Pri chladiacom nábytku rastú nároky na dizajn

chladiarinaIndividuálne stvárnenie a dokonalé začlenenie do celkového dizajnu predajne. To je pri chladiacom nábytku momentálne samozrejmosťou, nie výnimkou. 

 

Na odbornom veľtrhu EuroShop 2017, ktorý sa uskutočnil začiatkom tohto roka, patril segment chladiaca technika / chladiaci nábytok k najdôležitejším vystavovateľským oblastiam. Obrovskou výzvou pre výrobcov je stále väčšia rozmanitosť produktov v predajniach a kratšie vývojové cykly. Obchodníci navyše vyžadujú vyššiu individualizáciu chladiaceho nábytku, aby zvýšili atraktívnosť svojej ponuky aj o dizajn.

 

Tradičnou výzvou pre výrobcov je aj také stvárnenie tohto zariadenia, ktoré umožňuje variabilnú prezentáciu tovarov. Teda takú, ktorá súčasne predstavuje produkty tak, aby boli čo najlepšie vidieť, dali sa ľahko identifikovať a spotrebiteľ ich nemusel dlho hľadať. Potraviny je preto nutné aj v tomto priestore optimálne nasvietiť a čo je dôležité- spotrebiteľ musí mať voľný výhľad na tovar.

 

Požiadavky sa menia

 

Snahou súčasných prevádzkovateľov predajní je ponúknuť zákazníkom individuálny zážitok z nakupovania. Profilovať sa voči blízkej konkurenčnej predajni je čoraz dôležitejšie. Obchod súčasne hľadá nové koncepty predajných miest, ktoré majú predstaviť „pohodovú atmosféru“. Heslom súčasnosti je „zážitok z nakupovania“.

 

Diskontné predajne zasa viac ako v minulosti zväčšujú svoje predajné plochy, dochádza rozšíreniu chladiacich a mraziacich liniek. V supermarketoch sa zasa vyžaduje transparentnosť a prehľadnosť s kvalitnou prezentáciou tovarov. Nákup musí byť pre zákazníka navyše aj čo najviac ergonomický. Požiadavky na nábytok sa podľa názoru výrobcov menia veľmi rýchlo. Vyžaduje to potom aj vysokú flexibilitu pri úprave individuálnych konceptov, podľa rôznych nárokov neustále sa transformujúceho trhu.

 

Vo firme Carrier sa momentálne uplatňuje trend tzv. bezrámových sklenených dverí a zdokonalených osvetľovacích konceptov. Tie majú zvýšiť viditeľnosť a atraktívnosť tovaru v chladiacich regáloch. Podľa názoru predstaviteľov tejto firmy sa tiež všeobecne zvyšuje dopyt po chladiacom nábytku pre produkty zo segmentu convenience, ako sú polovysoké chladiace regály do priestorov predajní a po chladiacom nábytku na predaj sendvičov vo vstupnej oblasti predajne. Podobne firma Viessmann považuje za hit v kategórii chladenie pre plusové teploty bezrámové antireflexné dvere.

 

Nové farebné koncepty

 

Obchod testuje nové farebné koncepty chladiaceho a mraziaceho nábytku, ktoré umožňujú dokonalé začlenenie tohto nábytku do celkového vzhľadu predajne. Firma Epta predpokladá tendenciu k tmavým farbám, ktoré výrazne kontrastujú s ponúkanými produktmi a ešte ich aj zvýrazní. Patria sem aj motívy dreva, kameňa a ocele, ktoré vyvolávajú pocit istej hodnoty a súčasne vzbudzujú vysoko individuálny dojem.

 

Podľa názoru rakúskeho výrobcu Saravini sa zasa požiadavky obchodu presúvajú od organických, zaoblených tvarov k jasným a jednoduchým líniám. Materiály bývajú kvalitnejšie a používa sa takmer výhradne izolačné sklo, ktoré návrhár môže zvýrazniť transparentným prevedením okrajov.

 

Z pohľadu firmy Liebherr sa zasa presúva ťažisko od horizontálnej prezentácie v truhliciach a chladiacich vaniach k vertikálnej prezentácii v chladiacich regáloch alebo v netradičných nadstavbových skriniach.

 

K ďalším novým technickým zdokonaleniam, o ktorých sa v odvetví chladiaceho nábytku v súčasnosti veľa hovorí, je naďalej LED osvetlenie. To sa však už nedá označiť ako inovácia. Napriek tomu sa tu stále ukrýva veľký potenciál, predovšetkým v kvalite svetla, jeho účinnosti, nasvietení a možnostiach stvárnenia, ktoré svetlo vo všeobecnosti ponúka. Nové technické postupy umožňujú pri presklenom chladiacom nábytku stále štíhlejšie rámové konštrukcie, mnohokrát úplne transparentné dverné rámy. K tomu sa pridáva zvýšené využívanie prírodných chladiacich prostriedkov, ako oxidu uhličitého a propánu.

 

Energetická účinnosť

 

Dôležitou témou u predávaného chladiaceho nábytku zostávajú naďalej trvalá udržateľnosť a zníženie energetickej spotreby. Ako uvádzajú výrobcovia, vedľa preferovania prírodných chladív je to aj urýchlenie výmeny starých a menej efektívnych prístrojov za chladiaci nábytok pripravený k prevádzke jednoduchým zasunutím zástrčky, skvalitnenie izolácie použitím udržateľných materiálov, ako vákuové technológie a použitie inovatívnych systémov dverí alebo viek, ktoré zabezpečia trvalé uzavretie chladiaceho nábytku. K ďalším úsporám prispievajú aj nové technológie týkajúce sa vetrania a osvetlenia.

 

Podľa firmy Viessmann záleží aj na „zladení celkového balíka“ v predajných miestach. Predajne musia priebežne a efektívne monitorovať všetky spotrebiče energie. Ak objavia nápadné nezrovnalosti, zistia, či sa týkajú vetrania, kúrenia alebo chladiaceho nábytku vrátane všetkých periférnych zariadení.

 

Žiadané sú tiež inovatívne riešenia pre všetky oblasti sortimentu mrazeného tovaru a pre jednotlivé typy predaja, ktoré sa harmonicky začlenia do dizajnu predajne a spĺňajú dané požiadavky. Napríklad na použitie prírodných chladív. V oblasti vývoja chladiaceho nábytku sa stále častejšie využívajú aj digitálne technológie, napríklad automatická aktivácia poplašného zariadenia, keď je nutné doplniť tovar a pod..

 

Priestor pre convenience produkty

 

Čerstvé potraviny sú momentálne viac v kurze. Musia byť zdravé, pripravené v perfektnom stave priamo v predajni a čo je dôležité, musia chutiť ako domáce. Elegantné chladiace zariadenia, vybavené energeticky úspornou technikou, to je na predajnej ploche bestsellerom pre emocionálnejšie ladenú prezentáciu convenience potravín a tzv. cross-selling. Odmenou potom môže byť vyššia marža.

 

Thomas Kempcke, stores+shops 1/2017

Zdroj: redakcia, Retail News
http://archiv.press21.cz/retailnews/2017/5/?pn=44

Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonabanner kniha co nemame neprodame

Video

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail