Transparentnejšie potraviny s netFOOD

Sledovanie pôvodu potravín a samotná cesta produktu k spotrebiteľovi, podpora regionálnych producentov a farmárov, v neposlednom rade otázka neplytvania potravinami. To je príznačné pre systém netFOOD. Rozprávali sme sa s jeho autorom, Ľubošom Mudrákom, konateľom spoločnosti BioFutura s.r.o.

 

lubos mudrak v

 

Vytvorili ste systém netFOOD, ktorý je platformou pre tri veľmi dôležité oblasti. Ako ste sa dostali k tejto myšlienke?

 

Myšlienku mám v hlave už niekoľko rokov, no čas na jej realizáciu dozrel len teraz. Spomínané témy sa stali verejnými témami a ľudia im začali viac rozumieť. A hlavne, začali sa nimi aj riadiť. Začína sa veľká zmena spotrebiteľského správania. Spotrebiteľ sa v blízkej budúcnosti nebude rozhodovať na základe značky, bude si vyberať medzi transparentnými a férovými produktmi oproti netransparentným. netFOOD odlišuje transparentné výrobky od netransparentných. Chceme spotrebiteľovi priniesť absolútne informácie o produkte, od jednotlivých ingrediencií, ktoré boli použité pri výrobe daného produktu, cez certifikácie, výrobu, prepravu, až po jeho čas, kedy bol umiestnený na regál v predajni.

 

Viac ako 20 rokov pôsobím v oblasti FMCG a profesionálne som prešiel rôznymi odvetviami. Pracoval som s kozmetikou, alkoholom aj potravinami. Vnímam dôležité témy obchodu, ako aj potravinárov a prvovýrobcov nielen z profesionálneho hľadiska, ale tiež ako spotrebiteľ. Neteší ma situácia s potravinami na pultoch predajní a v HORECA sektore. Spotrebiteľ by mal mať určite viac relevantných informácií o potravinách, ktoré konzumuje. Informovaný zákazník je ten najefektívnejší kontrolný mechanizmus. Súčasná situácia však neposkytuje spotrebiteľovi dostatok informácií a transparentnosť.

 

Prečo ste spojili práve tieto tri silné témy do jedného systému?

 

Od začiatku som vedel, že tieto témy a piliere netFOOD je možné riešiť spoločne. Dávajú priestor na spoločnú synergiu a podporu. Zároveň nám takéto spojenie umožňuje aj naša technológia QR kódu a blockchain. Plytvanie potravinami je veľký a zbytočný problém. Na Slovensku sa vyhodí ročne cca 165 kg potravín na osobu. Ide o obrovské finančné straty a generuje zbytočné zaťaženie životného prostredia. No hlavne je to zbytočné plytvanie, ktorému by sa dalo pri troche ochoty každého z nás predchádzať.

 

 

„ Systém netFOOD ponúka motivačné riešenie. Poskytuje platformu, kde sa stretne ponuka a dopyt po potravinách, ktoré sú tesne pred skončením doby záruky. “

 

 Tu vzniká moment, kedy obchodník, alebo aj výrobca chce a potrebuje predať produkt, ktorému hrozí, že sa nepredá do skončenia doby spotreby. Na druhej strane je obchodník, ktorý má možnosť predať takýto výrobok za nižšiu cenu, pretože je menší a flexibilnejší, nakupuje každý deň, alebo dokonca aj viac krát denne. Alebo vznikne dopyt charitatívnej organizácie, ktorá si ho môže uspokojiť cez platformu netFOOD. Podpora regionálnych výrobcov znamená zasa čerstvejšie a zdravšie potraviny pre ľudí a rozvoj regiónu. Regionálna synergia znižuje zároveň uhlíkovú stopu. Stačí zájsť do susedného Rakúska, kde môžeme vidieť aké výhody a synergie prináša podpora regiónu. Má z toho benefit celá krajina.

 

Môžete nám popísať genézu vzniku názvu netFOOD?

 

Je to veľmi pragmatické. Nakreslil som si, ako by mal systém fungovať. Obrázok, ktorý vznikol, evokoval sieť s mnohými synergiami medzi rôznymi subjektmi. Všetky 3 piliere systému sa týkajú potravín, a preto vznikol názov netFOOD.

 

Koľko trval vývoj celého systému, jeho súčastí a technologickej základne, aby sa stal funkčným v praxi? Na akom princípe je celý systém založený?

 

netFOOD je nezávislá decentralizovaná platforma, ktorá zabezpečuje transparentnosť v daných oblastiach. Na to, aby bol systém decentralizovaný a nebol závislý na jednej autorite, bolo najvhodnejším riešením spracovať ho na blockchain technológii. Potravinová bezpečnosť je dôležitá téma. Prvý pilier, vysledovateľnosť pôvodu potraviny, je B2C a funguje cez QR kód.

 

Zníženie plytvania potravinami a podpora regionálnych výrobcov sú B2B riešenia a môžu fungovať ako aplikácia či webové rozhranie. Vývoj je nekončiaci. Každá implementácia totiž so sebou prináša veľkú dávku individuálnych riešení v celom reťazci výroby, distribúcie a predaja potravín. Takisto regulácia a kontrolné mechanizmy sú v každej krajine iné. QR kód umožňuje v distribučnom reťazci oveľa širšie možnosti ako EAN kód. Do QR kódu vieme zadať informácie o dobe spotreby, vieme sledovať napríklad teplotný reťazec produktu, vieme ušetriť obrovské množstvo administratívnej práce nielen výrobcom a predajcom, ale aj kontrolným orgánom.

 

Kto je cieľovou skupinou netFOOD?

 

V prípade dosledovateľnosti pôvodu potravín je to spotrebiteľ, ktorý chce byť informovaný o tom, čo konzumuje a obchodník, alebo výrobca, ktorý má záujem byť transparentný a chce o svojom produkte poskytnúť informácie nad rámec legislatívy.

 

 

„ V prípade eliminácie plytvania potravinami je cieľovou skupinou obchodník, ktorý vie rýchlo reagovať a ponúknuť svojim zákazníkom za zvýhodnenú cenu tovar, ktorý by sa inak vyhodil. “

 

 

Môže to byť aj charitatívna organizácia, ktorá vie potraviny pred ich expiráciou darovať ľuďom v núdzi. V prípade podpory regionálnych výrobcov sú to menší výrobcovia a farmári s regionálnou pôsobnosťou.

 

Aké možnosti spolupráce ste vytvorili pre potenciálnych záujemcov, ktorí by sa chceli stať súčasťou systému?

 

netFOOD ponúka obrovské množstvo synergických efektov a benefitov pre spotrebiteľa, podnikateľa aj štát. Systém netFOOD informuje veľmi detailne spotrebiteľa o potravine, ktorú kupuje, podporuje transparentných a poctivých výrobcov a predajcov, zjednodušuje a zefektívňuje procesy výroby, distribúcie, predaja aj kontroly. Každý obchodný reťazec chce ponúkať svojim zákazníkom poctivé a transparentné potraviny, preto som presvedčený, že výrobcovia, ktorí sa pripoja do netFOOD, budú mať prioritné postavenie v obchodných reťazcoch a budú preferovaní aj spotrebiteľmi. Štát získa veľmi efektívny a rýchly kontrolný mechanizmus.

 

Všetkým zúčastneným subjektom ponúkame hotové SW riešenia aj implementácie ušite na mieru. Implementácie, ktoré súvisia s netFOOD, alebo súvisia s ich podnikateľskou činnosťou. Nastavenie procesov, automatizácia procesov výroby, distribúcie aj predaja. Ak to bude potrebné, pre výrobné firmy a farmy vieme poskytnúť aj marketingové služby ako sa zviditeľniť v našom systéme netFOOD alebo ako nastaviť obchod v súčasnom svete retailu a zvýšiť obraty.

 

Aké strategické ciele si stanovil systém netFOOD? Čo chcete svojim prístupom a myšlienkou v rámci obchodovania docieliť a zmeniť?

 

netFOOD má ambíciu byť najväčším zdrojom informácií pri rozhodovaní spotrebiteľa, zmaximalizovať transparentnosť výroby a distribúcie potravín, znížiť plytvanie potravinami a podporovať regionálnych výrobcov potravín. Máme ambíciu odstrániť aj obrovskú administratívnu záťaž, ktorá je v reťazci výroby a distribúcie potravín. Naša technológia umožňuje inteligentné riešenia bez papierov.

 

 

„ Budúcnosť vnímania hodnoty a dôvery k produktu sa bude presúvať od značky ku transparentnosti produktu. “

 

 

Silný systém potrebuje tiež podporu odborných partnerov. Kto sa stal súčasťou a kto podporuje myšlienku netFOOD?

 

netFOOD má širokú podporu stavovských organizácii, ako napríklad Potravinárska komora Slovenska, Slovenský mliekarenský zväz, Výskumný ústav potravinársky, ktorý nám pomáha s témou plytvania potravinami a mnohé ďalšie. Cítime veľkú podporu aj v obchodných reťazcoch. Obchodníci majú záujem predávať transparentné potraviny a hlásia sa nám aj mnohí progresívni výrobcovia, ktorí vedia, že v týchto témach nie je otázka či je takýto systém dobrý alebo nie a či ho implementovať alebo nie, ale dávajú si jedinú otázku, kedy sa zapojiť. Tí, čo tak urobia teraz, budú pripravení a budú víťazmi konkurenčnom boji. Rok 2020 bude v tomto smere podľa mňa zlomový.

 

 

Prístup k demo verzii: 

qr kod netfood

 

 

 

 

 

 

Pripravila: jk
Foto: Majo Peiger

 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin




Video

Retail Summit 2020 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail