kaufland jedlo banner h

kaufland jedlo banner l

kaufland jedlo banner r

Obmedzenie eurocentov odbremení štát, podnikateľov i spotrebiteľa

Slovenskí obchodníci a spotrebitelia negatívne vnímajú veľké množstvo eurocentov v obehu. Aké sú riešenia?

 

euromince2019 v

 

Obchodníkom komplikujú drobné mince bežný chod prevádzok. Komplikácie nastávajú hlavne pri denných pokladničných závierkach a spôsobujú aj ďalšie administratívne ťažkosti. Aký postoj má k tejto problematike NBS a Ministerstvo financií SR? Ako by sa situácia dala vyriešiť, aby sa množstvo eurocentov v obehu aspoň redukovalo?

 

Obmedzenie používania najmenších mincí sa stretáva s výraznou verejnou podporou. Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý bol realizovaný v októbri 2018, by až 73% slovenských respondentov podporilo zrušenie 1 a 2 centových mincí. Je to jedna z najvyšších mier podpory v eurozóne.

 

Aktívne túto snahu presadzuje podnikateľská sféra a silným argumentom je bezproblémová skúsenosť s elimináciou mincí nízkej hodnoty z čias existencie slovenskej koruny. Znamenalo by to značné finančné úspory pre maloobchod a Národnú banku Slovenska. Takisto aj zjednodušenie platieb a úsporu času pre obyvateľstvo.

 

„Národná banka Slovenska podporuje zrušenie používania 1 a 2 centových mincí v obehu, a to najmä s ohľadom na náklady NBS, malé a stredné podniky a tiež na základe prieskumu, ktorý bol k uvedenej problematike realizovaný,“ informuje Martina Vráblik Solčányiová, hovorkyňa Národnej banky Slovenska (NBS).

 

Problematika postupnej eliminácie mincí nízkej hodnoty z obehu je na Slovensku doposiaľ len predmetom diskusie, no v niektorých krajinách eurozóny sa postupné obmedzovanie najnižších centových mincí už stalo skutočnosťou. Uberie sa touto cestou aj Slovensko?

 

Racionalizácia hotovostného obehu

 

Mince nízkej hodnoty /1,2 a 5 eurocentov/ tvoria takmer 80% mincí v rámci eurozóny. Na Slovensku je podiel mincí nízkej hodnoty na úrovni približne 66%, ak by sme zobrali do úvahy len 1 a 2 centové mince, bol by tento podiel 55%. Dôvodom nižšieho podielu v porovnaní s eurozónou je to, že Slovensko vstúpilo do eurozóny až v roku 2009. Výroba a cirkulácia týchto drobných mincí je v pomere k ich hodnote značne nákladná. Podľa údajov z iných krajín náklady na razbu najmenších mincí bežne presahujú ich nominálnu hodnotu. Ďalšie náklady súvisia s administratívou a spracovaním.

 

„Na trhu je 450 miliónov 1 a 2 centových mincí. Výroba 1 centovej mince stojí 6 centov a 2 centovej cca 11 centov. To pre NBS predstavuje značné finančné náklady. Rovnako je i v našom záujme obmedziť používanie drobných mincí z dôvodu finančných úspor a administratívnych zjednodušení,“ konštatuje Pavol Konštiak, prvý viceprezident Zväzu obchodu SR a pokračuje: „Rokovania s guvernérom NBS ukázali rovnaký postoj podnikateľov a samotnej NBS k danej problematike. Guvernér NBS odobril náš návrh a súhlasil, že by bolo pre Slovensko prospešné obmedziť 1 a 2 centové mince v obehu. Tak ako je to v ďalších piatich krajinách EÚ. Nejde pritom o zrušenie drobných mincí, ale o ich redukciu. O obmedzenie ich používania. V praxi by to znamenalo, že by sa finálny účet pre spotrebiteľa na konci zaokrúhlil na 0 alebo 5 centov. Všetky „baťovské“ ceny by zostali, zaokrúhľoval by sa výsledný účet. Obchodník na tom nezarobí, spotrebiteľ na tom neprerobí, len nebude mať plnú peňaženku drobných mincí a v obchode sa zrýchli obsluha pri pokladniciach.“

 

NBS je iniciatíve naklonená. A Ministerstvo financií SR?

 

Z oficiálneho stanoviska Ministerstva financií SR vyplýva, že obchodníci ani NBS sa týchto mincí nezbavia, pokiaľ nepadne rozhodnutie na európskej úrovni. Prečo?

 

„Najmenšie centové euromince v hotovostnom peňažnom obehu už nepoužíva päť krajín eurozóny a to konkrétne Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a od 1.1.2018 ani Taliansko. V týchto krajinách pristúpili k obmedzeniu používania 1 a 2 centových mincí legislatívnou úpravou zaokrúhľovania platieb. Týmto spôsobom dochádza k sťahovaniu 1 a 2 centových mincí z obehu, ale naďalej sú platným zákonným platidlom, t.j. mince všetkých nominálov sú v celej eurozóne legálnym platidlom a je povinnosť ich akceptovať. Preto aj cenu zaokrúhlenú na 5 centov je možné zaplatiť aj v Holandsku, dokonca celú, 1 centovými mincami vyrazenými v Nemecku,“ vysvetľuje Alexandra Gogová, riaditeľka tlačového odboru Ministerstva financií SR.

 

Obchodníci argumentujú proti. „Myslíme si, že problém je niekde inde. Resp. problém neexistuje. Ide o iniciatívu, na ktorej nikto nič nezarobí. A preto sme názoru, že problematika nie je z tohto pohľadu zaujímavá a nie je dostatočná vôľa ju riešiť. Ministerstvo financií SR s nami najprv odmietalo na túto tému rokovať. Nakoniec sme sa na rokovanie dostali, no nič sa nezmenilo, ani neposunulo,“ uzatvára P. Konštiak.

 

Rozhodnúť musí EK

 

Európska komisia sa už od roku 2012 zaoberá otázkou ďalšej existencie 1 a 2 centových euromincí ako zákonných platidiel v hotovostnom peňažnom obehu. Zo stanoviska Ministerstva financií vyplýva, že nakoľko jednotlivé krajiny nemôžu samostatne rozhodnúť o zrušení platnosti akýchkoľvek nominálnych hodnôt v obehu, k vyradeniu 1 a 2 centových euromincí zo sústavy zákonných platidiel môže dôjsť až po zanalyzovaní všetkých ekonomických dopadov takéhoto kroku zo strany Európskej únie a následnom schválení príslušnej európskej legislatívy.

 

Jana Kuklová
Ilustračné foto: Pixabay.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

Retail Summit 2019 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail