Operatívny lízing intenzívnejšie preniká do menších a stredných firiem

Podniková mobilita je oblasť, ktorej sa dnes venujú takmer všetky spoločnosti. Zároveň rastie podiel tých, ktoré si uvedomujú výhody operatívneho lízingu. Ten sa za posledné roky stal aj cenovo dostupnejší.

 Ing. Michal Dušek

 

Hovorili sme s Ing. Michalom Duškom, obchodným riaditeľom spoločnosti Arval Slovakia, ktorá sa operatívnemu lízingu na Slovensku venuje.

 

Akú podobu má súčasná podniková mobilita?


Trh s podnikovou mobilitou je pružný a poskytuje veľa možností, či už pre veľké spoločnosti alebo pre stredné a malé firmy. Okrem často využívaného operatívneho lízingu sa dobre osvedčili aj prenájmy vozidiel rôznych časových rozpätí, ktoré sú spojené s benefitmi operatívneho lízingu. Súčasťou podnikovej mobility sú dnes aj rôzne online platformy a mobilné aplikácie, ktoré uľahčujú správu vozového parku firme na jednej strane a jej zamestnancom a vodičom na strane druhej.


Čo v súvislosti s uvedeným dnes firmy oslovuje najviac?


Veľké spoločnosti siahajú po riešeniach pripravených na mieru. Týka sa to nielen samotného vozového parku, ale aj napríklad komunikačných kanálov a ich zosúladenia s internými pravidlami firmy o používaní fleetu.
Napríklad v rámci nášho produktu Arval Outsourcing Solutions firmy využívajú okrem analýzy súčasnej situácie vozového parku aj revitalizáciu či prípravu Car Policy, presne podľa potrieb a požiadaviek, vrátane online choicelistu, ktorý obsahuje len vozidlá spĺňajúce kritériá klienta. Stredné a menšie firmy si cenia flexibilitu a rýchle reakčné časy, zaujíma ich odbremenenie od každodennej administratívy a operatívnej komunikácie s vodičmi.


Akým spôsobom môže byť operatívny lízing pre firmu užitočný?


Pri operatívnom lízingu ide o obstarávanie firemných vozidiel spravidla na dlhšie obdobie s pevne stanovenou sumou za služby. Inak povedané, firma si môže celú flotilu prenajať aj s kompletných servisom, pričom vozidlá ostávajú v jej vlastníctve. Klient teda outsourcuje všetky formy zaťaženia súvisiace s vozovým parkom od servisu, cez údržbu, opravy, nákup pneumatík až po riešenie kolíznych situácií na ceste a zabezpečenie náhradného vozidla.

 

 

„ Operatívny lízing šetrí čas zamestnancov klienta, v malých a stredných firmách aj čas ich majiteľa, nakoľko bremeno každodennej operatívy a komunikácie s vodičmi prechádza na špecializovanú spoločnosť. 

 

Nespornou výhodou je aj to, že klient má o vozovom parku podrobný prehľad, náklady má neustále pod kontrolou a neobmedzene pristupuje ku všetkým dátam.

 

Veľa firiem naďalej uprednostňuje interné riešenie vozového parku. Má to svoje výhody ale aj mnohé nevýhody...

 

Pri riešení vozového parku vlastnými silami vynakladajú spoločnosti priame náklady nielen na nákup vozidiel, ale aj na poistenie, servis, daň z motorových vozidiel, starostlivosť o pneumatiky od nákupu až po skladovanie, diaľničné známky, náklad na náhradnú mobilitu a ďalšie. Samozrejme, ide aj o interné náklady na zamestnancov, ktorí sa popri iných povinnostiach starajú aj o fleet a komunikáciu s vodičmi. Pri zahltení mnohými povinnosťami sa zabúda na expertízu, uplatňovanie inovácií či efektívne reagovanie na zmeny. Operatívny lízing poskytuje viacero výhod, medzi inými šetrí čas a nemálo nákladov.


Oblasť podnikovej mobility prechádza prirodzeným vývojom a nasleduje niektoré trendy. Na čo by ste upriamili pozornosť?


Okrem produktov dostupných aj u nás, je zaujímavá napríklad služba Arval for Me určená jednotlivcom, teda fyzickým osobám, v rámci ktorej využívajú niektoré výhody operatívneho lízingu. Ďalej ide o služby, ktoré umožňujú zamestnancom prenajať si vozidlo u zamestnávateľa, či získať ho na určitý, vopred dohodnutý čas. Vtedy hovoríme o tzv. car sharingu.

 

operativny lizing michal dusek

 

 

„ Trendom v zahraničí a tým, čo postupne čaká aj náš trh, je intenzívnejšie prenikanie operatívneho lízingu do segmentu malých a stredných podnikov, tiež živnostníkov a nakoniec aj do retailu. “

 

Tento trend si však u existujúcich poskytovateľov vyžaduje zmenu vnútorného usporiadania spoločnosti, posilnenie komunikačných kapacít so zákazníkmi, ako aj robustné self service a selfcare webové platformy.


Zaujímavým fenoménom je aj elektromobilita...


Tento segment zaujímavo rastie, takže ak hovoríme o trendoch v oblasti podnikovej mobility, treba spomenúť Electric Vehicle. Arval v spolupráci s partnermi vytvára v Európe komplexné riešenie využitia elektromobilov. Dostupný je už napríklad v Holandsku, Nórsku, Belgicku či Francúzsku, a postupne je sprístupňovaný aj v ďalších krajinách.


Už niekoľko rokov máme elektrické vozidlá vo fleete, ide hlavne o zákazníkov z energetického segmentu a záujem o ne stále rastie. Vo všeobecnosti však Slovensko zaznamenáva v tejto oblasti pomalší rast, čo súvisí najmä s dojazdom a úzkou ponukou týchto vozidiel či možnosťami nabíjania. V najbližších rokoch očakávame výrazný posun, najmä z dôvodu ohláseného značného rozšírenia portfólií elektromobilov všetkých významných výrobcov, ako aj so znateľným rastom dojazdov elektromobilov a ako efekt tlaku na zmenu energetického mixu zo strany medzinárodných zákazníkov či samotnej EÚ.

 

Vaša spoločnosť medziročne narástla o viac ako 11%. Evidujete rast prenajatých, objednaných aj predaných vozidiel. Aký ďalší vývoj predpokladáte?


Podobne chceme rásť aj v ďalších rokoch. Čo sa týka perspektívy, rast operatívneho lízingu predpovedá aj naďalej jeho sľubnú budúcnosť. Určite sú a budú zaujímavé aj strednodobé a krátkodobé prenájmy vozidiel, ktoré vedia byť pre klientov pôsobiacich v časovo obmedzených oblastiach podnikania alebo pri špecifických príležitostiach ešte pružnejšie.


V ponuke máte viacero produktov. Zaujímavá je napríklad aplikácia My Arval Mobile. Ako funguje?


Aplikácia My Arval Mobile je určená najmä vodičom a stala sa už každodennou samozrejmosťou. Nájdu v nej nielen základné informácie o vozidle, údržbe a dĺžke kontraktu, ale aj stav objednávky svojho vozidla a poistné udalosti. Súčasťou je aj mapa, ktorá zobrazí aktuálnu polohu používateľa a najbližšiu servisnú sieť. Na jeseň minulého roka bola aplikácia doplnená aj o funkcionality monitorovacej služby Arval Active Link ako prehľad uskutočnených jázd, schvaľovanie služobných/súkromných jázd, mesačný monitoring vozidla a iné. V prípade otázok alebo požiadaviek aplikácia umožňuje aj priame spojenie vodiča s 24-hodinovou asistenčnou službou Arval Driver Desk.

 

Platforma Arval Active Link zasa sľubuje efektívnejšie rentabilnejšie spravovanie vozového parku. Čo je toho predpokladom?


Služba Arval Active Link umožňuje sledovať a analyzovať podrobné údaje o každom vozidle vo fleete v reálnom čase a je k dispozícii nielen pri operatívnom lízingu, ale aj pri všetkých typoch prenájmov. Platforma monitoruje a vyhodnocuje spotrebu, nájazd kilometrov, štýl jazdy a správanie vodiča za volantom, pričom ide najmä o bezpečnosť jazdy, napríklad prekročenie povolenej rýchlosti, plynulosť jazdy a tiež jej ekonomickosť, kedy sa vyhodnocuje aktuálna a priemerná spotreba vozidla. Tieto kritéria totiž často odrážajú zvýšené množstvo servisných zásahov, nadmerné opotrebenie pneumatík či častejšie pokuty. Služba ďalej upozorňuje aj na krádeže a nehody, neoprávnené čerpanie pohonných hmôt, odchýlky od zmlúv a mnoho ďalších užitočných údajov.

 

Užitočná môže byť pre užívateľa aj služba Arval Mid- Term Rental. Kedy je vhodné o tejto službe uvažovať?


Pri službe Arval Mid-Term Rental si klient prenajíma vozidlo na obdobie 1 až 24 mesiacov a zároveň využíva benefity operatívneho lízingu s kompletným servisom. Rozdielom oproti operatívnemu lízingu je to, že klient si nevolí konkrétne vozidlo, iba jeho triedu. Vozidlo vieme dodať už v nasledujúci deň po podpise rámcovej zmluvy a nie je problémom ani to, ak ho klient vráti skôr alebo naopak, prenájom predĺži. Túto flexibilnú službu ocenia najmä zákazníci, ktorí potrebujú flexibilnú lízingovú zmluvu v prípade sezónneho či časovo obmedzeného podnikania, potreby tzv. poolového vozidla či čakania na objednané vozidlo v rámci operatívneho lízingu.


V súvislosti s podnikovou mobilitou vystupujú do popredia, zrejme aj na Slovensku, niektoré problémy. Čo vnímate najintenzívnejšie?


Som optimista, čiže v zásade nevnímam nejaké problémy alebo obmedzenia, skôr sa na všetko pozerám ako na výzvy, kde potencionálne vieme priniesť pridanú hodnotu našim klientom. Na Slovensku sa vo všeobecnosti stretávame s veľmi podobnými situáciami ako moji kolegovia z okolitých krajín – je to hlavne tlak na cenu, profitabilitu, úroveň služieb, šírku portfólia služieb a podobne.


Ako funguje u vás starostlivosť o klienta?


Každý z našich zákazníkov má prideleného vlastného Business Managera a vlastného Account Managera. Business Manager sa stará o zmluvné otázky, nastavenie podmienok klienta a rieši všetky komplexnejšie problémy a požiadavky klientov. Account Manager má na starosti denno-dennú starostlivosť o spokojnosť klienta: príprava kalkulácií, riešenie požiadaviek klientov, zmeny kontraktov, otázky ohľadne fakturácie a podobne.


Celá naša starostlivosť je nastavená na tzv. Account Team, kde v rámci jedného tímu figurujú s Account Managerom aj špecialisti z oblasti servisu a údržby, náhradných vozidiel, poistenia, a to tak, aby sme mohli akúkoľvek požiadavku klienta na Account Managera vyriešiť čo najrýchlejšie a najodbornejšie.


Okrem toho máme dedikované call centrum pre vodičov (Arval Driver Desk), kde sa na nás môžu vodiči obracať so svojimi každodennými otázkami a problémami. Pri starostlivosti o zákazníka sa opierame tiež o robustnú online platformu, ako aj rôzne mobilné aplikácie, či už pre Fleet Managerov ako aj pre vodičov.


V súčasnosti sú v popredí aj témy súvisiace s ekológiou. Ako sa to dotýka oblasti operatívneho lízingu?


Samozrejme, túto oblasť považujeme takisto za veľmi dôležitú a ponúkame riešenia, ktoré vychádzajú v ústrety našim zákazníkom. V rámci Arval Oursourcing Solutions analyzujeme súčasnú situáciu fleetu klienta, vyhodnocujeme jeho potreby a párujeme ich s dostupnými riešeniami, ktoré zohľadňujú aj enviromentálne kritériá, ako CO2 emisie, TCO a spotrebu.

 

Pripravil: dk
Ilustračné foto: Arval

 

 

PR

 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail