i v podobe s „ý“, čo je nesprávne.

 

„Písanie veľkých písmen v prípade oslovenia zákazníkov „vám“, „vás“ na letákoch nie je správne. Použitie veľkého písmena je doménou písomného styku v adresnom liste či e-maili na znak zdvorilosti. Nesprávne je aj to, ak sa neskloňujú názvy spoločností. Uvediem príklad: Z Jan Becher Slovensko sa stáva..., je nesprávne. Dá sa to obísť a použiť: Zo spoločnosti Jan Becher Slovensko sa stáva... Spomeniem ešte ďalšie príklady. Chodíme do Tesca, nakupujeme v Lidli, v Bille, prechádzame sa popri Eurovei či nakupujeme v Eurovei,“ vysvetľuje K. Balleková. Častou chybou mnohých oznamov je i použitie nesprávnej predložky, napr. správne je – v predajni, nie na predajni.

 

Účelný vtip či nárečie v texte? Áno

 

Niektoré spoločnosti využívajú v rámci marketingovej komunikácie slová či slovné spojenia, ktoré nie sú v súlade v gramatickými pravidlami slovenského jazyka, avšak pri cielenom marketingovom oslovení sa výnimočne môžu použiť.

 

„Vtipne využitý názov spoločnosti, ktorý je zakomponovaný do slovných novotvarov a textu, sa považuje za gramaticky správny. Oslovil ma napríklad slogan: ŠtartuYEME plnochutné potraviny alebo YEME plnochutné potraviny. V takýchto prípadoch je marketingový cieľ obchodného subjektu v súlade s pravidlami slovenského jazyka,“ ozrejmuje K. Balleková.

 

Rovnako je to i v prípade použitia nárečia v texte či v reklame. V prípade, že sa nárečie použije s cieľom zvýrazniť posolstvo, ktoré chce obchodný subjekt svojim zákazníkom priniesť prostredníctvom reklamy či informačného oznamu, je to akceptovateľné.

 

Krátke oznamy bez bodky

 

Výklady, akciové ponuky priamo v predajni, dôležité upozornenia pre zákazníkov, letáky, reklamné a informačné nosiče, to všetko reprezentuje konkrétny subjekt pred zákazníkom. Ako v nich neurobiť chyby?

 

„Pokiaľ ide o kontrolu písomnej formy komunikácie, tá je rozdelená na jazykovú a obsahovú časť. Do procesu teda vstupujú viaceré subjekty, ktoré kontrolujú všetky náležitosti obsiahnuté v jednotlivých komunikačných posolstvách. Kľúčovým nosičom komunikačnej stratégie spoločnosti Kaufland je prospekt (týždňová ponuka v papierovej forme). Rovnako dôležité sú aj kampaňové plagáty i rôzne typy iných komunikačných nástrojov ako akciová ponuka, súťaže s výhrami atď., ktoré sa umiestňujú vo vyhradených priestoroch predajní Kaufland. Spoločným menovateľom všetkých vyprodukovaných komunikačných prostriedkov je identické použitie kľúčových slov, aby si zákazníci dokázali lepšie spájať prezentovanú ponuku s Kauflandom,“ hovorí L. Langová.

 

Často sa v praxi stretávame i s krátkymi oznamami pre zákazníkov. Krátke oznamy sa píšu bez bodky na konci vety. Zradné je i používanie a písanie skratiek spoločností, a. s., spol. s r. o., s. r. o., a ďalšie. Tieto skratky sa vo vete oddeľujú čiarkami z oboch strán, za bodkami sa píšu medzery. Ak potrebujete v informácii pre zákazníka uviesť dátum, správna verzia je bez nuly na mieste desiatok, ak ide o jednociferný údaj, napríklad: 5. 3. 2018 s medzerami za bodkami.

 

Ako si pomôcť – užitočné linky:

 

 

Jana Kuklová
Ilustračné foto: autorka

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail