6 mýtov o procuremente a prečo im neveriť

Nákupcovia vo firmách sa často stretávajú s predsudkami, ktoré limitujú ich prácu a vedú k spomaleniu zavádzaných inovácií. Týkajú sa nevyhnutných schopností zamestnancov týchto oddelení, vytvárania vzťahov s dodávateľmi, zavádzaných procesov i úlohy v managemente.

 

fotoprocur v

 

 

 Aj napriek tomu (alebo práve preto) hrá procurement strategickú rolu, pretože predstavuje potenciál rastu svojich firiem. Na pochopenie významu procurementu je nevyhnutné pozrieť sa na to, čo si bežne zamestnanci o tomto oddelení myslia. Tieto mýty hladkému chodu škodia. Poďme to preto vyvrátiť.


Mýtus 1: Jedinou úlohou je znižovať ceny


Mnohí kolegovia z ďalších oddelení si myslia, že jedinou úlohou oddelenia procurementu je tlak na nízke ceny. Nevnímajú často ďalšie výberové kritériá, ako sú napríklad nevyhnutná výrobná kapacita dodávateľa, jeho logistika, udržateľnosť obchodného vzťahu a etika danej spoločnosti.


„Porozumenie reálnym potrebám rozdielnych oddelení vo firmách a kontrola prípadných rizík nákupu zaberú viac času ako požiadavka na najnižšiu cenu dodávateľskej firmy,“ vysvetlil Josef Mik, marketingový riaditeľ spoločnosti Manutan, ktorá dodáva firmám výrobky a služby vrátane vlastného e-procurement riešenia optimalizujúceho rozsiahle nákupné procesy.

 

Mýtus 2: Vyvíjať čo najväčší tlak na dodávateľa


Predstavu o nákupcoch, ktorí tlačia svojich dodávateľov s cenami dole, stále nie je ľahké prekonať. Avšak oddelenie procurementu čelí mnohým ďalším výzvam – tlaku na inteligentnú distribúciu a dlhodobú spoluprácu s dodávateľmi. Inovácie v týchto ohľadoch je možné do značnej miery nájsť u dodávateľov i výrobcov tovaru. Priebeh objednávok je daný ich pravidelnosťou a kvalitou. „Ak firmy nechcú nakupovať náhodne, je vyvážený vzťah so strategickými partnermi kľúčový, rovnako ako úloha procurementu v tomto ohľade,“ doplnil J. Mik.

 

Mýtus 3: Procesy zavedené a nastavené „nákupom“ brzdia ostatných


Procesy, ktoré zavádza oddelenie nákupu, maximalizujú zisky z dohôd s dodávateľmi v prospech celej spoločnosti a ďalších jej oddelení. Vzhľadom k stále rastúcej digitalizácii obchodu a nákupných procesov je nevyhnutné tieto nákupy podporiť zberom dát a ich vyhodnocovaním. Dokumentácia ďalej umožňuje na vzniknuté „best practices“ nadviazať. Nákupcovia často hrajú v celom procese nákupu „vzdelávaciu úlohu“, z čoho majú prínos všetci zamestnanci spoločnosti. Žiadosti o nákup sa stávajú plynulejšími, prehľadnejšími a lepšie sledovateľnými.

 

Mýtus 4: Spolupráca nákupu s inými oddeleniami (okrem technických) nie je prínosom


Vo vnútri firiem by pre hladký priebeh malo platiť pravidlo, že sa oddelenie procurementu zúčastňuje pravidelných stretnutí s ďalšími oddeleniami, najmä oddelením výroby, výskumu a vývoja, marketingu, ale i oddelením kvality a financií. „Ideálne je, ak sa na oddelenie nákupu hľadí ako na obchodného partnera, veľmi to vyjasní vnútrofiremné vzťahy,“ povedal J. Mik.

 

Mýtus 5: Jedinou kvalitou nákupcov sú tvrdé vyjednávacie schopnosti


Schopnosti nákupcov z procurementu sa neobmedzujú len na vyjednávanie najlepšej ceny, ale tiež na analytické schopnosti, schopnosť udržiavať obojstranne výhodné vzťahy s dodávateľmi a tiež je potrebné vedieť ustupovať. „V dobe, kedy je pre väčšinu spoločností prioritou digitálna transformácia, hrá zásadnú rolu tiež digitálna gramotnosť a informatické zmýšľanie,“ uviedol J. Mik.

 

Mýtus 6: Od nákupného oddelenia sa vyžaduje len operatívna úroveň riadenia


Spoločnosti, ktoré správne odpovedajú na vyššie uvedené otázky, sú tiež spoločnosti, ktoré majú dobre vyvinutú štruktúru riadenia nákupu. V týchto spoločnostiach je riaditeľ nákupu aj členom najužšieho vedenia firmy. Je dôležité, aby oddelenie procurementu malo pevne danú pozíciu aj v štruktúre manažmentu firmy. „Mnohokrát to tak nie je a efektivita procurementu sa potom znižuje,“ doplnil J. Mik.

 

 

redakcia
Zdroj a foto: Manutan

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald