Slovak superbrands award

Igelitka, či papierová taška?

igelitkyČasy, kedy mohli zákazníci bezplatne a bezhranične využívať nákupné tašky pri pokladniciach v hypermarketoch sú dávno preč. Ich spoplatnenie prinieslo želaný efekt, nižšiu spotrebu. 

 

Napriek tomu, sa ešte stále u nás spotrebuje veľké množstvo plastových tašiek. Alternatívy existujú, výber je na zákazníkovi. Štatistiky uvádzajú, že priemerný Slovák použije počas roka až 466 kusov igelitových tašiek. Vysoké číslo. Priemerná spotreba v EÚ je približne 200 tašiek na človeka. Na základe predpisov daných z EÚ by mal do roku 2019 minúť každý z nás „len“ 90 ľahkých plastových tašiek.

 

„Odvetvie obchodu si uvedomuje dôležitosť prispieť k zníženiu spotreby plastových tašiek a význam tohto zníženia pre zlepšenie životného prostredia. Preto vytvára pre spotrebiteľa nákupnú alternatívu ponukou iných druhov tašiek – najmä papierových a textilných, ktoré však ešte stále nemajú pre spotrebiteľa dostatočne príťažlivé parametre (papierové – nosnosť, veľkosť, univerzálnejšiu použiteľnosť atď.) a sú podstatne drahšie. I keď textilné tašky prakticky najviac vyhovujú a ich opakované použitie pri nákupoch ich pre spotrebiteľa i výrazne zlacňuje. Dôležité je venovať oveľa väčšiu pozornosť vzdelávaniu a výchove najmä mladej populácie k enviromentálne zodpovednému správaniu sa vo všeobecnosti, vrátane nákupných zvyklostí. Obchod ponúka alternatívy v balení nákupu, no spotrebiteľ rozhoduje, ktorú z nich si zvolí,“ konštatuje František Ťapuš, 1. viceprezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR). A dodáva: „Som presvedčený, že na Slovensku sa v horizonte rokov, ktoré EÚ stanovila, ciele zníženia spotreby dajú dosiahnuť a možno nie sme k nim tak ďaleko, ako sa zdá a uvádza.“

 

Slovensko bez igelitiek


Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) sa pripojil k iniciatíve ministra životného prostredia SR Lászla Solymosa - „Slovensko bez igelitiek.“ „Dobrovoľne sledujeme počty rozličných druhov používaných plastových tašiek a vrecúšok na tovar v našich predajniach s cieľom každoročne znižovať tieto čísla. Niektoré členské spoločnosti ZOCR SR už plastové tašky vôbec nepoužívajú. Intenzívne hľadáme adekvátne a cenovo prístupné alternatívy, najmä znovu použiteľné a recyklovateľné náhrady: papierové, textilné, či z ďalších prírodných alebo bio-degradovateľných materiálov. Chceme znížiť nielen používanie „igelitiek“, ale napríklad aj používanie plastových vrecúšok na vážený a kusový tovar ako ovocie, zeleninu, pekárenské výrobky a ponúkať ich alternatívy. Považujeme za potrebné tieto opatrenia presadzovať aj u predajcov nepotravinárskeho tovaru, kde tiež povzbudzujeme našich členov, aby využívali alternatívne spôsoby balenia tovaru,“ zdôrazňuje Pavol Konštiak, prezident ZOCR SR.

 

Uvedomelí obchodníci aj zákazníci

 

Obchod ponúkol zákazníkovi nákupné tašky zdarma a zákazník si na to rýchle zvykol. Pohodlné a bezstarostné? Nie. Čas ukázal opak. Nie všetko, čo sa na začiatku zdá byť spoločnou výhodou pre zákazníka aj obchodníka je skutočne výhodou i o pár rokov. „V predajniach 101 Drogerie máme igelitové tašky spoplatnené od začiatku fungovania našej spoločnosti. Nepodľahli sme tlaku zo strany zákazníkov. Ekológia je jedným zo strategických bodov našej spoločnosti. Preto sme sa v roku 2007 rozhodli ponúkať zákazníkovi na predaj výlučne 100% biologicky rozložiteľné tašky, prípadne tašky papierové. Drvivá väčšina našich zákazníkov si však na nákup nosí vlastné tašky,“ uvádza Katarína Rosová, Business Development Manager, 101 Drogerie. A pridáva malú štatistiku za reťazec 101 Drogerie: „Za minulý rok si 93% našich zákazníkov donieslo na nákup vlastnú tašku, 6,5% zákazníkov si kúpilo igelitové 100% rozložiteľné tašky a 0,5% si kúpilo pri nákupe inú tašku - plátennú alebo papierovú.“

 

Aj niektoré ďalšie slovenské obchodné systémy zaviedli platenú formu tašky pri nákupe od začiatku existencie. „Tašky PVC sú v našej obchodnej sieti spoplatnené od úplného začiatku. Zdôrazniť treba fakt, že niektoré zahraničné obchodné reťazce poskytovali PVC tašky dlhodobo zadarmo a k ich spoplatneniu pristúpili až neskôr, keď sa začal riešiť ich negatívny vplyv na životné prostredie. Prispôsobujeme sa vývoju a preto v súčasnosti ponúkame tašky, ktoré sú rozložiteľné a nezaťažujú životné prostredie,“ hovorí Milan Surovec, generálny riaditeľ, Nitrazdroj. Obchodníci, ktorí zaviedli spoplatnenie plastových tašiek neskôr, sa zhodli v konštatovaní, že to prinieslo výrazný pokles ich spotreby.

 

Neefektívne tradície treba prekonať

 

Štatistiky o vysokej spotrebe plastových tašiek na Slovensku sú známe. Nakoľko sú však objektíve, nevieme posúdiť. Isté je, že povinnosť znížiť spotrebu igelitových tašiek vyplýva Slovensku z európskej smernice. Tá ukladá členským štátom povinnosť vybrať si medzi dvoma opatreniami. Buď znížiť spotrebu v priemere 90 ľahkých plastových tašiek na osobu do konca roku 2019, a nie viac ako 40 do roku 2025, alebo do konca roka 2018 musia obchodníci zabezpečiť, že sa nebudú poskytovať k nákupom zadarmo.

 

„Číslo spotreby igelitových tašiek (tašiek PVC) 466 ks nie je údajne správne. Ochrana životného prostredia, napríklad znížením spotreby tašiek PVC je úloha dlhodobá a vyplýva z enviromentálnej výchovy generácií. Plasty nie sú len nákupné tašky, sú to i plastové rukavice pri pekárskych výrobkoch, sáčiky na pečivo, ovocie a zeleninu, odpadové vrecká do košov na komunálny odpad, obaly PVC z mliečnych výrobkov, fólie, do ktorých sú zabalené PET nápoje, pivá, múky a podobne. Enviromentálne správanie zákazníkov je proces, ktorý je v pohybe a musí prekonávať tradície, akými je napr. i používanie igelitových tašiek na nákupy,“ vysvetľuje M. Surovec.

 

K posilneniu ekologického myslenia sa hlási i najväčšia domáca sieť maloobchodných predajní. „Našim hlavným cieľom je uspokojovanie potrieb zákazníkov predajom tovaru. Nákupné tašky sú len doplnkovým sortimentom. Súhlasíme so znižovaním spotreby igelitových tašiek. Ekologické povedomie na Slovensku je potrebné efektívne rozvíjať. Práve preto má systém COOP Jednota v ponuke spoplatnené všetky typy tašiek, tzn. malé a veľké tašky z oxo-degradovateľného materiálu, multifunkčnú tašku, termo tašku a skladaciu textilnú tašku,“ uvádza Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko.

 

Motivácia k využívaniu alternatív

 

Ak si na niečo zákazník zvykne, ťažko sa odvyká. Správna motivácia je tou vhodnou cestou k zmene. Platí to i pri používaní plastových tašiek. „Dlhodobo motivujeme našich zákazníkov k využívaniu alternatív. Za veľký úspech považujeme, že zavedením symbolického poplatku v roku 2013 naši zákazníci ušetrili až 80% plastových tašiek. Okrem nich ponúkame v našich predajniach aj niekoľko alternatív ako napríklad jutovú tašku s doživotnou zárukou. Ak sa zákazníkovi po nejakom čase opotrebuje, môže si ju u nás bezplatne vymeniť za novú. V ponuke máme aj tašky z ekologických materiálov určené na dlhodobé používanie – GREEN BAG a 100% recyklovateľnú tašku Organic,“ uvádza Martin Krajčovič, manažér pre komunikáciu s médiami, Tesco Stores SR.

 

Zodpovednosť k životnému prostrediu je v súčasnosti už bežnou súčasťou firemnej kultúry vyspelých spoločností. „V roku 2017 plánujeme spustiť dlhodobý projekt, ktorého cieľom je postupne eliminovať predaj ekologicky nevhodných tašiek. Už pri našom vstupe na slovenský trh v roku 2000 sme zákazníkom tašky predávali, aby sme ich motivovali k ich opakovanému použitiu. Zákazníkom ponúkame alternatívu v podobe skladacej textilnej a papierovej tašky,“ hovorí Monika Langová, z oddelenia Reklama a PR, Kaufland Slovenská republika. Aj spoločnosť Lidl Slovenská republika mala od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu igelitové nákupné tašky spoplatnené. „Pre ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov máme k dispozícii papierovú tašku a tiež dva druhy nákupných tašiek vhodných na viacnásobné použitie. Do budúcna pripravujeme rozšírenie našej ponuky tašiek ohľaduplných k životnému prostrediu,“ dodáva Tomáš Bezák, vedúci oddelenia komunikácie, Lidl Slovenská republika.

 

Zmena v myslení zákazníkov je nevyhnutná

 

Pre spoločnosť dm drogerie markt je dôležitá motivácia zákazníkov, aby zmenili zaužívané zmýšľanie spočívajúce vo využívaní plastových tašiek, ktoré často už po prvom použití končia v odpadkovom koši.

 

„Naša spoločnosť si uvedomuje zodpovednosť voči životnému prostrediu a jeho ochrane. Preto sme už v roku 2011 prišli s vynoveným ekologickým konceptom v ponuke nákupných tašiek, ktorý obsahoval iba tašky z recyklovateľných materiálov, a to biologicky odbúrateľné igelitové tašky a tašky na mnohonásobné použitie (permanentné a bavlnené). Zároveň sme zaviedli unikátny systém zálohovania viacúčelových tašiek. Každý zákazník ich môže zakúpiť, pričom tieto tašky, či už opotrebované alebo poškodené, je následne možné kedykoľvek vymeniť za nové. A to úplne zdarma. Ide o inovatívny systém, ktorý má nabádať zákazníkov k zmene myslenia. Zároveň sme v januári 2012 spoplatnili i ekologické igelitové tašky. Ide o tzv. EKO POPLATOK, ktorý slúži na zveľaďovanie portfólia viacúčelových tašiek,“ uvádza Mária Šimonovičová, sortimentný manažér, dm drogerie markt. Nový koncept sa stretol s úspechom. Už za prvé tri mesiace sa znížila spotreba igelitových tašiek o viac ako 50%. Jediná taška, ktorá ostala pre zákazníkov zdarma, bola malá igelitová taška. Od mája 2015 však dm drogerie markt skončila i s jej poskytovaním a bola úplne vyradená zo sortimentu.

 

Papier, textil, prírodné materiály...

 

Alternatívy existujú a obchodníci ich ponúkajú. Zákazníkmi sú však ešte stále vnímané ako drahší variant. „Je pre nás samozrejmosťou ponúkať zákazníkom alternatívy. Tašky papierové, textilné, z prírodných materiálov, či kartónové obaly z dodaných tovarov napríklad v diskontných predajniach. Avšak u zákazníkov zohráva dôležitú úlohu práve ich cena. O čom svedčí i relatívne malé množstvo predaných kusov oproti taškám z PVC,“ uvádza M. Surovec.

 

V USA sa papierové tašky pýšia dlhoročnou tradíciou už od čias Ch. Chaplina. U nás takúto tradíciu nemáme. „Našou prioritou je preferencia multifunkčných tašiek, tzn. tašiek, ktoré zákazníci môžu používať dlhšie obdobie, na viac nákupov, prípadne majú aj iné využitie,“ vysvetľuje G. Csollár. Ponuka alternatívnych nákupných tašiek je v súčasnosti pomerne široká a obchodníci sa snažia toto portfólio neustále rozširovať. Zákazník má možnosť výberu.

 

„Za veľmi dôležité považujem, že v súčasnosti už prakticky vo všetkých predajniach, no najmä pri výrobkoch dennej spotreby sú v ponuke alternatívne obaly. Naďalej budeme hľadať spôsoby ako zákazníka čo najúčinnejšie motivovať ku kúpe alternatívnych náhrad plastových tašiek, “ zdôrazňuje F. Ťapuš.

 

Poslanci schválili právnu normu

 

Právnu normu, na základe ktorej budú musieť obchodníci spoplatňovať igelitové tašky k nákupu, schválili 23.3.2017 poslanci Národnej rady SR. Obchodníci tak od roku 2019 nebudú môcť dávať tašky k nákupom zadarmo. Evidencia igelitových tašiek je predmetom vyhlášky, ktorá je v súčasnosti v MPK. Zväz obchodu a cestovného ruchu SR žiada vypustiť povinnosť evidencie, nakoľko tašky sa už dnes evidujú ako obaly v štandardnom systéme OZV.

Novela zákona sa dotýka tzv. ľahkých plastových tašiek, ktoré majú hrúbku pod 50 mikrónov s výnimkou menších plastových „sáčikov“ určených na nákup pečiva, ovocia a zeleniny a pod., ktoré sú nevyhnutné z hygienických dôvodov.

 

Od dátumu, kedy novela vstúpi do platnosti budú musieť byť tieto tašky (pod 50 mikrónov) spoplatnené a v mieste predaja bude povinné poskytovať aj trvácne náhrady, napr. textilné tašky. Pre väčšinu obchodných sietí to nepredstavuje zásadný problém, pretože už v súčasnosti majú všetky plastové tašky (aj ľahké aj tie nad 50 mikrónov) spoplatnené a poskytujú aj alternatívy. Novela sa však nebude týkať iba obchodných sietí, ale všetkých miest, kde sa zákazníkom plastové tašky poskytujú (napríklad trhoviská, jarmoky a podobne). Novela zákona zároveň zavádza nové definície ako plast, plastové tašky, ľahké plastové tašky, veľmi ľahké plastové tašky a oxo-degradovateľné plastové tašky. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť od 1.1.2019.

 

Jana Kuklová
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail