Aká bude ekonomika budúcnosti?

intraco special 2017Konferencia INTRACO Special 2017, ktorá sa uskutočnila 17. októbra 2017 v hoteli Holiday Inn v Bratislave načrtla nové možnosti ako rozvíjať obchodné a marketingové aktivity v prospech podnikateľskej sféry, zákazníka i celej spoločnosti. Na 18. ročníku konferencie sa stretli zástupcovia domácich a nadnárodných obchodných sietí, dodávateľských spoločností, prieskumných agentúr aj akademickej pôdy.


Odborníci z rôznych sfér ponúkli a predniesli účastníkom konferencie nové výzvy i cesty, ktorými sa možno vydať. Nosnými témami, ktoré sa niesli celým podujatím boli - optimalizácia spotreby ako fenomén budúcnosti, spoločenská zodpovednosť ako neoddeliteľná súčasť úspešného podnikania, či aktuálne trendy trhu a vývoj spotrebiteľských preferencií. Každá zmena je príležitosť stať sa lídrom vo svojej oblasti. Treba byť iba pripravený.


„Je dôležité vnímať a všímať si premeny. A to nielen v obchode. A pri premenách je fajn mať vždy trochu náskok, aby sme na ne boli pripravení,“ hovorí Roman Bomboš, moderátor konferencie a redaktor RTVS. Závisí od zodpovedného prístupu, kreativity a šikovnosti využiť príležitosť na svoj vlastný rozvoj a napredovanie.

 

Budúcnosť už začala


Renomovaný ekonóm a prognostik Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV predstavil na podujatí svoj pohľad na vývoj obchodu, výroby, spotreby i predaja. Vo svojej prezentácii predniesol východiská, cesty riešení, limity a možný obraz spoločnosti budúcnosti. Nie je dôležité, či ju nazveme spoločnosť 5.0. Dôležité je, že ju môžeme vytvoriť. Technická revolúcia je skvelá, nový začiatok ponúka netušené možnosti, ak sme pripravení. Avšak sme ochotní prijať túto zmenu?


„Dôležitou úlohou obchodu bude formovanie spotrebiteľov v prospech rozumnej spotreby na základe integrovaných, individuálnych potrieb spotrebiteľa. Na kultivácii zákazníka sa okrem obchodu budú podieľať aj humánne vedy a ekonómovia“, vysvetľuje P. Staněk. Vo svojom príspevku nastolil a pomenoval i možné reálne hrozby pre obchod, spotrebiteľa a spoločnosť v budúcnosti. Nedostatok kvalitnej vody, nedostatok kvalitných základných a pravých potravín, umelá inteligencia siahajúca za hranice predstavivosti a bezpečnosti, či stále silnejúci virtuálny svet. „Budúcnosť už začala“, upozorňuje P. Staněk a dodáva, že nejde o „science fiction“, ale o realitu najbližšej dekády.

 

Neplytvajme!


Na podujatí bola skloňovaná jasná výzva – neplytvajme. Keď plytváme surovinami, plytváme aj pôdou, vodou, energiou a ďalšími zdrojmi použitými na jej nespotrebovanú časť. Preto vznikajú rôzne iniciatívy vedúce k podpore optimalizácie spotreby a využitiu napríklad trvanlivých potravín, ktoré už nemôže obchodník predávať, ale z hľadiska konzumácie sú bezpečné a použiteľné. Slovenská aliancia moderného obchodu v roku 2015 vyvolala celospoločenskú diskusiu o nezmyselnom plytvaní s trvanlivými potravinami. Stala sa zástancom možnosti darovať tieto potraviny. Výsledkom je od roku 2017 nová legislatíva.


„Podľa odhadov EK sa v EÚ ročne vyhodí asi 100 miliónov ton potravín, v priemere je to 115 kg na Európana. Stačí sa pozrieť do vlastnej domácnosti a začať tam,“ konštatovala na konferencii Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). Boj proti plytvaniu potravinami ako súčasť spoločenskej zodpovednosti je aj jednou z prioritných oblastí i spoločnosti TESCO STORES SR. Na konferencii s touto témou vystúpila Veronika Bush zo spoločnosti TESCO STORES SR.

 

Meniace sa nákupné správanie

 

Prieskum spoločnosti GfK Slovakia o meniacom sa nákupnom správaní spotrebiteľov v Európe prezentoval na podujatí Rastislav Kočan. „V poslednom desaťročí klesá frekvencia nákupov a zároveň rastú priemerné výdavky pri každej nákupnej príležitosti. Ak sa pozrieme na naše susedské trhy, Česko a Slovensko, pokles frekvencie je značný najmä na Slovensku. Veľkosť nákupu rastie v oboch krajinách,“ opisuje R. Kočan. Z prieskumu ďalej vyplýva, že v Čechách i na Slovensku stále pribúda počet spotrebiteľov, ktorým záleží na životnom prostredí. „Vnímame svet okolo seba a hľadáme ekologickejšie služby a technológie“, potvrdzuje vo svojom príspevku Roman Kovács, zakladateľ spoločnosti Ecoheart a dodáva, že spoločnosti by nemali byť len o číslach a produktoch, ale skôr o životnom štýle. Podnikatelia nemôžu zabúdať, že sú súčasťou planéty a neovplyvňujú len svoje životy, ale i celý svet.

 

O obchode so šťastím


Čo sa deje v hlavách zákazníkov pri nákupnom procese? „Spotrebiteľ koná na základe svojich očakávaní a nie na základe toho, čo reálne chce a potrebuje. Základom komunikácie prostredníctvom obchodu je zvyšovať očakávania zákazníkov. Avšak zákazníkom treba pri výbere pomôcť. Neistota pri výbere totiž „zabíja“ predaj. Pre obchod je dôležitá i kultivácia zákazníka. A určite si nemožno zamieňať potešenie z nakupovania so šťastím človeka,“ konštatuje Vladimír Synek z Ministerstva šťastia.

 

Ďalšie zaujímavé informácie a postrehy z tohto podujatia prinesieme už čoskoro.

 

redakcia
Ilustračné foto: Incoma Slovakia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail


banner kniha co nemame neprodame