Farmárske produkty hľadajú zákazníkov

Farmárske potraviny sú stále populárnejšie. Spotrebitelia sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú o stravovanie nielen z dôvodu gastronomickej prípravy, ale aj z titulu pôvodu surovín pripravovaných jedál. Farmárske suroviny a farmári sa preto stávajú prirodzeným partnerom obchodu, rovnako aj hotelov, reštaurácií a kaviarní.

 

farmari velky perex

 

 

Farmári sa za týmto cieľom spájajú, budujú logistické systémy, distribúciu a prinášajú i ďalšie nástroje, akým je napríklad aj farmársky lístok, na podporu farmárskej produkcie. „Problematike, ako dostať farmárske produkty čo najefektívnejšie od farmárov k zákazníkom, v celom sortimente a v najlepšej cene sa venujeme už tretí rok,“ uvádza Janka Leitnerová, majiteľka spoločnosti Poctiví farmári. A pokračuje: „Prípravná fáza bola nastavená na tri roky. V štartovacom roku sme oslovili farmárov, producentov, ktorí pestujú poctivo a zodpovedne. V minulom kalendárnom roku sme riešili zmluvné vzťahy s prvými gastronomickými prevádzkami. V tomto roku nás čaká budovanie logistických a distribučných systémov. V nasledujúcom roku 2019 plánujeme dodávanie a spustenie celého systému.“

 

Farmársky stravný lístok


Na Slovensku je množstvo fariem a farmárskych spoločností, avšak mnohé pôsobia iba na svojom lokálnom trhu, pretože nemajú dostatok skúseností na to, aby sa sami vedeli presadiť a dostať do predaja na väčšom teritóriu. A práve projekt, ktorý vzniká a naberá reálne kontúry môže byť momentom, ktorý ich naštartuje a pomôže posunúť sa vo svojej práci ďalej. 


„Do projektu sa môžu zapojiť zatiaľ len gastronomické prevádzky, ktoré by mali záujem o spoluprácu a dodávku farmárskych produktov v roku 2019. Súčasťou sa môže stať i zamestnávateľ, ktorý chce podporiť zdravie svojich zamestnancov. Zamestnávateľ si môže vybrať, aké stravné lístky svojim zamestnancom poskytne, či klasické, ktoré sa dajú použiť v domácich i nadnárodných obchodných reťazcoch, alebo farmárske, ktorými podporí zdravie zamestnancov, farmárov a v neposlednom rade slovenskú mikroekonomiku a makroekonomiku. Vstúpiť do projektu môže taktiež každý farmár, ktorý chce dodávať do segmentu HoReCa a zvýšiť tak odbyt svojich produktov,“ vysvetľuje J. Leitnerová.

 

Farmársky stravný lístok je novinkou, ktorej testovanie v súčasnosti prebieha. Je rovnocenný k ostatným stravným lístkom, no jeho použitie je rozdielne. Môže byť použitý iba v reštauráciách, či predajniach, ktoré aspoň čiastočne odoberajú alebo budú odoberať farmárske produkty. „Keďže sme začali realizovať pilotný projekt, farmársky stravný lístok je možné v súčasnosti čiastočne používať v Banskej Bystrici a od roku 2019 chceme rozbehnúť projekt celoplošne na celom území Slovenska,“ dodáva J. Leitnerová.

 

Potravinová sebestačnosť vďaka farmárom


Zámerom projektu nie je vytvoriť organizáciu farmárov. „Našim cieľom nie je združovanie farmárov. Máme záujem zabezpečiť odbyt farmárskych produktov, aby mali farmári pokrytú celú produkciu. Pri navýšení objemu produkcie a následnom odbyte, môže farmár rozširovať svoje kapacity a zároveň sa dokáže svojou produkciou uživiť. Keď bude zabezpečený odbyt, farmárska produkcia i počet farmárov môže rásť. Ich pôsobenie sa môže rozširovať a Slovensko tým môže opäť posilniť a zvýšiť svoju potravinovú sebestačnosť,“ zdôrazňuje J. Leitnerová. Dôležitý je teda systém distribúcie a logistiky. To je kameň úrazu mnohých. „Logistiku riešime na území celého Slovenska. Snahou je, aby pokryla akýkoľvek produkt farmára a zabezpečila celkový odbyt jeho produkcie. Vďaka zabezpečeniu prepracovanej logistiky a distribúcie z našej strany, sa farmár môže venovať pestovateľskej či chovateľskej činnosti a odbyt svojej produkcie má vyriešený. Našim cieľom je, aby bola cena pre zákazníka či reštauráciu nižšia, vďaka väčšiemu objemu dodávok,“ uvádza J. Leitnerová.

 

Premyslená logistika znižuje ceny


Farmárske produkty vyhľadáva na slovenskom maloobchodnom trhu stále viac zákazníkov. „Naši zákazníci by sa dali rozdeliť na dve kategórie. Zákazníci orientovaní na farmárske produkty, ktorí sa začínajú zaujímať o svoje zdravie a uvedomujú si, že jedlo môže na organizmus pôsobiť priaznivo – ozdravujúco alebo naopak, škodlivo. Ďalšou kategóriou sú zamestnávatelia, ktorí aj napriek nesúhlasu svojich zamestnancov chcú podporiť tento projekt, keďže v ich záujme je dobrý zdravotný stav zamestnancov a poskytnutie zdravej stravy, prostredníctvom Farmárskych stravných lístkov,“ upresňuje J. Leitnerová.


Negatívne ohlasy zamestnancov v súvislosti s farmárskym stravným lístkom vychádzajú zo skutočnosti, že títo spotrebitelia majú záujem nakupovať prevažne v obchodných reťazcoch a je pre nich prioritná cena, nie kvalita. Avšak na druhej strane sa mnoho ľudí zaujíma o kvalitné stravovanie, keďže strava má obrovský vplyv na zdravie. „Veľa ľudí pozitívne reaguje na náš projekt a majú záujem podporiť myšlienku, ktorú so sebou nesie,“ hovorí J. Leitnerová. A dodáva, že intenzívne pracujú na premyslenej a dôsledne nastavenej logistike, vďaka čomu sa farmárske produkty môžu postupne priblížiť cenám konvenčných potravín.

 

Spolupráca s farmárskymi predajňami


Farmár je človek, ktorý je vo veľmi úzkom kontakte s prírodou, so zemou, je to človek, ktorý to robí z presvedčenia, väčšinou pre seba a svoju rodinu. „S farmármi sme v dlhodobom kontakte. Farmári, ktorých poznáme a s ktorými spolupracujeme, majú našu maximálnu dôveru. Sú to ľudia čestní, ale samozrejme si uvedomujeme aj riziká, ktoré pri distribúcii môžu nastať. V dodávateľskom roku, keď začneme s konkrétnymi dodávkami budeme produkty aj kontrolovať, aby nedošlo k zneužitiu projektu. Systém kontroly je určite dôležitý moment, aby sme sa vyhli nekvalitným produktom,“ uvádza J. Leitnerová.


Ako sa do tohto systému môžu zapojiť maloobchodné prevádzky, ktoré majú ambíciu predávať farmárske produkty z našich regiónov? „Zatiaľ sme sa prioritne zamerali na spoluprácu s reštauráciami. Neplánujeme zatiaľ prevádzkovať vlastné predajne. Máme však záujem spolupracovať s farmárskymi predajňami vo všetkých regiónoch a zároveň ich podporiť vo všetkých smeroch, pomôcť im rozbehnúť sa, stabilizovať a rozširovať sa,“ uzatvára J. Leitnerová.

 

farmarsky stravny lsitok

 

Jana Kuklová

Ilustračné foto: Shutterstock.com a Poctiví farmári

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail