Logistika je nastavená, expanzii nič nebráni

Konkurencia je veľká, trh malý a zákazník náročný. Vyhráva ten, kto dá viac. Maloobchodná sieť predajní Fresh už osem rokov prevádzkuje na slovenskom trhu viac ako 800 predajní. O tom, ako sa im darí sme hovorili s Jaroslavom Fotulom, výkonným riaditeľom spoločnosti Labaš, s.r.o.

 

fotul v

 

Súčasný zákazník má na našom domácom trhu rozsiahle možnosti na realizáciu nákupov. Od nákupu priamo u farmárov a vo farmárskych predajniach, cez nákup v malých špecializovaných predajniach, v domácich, alebo nadnárodných obchodných systémoch, či z pohodlia domova formou internetového obchodu. Ako by ste charakterizovali sieť predajní Fresh? V čom sa líšite od ostatných domácich, či zahraničných sietí a v čom spočívajú vaše pozitíva pre zákazníkov?


Predajne siete Fresh chcú byť v prvom rade blízko k zákazníkom. To je prvá priorita a cieľ našej spoločnosti. Z toho sme vychádzali i v minulosti, počas existencie spoločnosti Bala. Odkaz pre zákazníkov znel: „Najbližšie k vám“. Preto sa väčšina našich predajní nachádza na sídliskách, alebo v zastavaných častiach obcí. Po založení spoločnosti Fresh sme však vedeli, že byť blízko zákazníka už nestačí. Prišla zmena sloganu, aj myslenia. Fresh rovná sa zdravšie potraviny. Veľkú pozornosť preto dnes venujeme práve zdraviu prospešným a funkčným potravinám a tým sa chceme odlišovať. Nie je to jednoduché, ani lacné, ale my tomu veríme a výsledok stojí za to.


Podporu máme v samotnom majiteľovi a ja osobne v kolegoch. V kolektíve, ktorý ťahá jedným smerom, to ide určite ľahšie. Je jednoduché nakúpiť výrobky, ktoré dodávatelia ponúkajú. Nahovoriť však výrobcu na úpravu, či zmenu zloženia a výrobok následne spropagovať, aby bol úspešný, na to treba odvahu a šikovných ľudí. Spolupracujeme aj s menšími výrobcami a farmármi.

 

 

„ Nie je jednoduché urobiť z nápadu, predávať farmárske výrobky, aj skutočný predaj.  “

 

Zákazníci našu snahu oceňujú a tieto produkty vyhľadávajú. Tu niekde začína náš úspech. Dôležité je, samozrejme aj to, že predajne našej siete sa nachádzajú na miestach, ktoré zákazníkom vyhovujú logisticky a vždy majú možnosť pri nich zaparkovať. Predajná doba je denne od 7:00 – 21:00. Ponuka predajní je široká a tovarové portfólio je vysokým percentom zastúpené produktami od slovenských výrobcov.

 

Máme pestrý výber bio, dia, bezlepkových i bezlaktózových produktov. Každý deň prinášame zákazníkom čerstvé bezlepkové pečivo a chlieb. A to nie je také samozrejmé ani v súčasnej modernej dobe. Veľa investujeme do vzhľadu predajní, osvetlenia, nových regálov, nových technológií a samozrejme do hygieny. Výsledkom a veľkým potešením pre nás je, že každý deň u nás nakupuje približne 60 000 zákazníkov a to len v sieti Fresh plus.


Sieť predajní Fresh má viac ako 800 prevádzok. Ako dlho sa sieť budovala a aké predajne združuje?


Sieť sa budovala päť rokov. Predajne sú rozdielne. Disponujeme predajňami, ktoré majú veľkosť predajnej plochy 500 - 900 m2, no väčšinou ide o menšie predajne s jednou či dvoma pokladnicami.


Čo musí spĺňať potenciálny záujemca, ak sa chce stať súčasťou siete Fresh?


Pravidlá a podmienky sú jasne dané. Zástupca spoločnosti Fresh prípadnému záujemcovi všetko osobne vysvetlí. Podpora z našej strany je veľká, no na druhej strane vyžadujeme precízne dodržiavanie pravidiel a podmienok počas celej doby spolupráce.


Najsilnejšie zastúpenie máte v regióne východného Slovenska. Kde by ste chceli svoju pozíciu posilniť?


Veľmi silne je zastúpený aj región stredného Slovenska. Najslabšie je to na západe, avšak v poslednom období aj v tejto časti Slovenska expandujeme. Je to logické. Naša centrála je v Košiciach a tak sa obchodná sieť pomaličky rozťahuje z východu na západ. Zásadné bolo vyriešiť logistiku a zásobovanie. To sa nám podarilo a expanzii už nič nebráni...

 

Ako ste naznačili, aby obchodný systém fungoval plynule a bez problémov, musí byť zabezpečený funkčný systém distribúcie a logistiky. Akú úlohu zohráva veľkoobchod LABAŠ v systéme zásobovania?


Veľkú. Sklad v Košiciach je centrálnym skladom pre celé Slovensko. Tam sa pracuje 24 hodín denne. Z centrály v Košiciach sa rozváža tovar po celom východnom Slovensku, ale aj časť stredného Slovenska. Najprv sa pripravuje tovar, ktorý odchádza na stredné a západné Slovensko do našich „cross dock“ skladov. Takéto sklady máme štyri. Z nich sa tovar ráno distribuuje k našim odberateľom. Každý deň odchádza na stredné a západné Slovensko v priemere 6-8 kamiónov naplnených tovarom. Zásobujeme pravidelne viac ako 2 800 predajní na celom území Slovenska.

 

Kto je cieľovou skupinou maloobchodnej siete Fresh?


Vzhľadom na to, že predajne Fresh sú po celom Slovensku, od malých dedín po veľké mestá, je to ťažká otázka. Jednoznačná odpoveď asi neexistuje. Zameriavame sa však na ľudí v produktívnom veku a vzhľadom na to, že sa dosť venujeme zdravým potravinám, priťahujeme do našej siete všetkých, ktorým nie je jedno, čo konzumujú. A podľa čísel vidno, že ich pribúda.


Skladba sortimentu je teda značne zameraná na produkty zdraviu prospešné, či produkty pre zákazníkov so zdravotnými obmedzeniami v stravovaní. V portfóliu predajní sa nachádza zastúpenie bezlepkových, bezlaktózových, či ďalších funkčných potravín. Prečo ste sa rozhodli ísť práve týmto smerom?


Na prvé miesto kladieme bio produkty. Je to naša priorita. A teda aj priorita zakladateľa spoločnosti, Miroslava Labaša. On je aj naďalej hlavným garantom tohto konceptu. Podľa posledných údajov, ktoré mám k dispozícii, máme na našich pultoch najviac bio potravín. Teda ak nerátam špecializované predajne.

 

 

„ Radi by sme dospeli do stavu, kedy by sme nemuseli mať pre bio produkty špeciálne regály, ale naopak, zákazníci budú hľadať produkty, ktoré nie sú bio. “

 

Je to samozrejme vízia na niekoľko rokov. Čiastkové úspechy už máme. Podarilo sa nám zmeniť pohľad zákazníkov na bio produkty. A to aj vďaka cenovej hladine.


Väčšina bio produktov, ktoré ponúkame má porovnateľnú cenu s ostatnými nebio výrobkami. Sú síce drahšie, ale nie je to extrém. Čo sa týka funkčných potravín, vychádzame zo situácie na trhu. Ak pribúda ľudí, ktorí musia konzumovať bezlepkové potraviny, chceme im takýto variant ponúknuť. To isté platí aj pre bezlaktózové a dia výrobky.

 

Chceme dopriať našim zákazníkom komfort a presvedčenie, že všetko, čo potrebujú, nájdu u nás. Pravidelne sortiment dopĺňame o ďalšie špeciálne produkty. Prejavilo sa to na pozitívnych reakciách a ohlasoch našich zákazníkov na sociálnych sieťach. Samozrejme, svedčí o tom aj nárast obratu v týchto kategóriách.


V sieti ste postupne rozvíjali i rôzne kategórie privátnych značiek. FRESH Basic, Bio FRESH, FRESH Exclusive, či FRESH Healthy Living. Osvedčili sa u zákazníkov? Ktoré z nich sú na vrchole obľúbenosti?


Osvedčili. A trend je rastúci. Rada Bio Fresh musí spĺňať náročné legislatívne podmienky ako všetky bio výrobky. Zákazníkom sa cez Bio Fresh výrobky snažíme ponúknuť cenovo výhodnejšiu ponuku bio produktov ako v iných sieťach. Produkty Fresh Exclusive majú niečo naviac, je to tovarová skupina na kvalitatívne vyššej úrovni. Samozrejme aj za vyššiu cenu. Výrobky Healthy Living sú výrobky kde sme výraznou mierou prispeli k lepšiemu a zdravšiemu zloženiu. Niektoré sú na vrchole predajnosti, iné zatiaľ nie.V tomto prípade platí, že zákazník si musí zvyknúť siahať po kvalitnejšej a zdravšej variante.Nie je to jednoduchá, ani krátka cesta. Je to určite o dlhodobej edukácii a osvete. Základ je v tom, že my týmto produktom veríme.


Zákaznícka vernosť. Ako ju budujete? Pomáha Vám v tejto oblasti FRESH zákaznícka karta?


Fresh zákaznícku kartu máme približne dva roky. Postupne rastie počet členov a máme z toho prirodzene radosť. Tak ako postupne pridávame benefity, tak sa zvyšuje počet majiteľov zákazníckej karty. Rozhodujúce však je, že stúpa počet aktívnych užívateľov. V rámci nášho vernostného programu ponúkame niekoľko benefitov, ktoré neponúka nikto. Napríklad automaticky registrujeme pokladničné bloky našich členov do bločkovej lotérie. Má to obrovský úspech. V prípade výhry informujeme držiteľa karty o výhre. Jediné, čo musí zákazník urobiť je, že si odloží pokladničný blok. Niekedy sa stáva, že v jednom týždni vyhrajú štyria zákazníci z našich supermarketov.


Vo svojej činnosti ste využívali aj systém Lyoness, v súčasnosti Cashback World. Ako hodnotíte túto spoluprácu?


S touto spoločnosťou  sme spolupracovali, ale už druhý rok tomu tak nie je. Karta Fresh napĺňa naše očakávania, ktoré sme si stanovili v súvislosti s poskytovaním výhod pre zákazníkov. Je to v prvom rade oveľa viac personifikovaná komunikácia. S majiteľmi Fresh karty pravidelne komunikujeme. Posielame im nové ponuky, či pripomienky na obľúbené produkty, ktoré zabudli nakúpiť. Pre zákazníkov máme pripravené pravidelné výhry.

 

 

„ V krátkom čase spustíme novú aplikáciu Fresh, ktorá bude poskytovať veľa zaujímavých možností pre rodinné nákupy. “

 

S odstupom času môžeme povedať, že vsadiť iba na našu Fresh kartu, bol správny krok.

 

Akú úlohu zohráva v marketingovej komunikácii sociálne siete?


Pre určitú skupinu zákazníkov majú sociálne siete špeciálny význam. Preto máme personálne zabezpečenú aj túto komunikačnú vetvu. Pre ľudí, pre ktorých je tento komunikačný kanál dôležitý sme tu a sme pripravení im odpovedať.

 

V roku 2016 ste modernizovali predajňu na druhom najväčšom sídlisku v Košiciach. Je súčasťou väčšieho obchodného komplexu. Plánujete s výstavbou, či rekonštrukciou podobných objektov aj v iných mestách?


Podobných objektov máme niekoľko. Plán investícii hovorí jasne. Každý rok pribudnú minimálne tri nové supermarkety a postupne sa bude tempo zvyšovať. Už teraz v marci otvárame nový supermarket v nákupnom centre v Prešove a súčasne sa v Košiciach stavajú dva supermarkety, ktoré sa nachádzajú v obchodných centrách. Tretí sa začne stavať začiatkom leta. Vzhľadom na to, že voľných priestorov ubúda, aj my sa musíme prispôsobiť a čoraz menej ideme do stavby samostatného supermarketu. Posledné naše investície smerujú k tomu, že sa stávame súčasťou nákupných centier či obytných súborov.

 

Jana Kuklová
Foto: archív J. Fotula

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona



Video

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail