Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Obchod vychováva spotrebiteľa

Viac ako dvadsať rokov vzdeláva spoločnosť INCOMA Slovakia predajcov prostredníctvom projektu spoločenskej zodpovednosti „Na veku záleží“ o právach a povinnostiach predajcov a kupujúcich pri predaji tabakových výrobkov.

 

kampan v

 

Každý rok poskytuje predajcom rôzne pomôcky a organizuje aktivity na podporu dodržiavania Zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, ktorý má za cieľ zamedziť predaju tabakových výrobkov neplnoletým.

 

Obchodníkom budú pomáhať aj spotrebitelia

 

„Spoločenskú zodpovednosť sme preniesli už aj na spotrebiteľa. Našim cieľom je aktívne zapojenie širokej verejnosti do projektu,“ uvádza Bohumila Tauchmannová, riaditeľka spoločnosti INCOMA Slovakia, s.r.o. Prioritou projektu Na veku záleží je v roku 2018 zmena prístupu spotrebiteľov pri nákupe tabakových výrobkov a ich spolupráca s predajcami. Spotrebiteľ sa tak sám, svojim aktívnym prístupom a pozitívnym príkladom, stane súčasťou spoločenskej zodpovednosti.

 

„Obchodníci budú nabádať spotrebiteľov, aby si pri kúpe tabakových výrobkov vopred pripravili doklad totožnosti, čím sa stanú nielen spoločensky zodpovednými, ale aj zrýchlia plynulosť obsluhy, skrátia čas čakania pri pokladni a celkovo tak napomôžu zlepšeniu pracovnej klímy v obchode,“ zdôrazňuje B. Tauchmannová.

 

Zrežíruj si svoju výhru

 

Jednou z foriem realizácie tohto cieľa je aj kreatívne zapojenie mladých ľudí do projektu formou súťaže na sociálnej sieti Facebook (FB). „Pre žiakov druhého stupňa ZŠ a študentov stredných škôl sme pripravili kreatívnu súťaž na FB, do ktorej sa môžu zapojiť tak študentské kolektívy ako aj jednotlivci. Stačí natočiť video v dĺžke 30 sekúnd. Obsah spotu má kreatívnou formou osloviť a presvedčiť divákov, aby si pri kúpe tabakových výrobkov pripravili dopredu na kontrolu veku svoje preukazy totožnosti,“ vysvetľuje B. Tauchmannová. Cieľom súťaže je využiť kreativitu a nadšenie mladých ľudí, aby takýmto spôsobom napomáhali predajcom lepšie dodržiavať zákon a mali možnosť stať sa súčasťou spoločenskej zodpovednosti. Od dlhodobej spolupráce so širokou verejnosťou očakávajú partneri projektu posun etického správania smerom k prirodzenému odmietnutiu tolerovania predaja tabakových výrobkov neplnoletým spoločnosťou.


Každoročné školenia predajcov prinášajú efekt

 

Jedným z ukazovateľov úspechu projektu sú aj výsledky v rámci oznamovanej kontroly obchodníkov zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie. V roku 2017 klesla miera pochybenia pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým na 23%. Na porovnanie, v roku 2008 bola miera pochybenia až 64%.

 

Dňa 31. mája 2018, pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, organizuje spoločnosť INCOMA Slovakia
v hoteli Holiday Inn v Bratislave, tlačovú konferenciu, ktorej cieľom je zdôraznenie významu už 21. ročníka projektu spoločenskej zodpovednosti „Na veku záleží“, zameraného na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým.

 

Zdroj a vizuál: INCOMA Slovakia

 

PR

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail