Digitálnej transformácii dáva zelenú stále viac firiem

digitalna transformaciaModerné technológie menia podnikanie a stávajú sa dômyselnou súčasťou konkurenčného boja. Kto chce stáť na strane úspešných a prosperujúcich, má ambície zlepšovať svoje služby a ponúkať kvalitnejšie produkty zákazníkom, nemal by v digitálnej transformácii zaváhať.


Zistenia priniesol exkluzívny prieskum, ktorý dala zrealizovať spoločnosť DXC Technology.


Aj slovenské firmy sa v rámci svojho rozvoja čoraz viac spoliehajú na technológie, digitálna transformácia sa stáva hnacou silou biznisu a zmeny v oblasti IT sú prioritou, ak si chcú udržať konkurencieschopnosť. Inovácie tak zvyšujú flexibilitu firmy, zlepšujú obchodné výsledky a klienti vďaka nim dostávajú lepší, rýchlejší a komplexnejší servis. Z prieskumu Digitálna transformácia na Slovensku, ktorý si nechala exkluzívne vypracovať spoločnosť DXC Technology vyplynulo, že digitálnou transformáciou už prešlo až 58 % slovenských podnikov a 30 % spoločností ju plánuje zrealizovať počas nasledujúceho roka, pričom iba 12 % spoločností žiadnu transformáciu neplánuje.


,,Ako sme zistili, na zvýšené očakávania zákazníkov chcú byť firmy pripravené procesne, technologicky a aj z hľadiska ľudského kapitálu, ale napriek tomu, že sa o digitálnej transformácii hovorí už dosť dlho, firmy stále tápajú. Sme však radi, že aj náš prieskum odhalil, že sa slovenské firmy neboja v tejto otázke osloviť odborníkov,“ hovorí Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology na Slovensku.

 

Opatrnosť na prvom mieste


Ako ukázal prieskum, slovenské firmy vnímajú bezpečnosť podniku a dát ako top prioritu a digitálnu transformáciu považujú za záruku bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami (76 %). Je to zaujímavý pohľad, keďže v skutočnosti bezpečnosť podniku nie je hlavným cieľom digitálnej transformácie. Skôr naopak. Využívanie moderných IT technológií nevyhnutne vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť otázkam bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami. Ide skôr o sekundárny efekt. Pozitívne zistenie je, že slovenské firmy vidia významný prínos digitálnej transformácie v automatizácii a optimalizácii procesov (71 %) a zbere a vyhodnocovaní dát (64 %).


Naše firmy sa snažia v prvom rade transformovať najmä oddelenia financií a IT, výroba skončila v rebríčku na treťom mieste. Používanie a nasadzovanie digitálnych technológií je vo vyše polovici spoločností (64 %) v kompetencii riaditeľov IT oddelení, o tejto oblasti však rozhodujú aj finančné oddelenia (57 %), keďže práve tie majú pod palcom strategické investície.


,,Je dôležité zvážiť si, ktoré procesy a aktivity chce firma transformovať, kde jej to prinesie zefektívnenie alebo zvýšenie motivácie zamestnancov a kde by to naopak, mohlo spôsobiť komplikácie. Do príprav a plánov treba zapojiť vo firme všetkých a postupne ich zaškoľovať, aby dokázali nové nástroje efektívne využívať,“ dodáva Z. Böhmer. Najväčšou prekážkou digitálnej transformácie sú totiž podľa prieskumu práve samotní zamestnanci, najmä ich nedostatok skúseností s využívaním technológií (53 %), ale aj ich nedostatočné technické vzdelávanie (48 %).

 

Cesta k znižovaniu nákladov


Digitálna transformácia premieňa a bude meniť situáciu na trhu. Stále viac podnikov sa púšťa do zmien s cieľom získať konkurenčnú výhodu vďaka novým produktom a službám, novým obchodným modelom a vzťahom.


,,Tí, ktorí využijú nové technológie na inovácie v odbore, dokážu podkopať pozície aj najvýznamnejších firiem v každom odvetví. Digitálna transformácia jednoznačne ovplyvňuje konkurenčný boj,“ hovorí Z. Böhmer. V nasledujúcich 2 – 3 rokoch slovenské firmy očakávajú, že sa zavedenie zmien prejaví najmä v zlepšovaní kvality (75 %), v efektívnejšom využívaní získavaných údajov v procese rozhodovania (72 %) a v znižovaní nákladov (77 %). Za paradoxné zistenie je možné považovať pohľad Slovákov, že digitálna transformácia bude mať najmenší vplyv na zmeny obchodných modelov (26 %).


Podobne sú však na tom v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Akoby nevnímali zásadné zmeny obchodných modelov, aké priniesli nové spoločnosti napríklad v oblastiach internetového predaja,. Na druhej strane, až 90 % spoločností sa domnieva, že digitálna transformácia zvýši tempo zmien, ovplyvní konkurenčné prostredie a prispeje k väčšej spokojnosti zákazníkov.


Príklady zo Slovenska


Sú to práve inovatívne riešenia, vďaka ktorým sa spoločnosti rozvíjajú a odlišujú sa nimi od svojej konkurencie. Riešenia v oblasti internetu vecí pomáhajú spoločnostiam v oblasti dopravy a výroby robiť rozhodnutia s pridanou hodnotou na základe kvalitných dát a nielen intuície. Príkladom digitálnej transformácie vo verejnom sektore s celospoločenským významom je aj koncept využívania elektronických občianskych preukazov, ktorý má potenciál výrazne napomôcť digitálnej transformácii aj v súkromnom sektore. Ako ukazujú úspešné príklady zo sveta prepojenie verejného a súkromného sektora je kľúčové pre úspech tohto konceptu.


Prieskum realizovala spoločnosť GfK SK. Uskutočnil sa v období júl – september 2017. Počet respondentov: 102, zloženie respondentov: 5 % decision makeri, 61 % co-decision makeri, 34 % poradcovia.

 

Zdroj a foto: DXC Technology, redakcia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail