Slovak superbrands award

Ikona doby mení svoj šat

Bohuslav UvacikObchodný dom Jednota v Trnave prechádza v súčasnosti rozsiahlou modernizáciou a rekonštrukciou. Ako sa darí plniť ciele spotrebného družstva v kombinácii s náročným rozhodnutím sme sa rozprávali s Ing. Bohuslavom Uváčikom, predsedom COOP Jednota Trnava, s. d.


Obchodné domy boli v minulosti jedinými veľkoplošnými stánkami módy, luxusu, bohatej skladby sortimentu a služieb. Pre zákazníkov znamenali v tej dobe niečo trendové, veľkolepé, podobne ako sú dnes pre súčasných zákazníkov veľké obchodno-zábavné centrá. Vývoj si vyžiadal rázne zmeny. Takýmto čelí aktuálne aj obchodný dom Jednota v Trnave.

 

COOP Jednota Trnava, s.d., je jeden zo silných členov najväčšieho potravinárskeho maloobchodného reťazca COOP Jednota. Trnavské spotrebné družstvo vzniklo v roku 1953 a pôsobí v mnohých obciach okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany, Pezinok a Senec. Prevádzkuje 66 predajní a približne toľko i prenajíma. V minulosti však bola sieť vašich predajní oveľa väčšia. Prevádzkovali ste takmer 500 predajní. V čom sa zmenila filozofia spoločnosti?

V predmete podnikania má COOP Jednota Trnava mnohé činnosti, no hlavnou je predaj tovaru (prevažne potravinárskeho) konečnému spotrebiteľovi. Časy, kedy sme v našich prevádzkach predávali, obrazne povedané, takmer všetko, sú dávnou minulosťou. Hneď po revolúcii sme si uvedomili, že sa treba špecializovať. Sústredili sme sa na predaj potravín. Táto voľba sa stala trendom i v celom spotrebnom družstevníctve na Slovensku. Súviselo s tým i rapídne znižovanie počtu prevádzok. Z pôvodných vyše 500 predajní máme dnes iba spomínaných 66. A nešlo iba o počet, ale aj o veľkosť a rentabilitu tej ktorej prevádzky. Tieto faktory spolu úzko súvisia. Ukázalo sa, že čím menšia prevádzková jednotka, tým horšia rentabilita. A tak sa stalo, že dnes je COOP Jednota Trnava jediným spotrebným družstvom na Slovensku, ktoré nemá ani jednu predajňu najmenšieho typu – Jednota II.

 

Dôsledkom týchto zmien sme sa však vytratili z viacerých malých dediniek, pričom členská základňa tam zostala. Týmto členom to kompenzujeme nákupnými kartami, každoročnými dividendami, kultúrnymi podujatiami a účasťou na oslavách Medzinárodného družstevného dňa, ktorý sa každý rok koná v obci Červeník. Snažíme sa i týmto spôsobom podporovať a zachovávať tradície spotrebného družstevníctva v našom regióne.

 

Každý región má svoje danosti a špecifiká, na ktorých môže spoločnosť budovať firemnú stratégiu. Aké sú špecifiká regiónu, v ktorom pôsobí COOP Jednota Trnava?

Špecifikom nášho regiónu je blízkosť hlavného mesta Bratislavy, prosperujúca trnavská automobilka PSA PEUGEOT CITROËN, rozvinutá dopravná infraštruktúra a nízka nezamestnanosť. Tieto objektívne skutočnosti priamo ovplyvňujú celý región, čo sa prejavuje silnejšou kúpnou silou v porovnaní s inými regiónmi Slovenska. V Trnave a jej okolí otvárala konkurencia obchodné prevádzky medzi prvými na Slovensku a rýchlym tempom. Museli sme veľmi rýchlo zareagovať na silnejúci vplyv zahraničných obchodných reťazcov. Dôležitá bola centralizácia nákupu, ktorá napomohla čeliť zahraničnej konkurencii. Samozrejme, v spolupráci s regionálnymi dodávateľmi, ktorí ponúkajú kvalitnú slovenskú produkciu. Vo svojich marketingových aktivitách dávame priestor aj menším výrobcom z okolia.

 

Na ktoré priority sú zamerané aktivity COOP Jednota Trnava v súčasnom období?

Trvalými prioritami sú spokojnosť zákazníkov, ochrana práv a záujmov členov družstva a predaj domácich slovenských výrobkov. Sú však aj priority, ktoré sa menia. Keď aj nie vo svojej podstate, tak aspoň lokálne. Takými sú napríklad investície. V snahe udržať si stále náročnejšieho zákazníka investujeme nemalé prostriedky na rekonštrukciu predajní a ich modernizáciu. V roku 2015 sme otvorili novú predajňu zaradenú do reťazca Supermarket v obci Dechtice. Obyvatelia obce privítali otvorenie našej predajne po 20 rokoch s nadšením a predajňa dosahuje výborné výsledky. V roku 2015 sme taktiež otvorili novú modernú predajňu v meste Hlohovec. Napriek tomu, že novootvorená predajňa je umiestnená v strede sídliska, zákazníkov si získava postupne. Predajňa zvyšuje obrat pomalším tempom. Začiatkom roku 2016 sme otvorili novú predajňu typu supermarket v obci Chorvátsky Grob a v tom istom roku na jeseň nový supermarket v Cíferi, pričom práve tento sa ukázal ako veľmi úspešný po všetkých stránkach.

 

Ďalšími prioritami, okrem investícií je pokračovať v realizácii projektov zameraných na optimalizáciu ponuky pre zákazníkov. Sú to projekty spojené s riadením tovarových zásob - sofistikované objednávanie tovaru na základe vyhodnocovania predajov konkrétnej predajne, EDI komunikácia – zrýchlenie a sprehľadnenie toku objednávky a dodávky tovaru a v neposlednom rade je veľmi dôležité i školenie personálu. Našou najväčšou prioritou a výzvou zároveň je však momentálne komplexná rekonštrukcia Obchodného domu Jednota v Trnave. 

 

Obchodný dom Jednota v Trnave bol vybudovaný v 80-tych rokoch minulého storočia a je to najväčší obchodný dom v rámci spotrebných družstiev na Slovensku. Čo vás viedlo k tak rozsiahlej a náročnej rekonštrukcii?

OD Jednota má za sebou už viac ako 35 ročnú existenciu. Počas tejto doby už nielen fyzicky, ale i morálne zastaral a bol najvyšší čas, napraviť to. Uvedomujeme si, že takouto masívnou investíciou zmenšujeme možnosti investovania na ostatných miestach regiónu. Vo vedení družstva sme si však dali záväzok, že v rámci možností popri investovaní do rekonštrukcie OD, zrekonštruujeme alebo postavíme, či kúpime, skrátka otvoríme dve prevádzky za rok typu supermarket, čo sa nám zatiaľ aj darilo. Veľkým hendikepom obchodného domu je od jeho vzniku fakt, že nemá vlastné parkovisko. Jeho tvorcovia v minulom režime to nepokladali za dôležité. Preto je našou snahou čiastočné túto skutočnosť napraviť rekonštrukčnými prácami. A bola to zároveň i podmienka zo strany povoľujúcich stavebných úradov, aby počas rekonštrukcie vznikli miesta na parkovanie. K tomu bude slúžiť celý suterén obchodného domu, kde vznikne približne 80 parkovacích miest.

 

Rekonštrukcia je naozaj rozsiahla, čo si vyžaduje aj značné finančné prostriedky. Náklady na celú modernizáciu sú naplánované do výšky 8 mil. € a keďže celú rekonštrukciu realizujeme za plnej prevádzky, je jasné, že sa to nedá urobiť za jeden či dva roky a taktiež, že nám nebudú stačiť naše vlastné zdroje. Doteraz bolo na rekonštrukčné práce OD preinvestovaných vyše 5 mil. €.

 

Dlho plánovaná rekonštrukcia OD je teda v plnom prúde. S prácami ste začali v decembri 2013 a predpokladaný termín ukončenia prác je datovaný na rok 2018. Aké sú vaše očakávania? 

Po celkovej rekonštrukcii by mal náš OD disponovať predajnou plochou 9 820 m2 a 273 m2 skladovou plochou, čo je navýšenie predajnej plochy o 4 150 m2 oproti pôvodnému stavu. Rekonštrukciou obchodného domu nám nejde iba o to, vrátiť mu jeho predošlú slávu. Chceme ho ukázať zákazníkom v inom, modernom šate. A keďže sa nachádza v centre mesta a je jedným z najväčších obchodných centier systému COOP na Slovensku, mal by byť našou pýchou, lákadlom pre zákazníkov a pozitívnou reklamou.

 

Celý postup rekonštrukčných prác máte rozdelený do piatich etáp počas piatich rokov. V akom ste aktuálne štádiu? 

 

Práce sú realizované v súlade so schváleným harmonogramom, ktorý je operatívne aktualizovaný na základe niektorých nutných zmien, ktoré prináša čas a pôvodne sa s nimi nepočítalo. V súčasnosti sa nachádzame v 4. etape (modernizácia 1.poschodia), ktorú ukončíme do konca roku 2017. Každá etapa končí kolaudáciou, aby sa mohli zrekonštruované priestory dať hneď do prevádzky.

 

Celá modernizácia by sa mala ukončiť do konca roku 2018 prácami v suteréne. Súbežne s modernizáciou prebiehajú i zatepľovacie práce, úprava strechy, rekonštrukcia infraštruktúry OD, médií atď. Celý OD dostane aj nový vzhľad s novým moderným dizajnom. Okrem obchodných priestorov tu vznikne aj zóna občerstvenia a oddychu. Svoje miesto bude mať na prízemí i náš COOP Supermarket (v súčasnosti sa nachádza v suteréne) a na vyšších poschodiach novo prerobená administratíva.

 

Ak by sme mali zhodnotiť činnosť, význam a pôsobenie obchodných domov na vtedajšom trhu obchodných služieb na Slovensku, jednoznačne treba povedať, že tento formát bol významným a nenahraditeľným momentom vo vývoji maloobchodného trhu. Ako bol vnímaný práve Obchodný dom Jednota v Trnave v čase jeho najväčšej slávy?

Jednoznačne pozitívne. V tom čase, v 80-tych rokoch, najväčšími obchodnými prevádzkami boli Obchodné domy PRIOR, štátny podnik, ktorých bolo na Slovensku iba niekoľko a len v najväčších mestách ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica a pod. Zrazu sa k nim zaradila i Trnava s obchodným domom Jednota. Po jeho otvorení to bol najväčší obchod v Trnave. Zariadením, počtom poschodí, i eskalátormi sa ponášal na spomínaný štátny obchod PRIOR a mnohí zákazníci ho aj tak dlho nazývali. Obchodný dom Jednota navštevovalo v tom čase veľa zákazníkov, lebo si tu mohli nakúpiť všetko „pod jednou strechou“. Sortiment obchodného domu bol obohatený o tovar, ktorý v iných (štátnych) predajniach nemali, keďže sme mali niektorých rozdielnych dodávateľov z družstevných organizácií zo zahraničia. Aj z toho dôvodu sa často stávalo, že v štátnych obchodoch určitý druh tovaru absentoval, no v našich družstevných sa nachádzal.

 

Moderným trendom súčasnej doby sú prepychové obchodno – zábavné centrá. Dokážu im konkurovať obchodné domy? Akú pozíciu a úlohu má OD Jednota Trnava na trhu obchodných služieb v súčasnosti?

 

Som presvedčený, že OD Jednota v Trnave, po celkovej modernizácii a rekonštrukcii, dokáže i v budúcnosti konkurovať obchodno-zábavným centrám. Jednak z dôvodu, že je lokalizovaný v centre mesta, čiže v mieste sústredeného dopytu a po vybudovaní parkoviska odpadne i tento handikep. Otvorené budú i nové stravovacie a občerstvovacie služby (reštaurácie, kaviarne), ktoré síce boli zastúpené i pred rekonštrukciou, ale po nej budú vo väčšom počte a vyššej kvalite. V obchodno–zábavných centrách prevažuje v ponuke tovar hlavne od zahraničných dodávateľov, v našom OD sú to hlavne domáci producenti, ale určite tu bude miesto i pre vybrané zahraničné značky.

 

Čo vnímate ako najväčšie prekážky pri vašej práci smerom k dosiahnutiu cieľov spoločnosti a k zabezpečeniu čo najväčšieho komfortu a spokojnosti zákazníkov? V ktorých oblastiach pociťujete medzery na ceste k týmto cieľom?

Stále viac sa začína prejavovať nedostatok kvalitných pracovníkov. Jedným z dôvodov je to, že sme región s najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku a keďže práca v obchode nie je až taká atraktívna, ťažko sa nám hľadajú pracovné sily. A nie vždy ide len o peniaze. Naše družstvo má už dlhšiu dobu najvyššiu priemernú mzdu v systéme COOP. V obchode sa však musí pracovať i v sobotu, v nedeľu a vo sviatky, čo v dnešnej dobe nie každému vyhovuje. Jednou z ďalších prekážok, ktoré nám komplikujú život, je legislatíva. Pokiaľ sa budú tvoriť zákony, ktoré slovenskému obchodu nie že neprospievajú, ale ho doslova brzdia, spomeniem Zákon o neprimeraných podmienkach, Zákon o potravinách a v rámci neho likvidačné pokuty, ťažko budeme v budúcnosti dosahovať ciele spoločnosti z hľadiska uspokojovania potrieb členov a zákazníkov.

 

Jana Kuklová
Foto: COOP Jednota Trnava

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail