Odhodlanie predávať do zahraničia je na Slovensku zatiaľ nízke

ilya kretovDá sa to však jednoducho zmeniť. Predávajúci môže na tom výrazne získať. Hovorí v rozhovore pre odborný portál RETAIL magazin.sk Ilya Kretov, generálny riaditeľ spoločnosti eBay pre Rusko, rozvíjajúce sa európske trhy a Afriku. 

Slovenský trh je v mnohom špecifický. Pre každého globálneho hráča nie je zaujímavý. Ako ho vníma eBay?

 

Ak by tento trh nebol pre nás dôležitý, alebo aspoň zaujímavý, už by sme tu neboli. Pre nás je súčasťou väčšieho celku. V tomto roku sme totiž zrealizovali dôležitý krok, spojili sme všetky krajiny východnej Európy, vrátane Ruska do jedného bloku. Ten riadime z Moskvy.


V čom spočíva rozdiel medzi eBay v zjednotenom regióne a globálnym eBay?

 

V tomto regióne je dôraz kladený na import a export. Obrovské možnosti rastu vidím predovšetkým v oblasti exportu. Týka sa to nielen Slovenska, ale aj ostatných krajín východnej Európy. V súčasnosti, len približne dve percentá malých a stredných podnikov na Slovensku, predávajú svoje produkty do zahraničia. Vo vyspelej Európe je pritom toto číslo vyššie, v priemere je to osem percent. Aj z tohto vyplýva, že hovoríme o regióne, ktorý má štvornásobne väčšiu možnosť rásť.

 

Obchod aj u vás funguje na princípe predávajúci - kupujúci. Kto je vašou hlavnou konkurenciou?

 

Ak hovoríme o kupujúcich, tak mám dve odpovede na vašu otázku. Prvou je, že nemáme žiadnu konkurenciu. V súčasnosti zastrešujeme predaj približne 1,1 miliardy produktov po celom svete a v tomto máme jednoznačné prvenstvo. Rovnako aj súťažíme, alebo sa snažíme získať peniaze zákazníkov ako iní obchodníci. Konkurenciou sú tak pre nás všetci obchodníci. To je odpoveď na druhú otázku.

 

Pokiaľ ide o predávajúcich, eBay je platforma umožňujúca predávajúcemu predávať produkty viac ako 171 miliónom zákazníkom po celom svete. Sme tak jasným lídrom na trhu. Dôležité je podotknúť, že umožňujeme predávať produkty všetkým predávajúcim, od jednotlivcov až po väčšie podniky. A to bez toho, aby boli zaťažení neraz komplikujúcimi záležitosťami okolo toho.

 

kretov2

 

 

eBay má na Slovensku viaceré ambiciózne plány. Čo je najväčšou prioritou?

 

Chceme zjednodušiť vývoz tovarov pre všetky subjekty, bez ohľadu na ich veľkosť. S touto problematikou sme sa začali zaoberať pred asi deviatimi mesiacmi a dnes už máme konkrétne riešenia, alebo nazvime to možnosti. Je to myslím si, veľmi dobrá správa pre slovenských predávajúcich, pretože môžu ísť so slovenskými, často veľmi zaujímavými, produktmi jednoduchšou cestou na trhy prakticky do celého sveta.


Novinkou, ktorú iste mnohí uvítajú, bolo spustenie podpory v lokálnom jazyku, teda v slovenčine. Sprístupnili sme nový nástroj ebaymag.com. Umožňuje predávajúcim prístup do viacerých krajín a zároveň automaticky prekladá ponuky do ich jazykov. Podstatne to celý proces predaja zjednodušuje. Ďalším dôležitým bodom je logistika. Usilujeme sa uviesť nové logistické riešenia a spoločnosti, ktoré takisto budú fungovať na princípe tohto nástroja a budú mať lokálne fungovanie. Štvrtá vec, o ktorú sa momentálne snažíme, je vytvorenie skladov v krajinách s najväčším počtom potenciálnych zákazníkov.

 

O aké krajiny ide?


Konkrétne sa to týka USA, Spojeného Kráľovstva a Nemecka. Veríme, že tento krok bude pre predávajúcich užitočný, najmä pre tých, ktorí už majú určité skúsenosti s medzinárodným predajom.


Zameranie sa na zlokalizovanie fungovania, je oceniteľným krokom. Ako to bude v praxi u nás fungovať?


Predávajúci budú mať k dispozícii lokálnych ľudí - Slovákov, ktorí s nimi budú hovoriť po slovensky. Fungovať bude plnohodnotné slovenské rozhranie aj slovenská logistika. Plány týkajúce sa kupujúcich máme takisto nastolené, momentálne sme v štádiu ich zvažovania a vyhodnocovania.


Spomínané zmeny sa zrejme netýkajú len slovenského trhu. Platia aj pre iné krajiny Východnej Európy. Predpokladom úspechu je však určitá zmena myslenia predávajúcich...


Našim cieľom je im poskytnúť čo najjednoduchší model, samozrejme na globálnej úrovni. Zmeniť samozrejme bude potrebné aj myšlienkové nastavenie predávajúcich zo Slovenska. To je napokon našou úlohou, ale nielen našou... Čím viac úspešných príbehov z každej krajiny budeme počuť, tým viac sa budeme rozvíjať. V niektorých krajinách máme dnes obchodníkov, ktorí prv stagnovali, nerobili v podstate nič. Išlo o malé a stredné podniky. Nastavili sa inak, zmenili myslenie a prístup. V súčasnosti realizujú 100 percent obchodu prostredníctvom eBay. Máme však pred sebou ešte veľa práce. Od slovenských predávajúcich prichádzajú názory, že eBay môže fungovať len ako doplnkové riešenie. Nie je to celkom tak. Našou úlohou je dokázať im, že ak je záujem a ak sa podrobnejšie oboznámia s našim modelom predaja, zmenia svoje nastavenie, a tým získať veľmi veľa.


V čom spočíva výhoda predaja cez eBay oproti klasickému e -shopu?


U nás sa vďaka jednej platforme dá dostať k miliónom kupujúcich po celom svete. Nepovažujeme sa za konkurenciu pre iné platformy, pre lokálne platformy alebo online obchodníkov. S radosťou budeme s nimi dokonca spolupracovať. Lokálni obchodníci, ktorí už niečo predávajú cez našu platformu, sa môžu u nás stať tzv. Master seller a pomôcť tým, ktorí sa ešte príliš neorientujú v cezhraničnom obchode, stať sa súčasťou tohto globálneho trhu.


Ako funguje spolupráca s PayPal v oblasti platieb a prípadných reklamácií transakcií?


V súčasnosti 100 percent platieb ide u nás cez PayPal. Paypal bol dokonca kedysi súčasťou korporácie patriacej do eBay. Pred pár rokmi sme sa rozdelili a teraz sme dve samostatné spoločnosti. Avšak stále úzko spolupracujeme a transakcie prebiehajú hladko. Tiež sa vzájomne podieľame aj na garancii vrátenia peňazí (tzv. eBay money back guarantee). Ak napríklad zákazník nedostane presne to, čo chce, alebo ak peniaze neprídu obchodníkovi, tak PayPal a eBay sa zmobilizujú a okamžite sa snažia uľahčiť a vyriešiť komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

kretov3

 


Názov vašej prezentácie na nedávno uskutočnenej odbornej konferencii ShopComm 2017 bol Ako začať spolupracovať s eBay a maximalizovať získ. Ako na to?


Je to naozaj veľmi jednoduché. Je tu len niekoľko náležitostí, ktoré obchodníci musia splniť. Nemáme stanovený žiaden vstupný poplatok, platí sa len vtedy, ak sa niečo cez nás predá. Právnické osoby potrebujú mať zriadený korporátny PayPal účet. V prípade, že využívajú ebaymag.com (prispôsobený exportérom) môžu využiť tzv. objemové zalistovanie – čo znamená, že do systému nahrajú svoj cenník a prostredníctvom ebaymag.com vyberú krajiny, do ktorých chcú tovar exportovať. Naša podpora funguje veľmi dobre. Ten, kto má otázky, sa môže kedykoľvek na nás obrátiť. Zatiaľ je rozhranie ebaymag.com dostupné len v angličtine, ale onedlho bude k dispozícii aj v slovenčine.


Predpokladám, že sledujete štatistiky odvetvia e-commerce aj na Slovensku. Ako ich vnímate?


Na základe údajov ktoré mám k dispozícii a ktoré pravidelne sledujem, viem, že e-commerce na Slovensku neustále napreduje. Na internete pôsobí stále viac predávajúcich a kupujúcich, zaujímavá je aj penetrácia bezhotovostných platieb, ktorá tiež rastie. Je známe, že o slovenský trh majú záujem aj viacerí medzinárodní hráči, čo je znakom toho, že trh je pre nich zaujímavý. Môj pohľad na slovenský trh je teda veľmi pozitívny. Myslím si, že to bude len lepšie.

 

Daniel Košťál
Foto: eBay

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail