Slovak superbrands award

Chcete upútať? Odlíšte sa netradičnými rekvizitami

machova stena ilustrakBiofilický dizajn je jednou z ciest, ako sa dá s využitím zelene redukovať stres, záťaž a zároveň zvýšiť sústredenie na pracovisku. Zeleň v interiéri podľa odborných štúdií navodzuje pocit šťastia, prispieva k zdraviu a celkovej pohode, podporuje motiváciu a kreativitu.


Zaujímavým trendom súčasného dizajnu a zároveň prvkom biofilického dizajnu sú machové steny. Ide o zelený interiérový doplnok fungujúci bez potreby pravidelnej údržby a najmä zalievania. Môžu mať rôznu veľkosť aj podobu, originálny vzhľad a umiestnenie. Sú tak vhodným prvkom odlíšenia sa aj v oblasti maloobchodu. A nielen to.

 

Biofília má za cieľ prepojiť interiér s okolitou prírodou a zlepšiť tak pocit zdravia a duševnej pohody jeho obyvateľov, zamestnancov, zákazníkov. Prírodné prvky v interiéri majú viacero benefitov na ľudský organizmus.

 

Postarajú sa o:

 

• zníženie stresu

 

• zvýšenie pozitívneho myslenia

 

• zlepšenie koncentrácie

 

• rýchlejšiu regeneráciu

 

• nižší krvný tlak

 

• nižší tep srdca

 

Zákulisie výroby


Machové steny a individuálne kreatívne riešenia zo stabilizovaného machu predstavujú jednu z možností stále viac diskutovaného biofilického dizajnu. Základom je mach a lišajník, pôvodom z čistého prostredia lesov Európy. Ten je citlivo ručne zbieraný, konzervovaný a farbený šetrným ekologickým spôsobom. Takto upravený potom prechádza ručným spracovaním do želanej podoby podľa individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníka. Zaujímavosťou je zastúpenie niekoľkých odtieňov zelenej, čo má mimoriadne priaznivý vplyv na psychiku človeka.


„Stabilizovaný mach nakupujeme a dovážame priamo od jeho pestovateľov a spracovateľov, takže vieme zaručiť jeho pôvod a ekologickú úpravu. V našej manufaktúre sme potom schopní pružne reagovať na akékoľvek požiadavky našich klientov či architektov. Mach spracovávame do podoby panelov buď na pevnom alebo flexibilnom podklade pre umiestnenie na stĺpy alebo iné nerovnosti. Obľúbenými sta stali tiež rôzne obrazce či firemné logá a nápisy z machu,“ vysvetľuje Ing. Katarína Janková zo spoločnosti NATURAL SOLUTIONS.

 

Machové steny zo stabilizovaného machu sú 100 % prírodný materiál – zbieraný a spracovaný v súlade s prírodou.

Medzi výhody tohto interiérového doplnku patrí:

 

• stály prírodný vzhľad bez údržby – žiadne polievanie, hnojenie ani iná starostlivosť

 

• skutočnosť, že machové plochy sú prírodným indikátorom vlhkosti v interiéri

 

• pohlcovačom hluku – významne redukujú a zachytávajú hluk

 

• nehorľavosť – konzervovaný mach/lišajník je nehorľavý

 

Kde umiestniť machové steny?


Machovú stenu a obraz je možné umiestniť v rámci maloobchodnej prevádzky kdekoľvek s výnimkou miest s priamym slnečným žiarením. Machové obrazy obsahujú systém na ploché uchytenie obrazu na stenu. Jeho zavesenie tak nie je zložité a nevyžaduje špecializovanú firmu.


„Návrh, umiestnenie a inštaláciu individuálnych machových stien riešime s každým zákazníkom osobitne. Machové steny vieme inštalovať tak na rovných, ako aj nerovných povrchoch prispôsobením vhodného podkladu a systému uchytenia. Výnimkou nie je ani umiestnenie vo forme stropných podhľadov alebo rôznych 3D objektov.“ dodáva K. Janková.

 

Dekorácia aj terapia


Medzi hlavné psychologické benefity prepojenia s prírodou patrí zníženie stresu, zvýšenie pozornosti a koncentrácie, pocit celkového šťastia a spokojnosti, píše sa v správe spoločnosti Terrapin Bright Green. Biofilický dizajn v pracovnom prostredí prináša vyššiu produktivitu, aj vyššiu úroveň pocitu šťastia.


„Zo štúdie Human Spaces: Biofilický dizajn na pracovisku pre EMEA región vyplýva, že zamestnanci, ktorí majú na svojom pracovisku zeleň a denné svetlo, majú o 8 % vyššiu produktivitu práce a o 13 % vyššiu úroveň pocitu zdravia ako tí, ktorí nemajú na pracovisku rastliny. Machové steny zo stabilizovaného machu majú zachované vlastnosti a pozitívne psychologické efekty živých rastlín, nevyžadujú však vôbec žiadnu údržbu, a aj preto sú vo svete mimoriadne obľúbené,“ vysvetľuje K. Janková. Citovaná štúdia zároveň uvádza, že rozdiel v motivácii zamestnancov je 7,3 % v prospech pracoviska so zeleňou, na druhej strane negatívne pocity nudy uviedlo 11,5 % respondentov na pracovisku bez zelene, pričom len 9 % opýtaných v kanceláriách so zeleňou.

 

Nákupné správanie


Denné svetlo a zeleň úzko súvisí aj s nákupným rozhodovaním zákazníkov. Tí uprednostňujú sviežo pôsobiace predajne, ktoré sú obklopené zeleňou a prírodnými prvkami pred tmavými obchodmi s absenciou rastlín a prírodných materiálov. Machové steny dnes už môžeme nájsť v zahraničí v mnohých predajniach – najmä s módou, dizajnovými výrobkami, kvetmi, naturálnymi produktami, v butikoch a prezentačných galériách či v showroomoch. Machové inštalácie sa stali súčasťou spoločných aj administratívnych priestorov obchodných centier a ich gastronomických zón.


„V súčasnosti trávime približne 90% času v umelo vytvorenom prostredí. Odcudzenie sa od prírody pre nás znamená i stratu pozitívnych vplyvov prírody na človeka – či už fyzických v podobe premeny CO2 na kyslík alebo psychických – podpory harmónie, odbúrania stresu, pocitu celkového šťastia či zdravia. Machové steny ponúkajú zaujímavú príležitosť ako sa opäť priblížiť k prírode aj v každodennom živote. V celom procese od pestovania až po údržbu sú vyrábané v duchu trvalej udržateľnosti s dôrazom na minimalizáciu negatívnych vplyvov či už na životné alebo sociálne prostredie. A to je smer, ktorý neustále silnie,“ dodáva K. Janková.

 

Pripravil: dk
Vizualizácia: NATURAL SOLUTIONS, HEYGREY

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail