Obchod ako TrendSetter

Konferencia INTRACO Špecial patrí na Slovensku k tradičným jesenným podujatiam vrcholového managementu vo sfére obchodu. V októbri sa bude konať jubilejný 20. ročník tohto odborného podujatia.

 

tauch v

 

Účastníci sa stretnú 24. októbra v moderných priestoroch BINARIA v Bratislave s novými témami a zaujímavými výzvami. Hovorili sme s Ing. Bohumilou Tauchmannovou, riaditeľkou spoločnosti INCOMA Slovakia, s. r. o., ktorá podujatie organizuje.

 

Každý rok sa púšťate do aktuálnych tém, ktoré hýbu obchodom. Minulý rok bolo INTRACO Špecial zamerané na nový prístup k tvorbe cien a tento rok otvárate tému – Obchod ako Trendsetter. Môžete priblížiť detailnejšie obsah a náplň hlavnej témy konferencie?


Obchod ako TrendSetter je headlinom jesenného odborného stretnutia nakoľko práve odvetvie obchodu je úzko späté so spotrebiteľom. Obchod má v spolupráci so svojimi dodávateľmi jedinečnú možnosť prostredníctvom komunikácie ovplyvniť nielen spotrebiteľa, ale aj smerovanie celej spoločnosti. Citeľný je silný trend komunikácie obchodu práve v oblastiach zdravšieho životného štýlu, ktorý má dopad na podporu verejného zdravia. Obchod akceleruje svojim prístupom tiež potravinovú sebestačnosť Slovenska. Dôležitým momentom v rámci spoločenskej zodpovednosti je i to, že mnohé aktivity obchodu posúvajú a vychovávajú samotného spotrebiteľa k väčšej zodpovednosti k životnému prostrediu, či už v oblasti neplytvania surovinami alebo napríklad k znižovaniu používania jednorazových obalov.


Obchod ako médium je jednou z nosných tém konferencie. Čo si máme pod tým predstaviť?


Obchod využíva mnohé komunikačné médiá, a to nielen v rámci predajnej plochy, ale taktiež sociálne siete, letáky, časopisy a stále viac nakupuje mediálny priestor, ktorým si zvyšuje znalosť a vernosť u spotrebiteľa. Obchod má teda priestor a možnosť využívať svoju silu v oblasti komunikácie v prospech svojho podnikania, ale aj v prospech celej spoločnosti a to nielen v medziach legislatívneho prostredia. A práve spoločensky dôležité témy sú pozitívne vnímané spotrebiteľom a obchodníci si tak vytvárajú konkurenčnú výhodu. Myslím si, že riadiace orgány štátu málo doceňujú tento prínos obchodu.


Na trhu konferenčných projektov ste už 24 rokov. Ako vyberáte témy, aby ste zaujali publikum a obstáli v konkurencii?


Počas takmer štvrťstoročia, v rámci ktorého pôsobíme vo vzdelávaní v obchode, nastal boom nových projektov v tejto oblasti okolo roku 2006. Trh sa následne po roku 2009 vyčistil a zostali len vzdelávacie projekty, ktoré si svojou úrovňou zachovali vernosť odborného publika. Posledné roky sa situácia opäť opakuje. Je pretlak odborných podujatí v oblasti retailu a bude zaujímavé sledovať, kto na trhu konferenčných projektov v tejto oblasti obstojí. Recept je jednoduchý. Vydržať a prinášať nový vietor.


V čom bude tento ročník konferencie iný, unikátny?


Špecifický bude v tom, že odborné príspevky budú realizované formou tandemových prezentácií obchodníkov a ich dodávateľov. Obchod ako taký by nemohol byť určovateľom trendov, pokiaľ by nerealizoval svoje projekty v spolupráci so svojimi dodávateľmi. Aby sme podčiarkli túto synergiu spolupráce v prospech pozitívnych snáh podnikateľov zmeniť svojimi produktami a aktivitami spoločnosť k lepšiemu, bude odborná diskusia postavená aj na prípadových štúdiách.

 

redakcia
foto: archív B. Tauchmannovej

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

Čo hovoria marketéri o konferencii Brad Management 2019?

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail