Meškanie platieb poistného môže spoločnosti spôsobiť vážne problémy

socialne poistenieČo robiť v prípade, že sa vaša spoločnosť ocitla na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne? Je už všetko stratené? Ako predísť exekúcii? Tieto prípady sú pomerne časté.


V rámci fungovania menšej či väčšej obchodnej spoločnosti sa to kedykoľvek môže stať. Nie všetky oddelenia alebo aj jednotlivci totiž fungujú dlhodobo tak, ako majú. Chyba sa stať môže, najhoršie je ak dochádza k jej opakovaniu. Ak niekde zaškrípe čo i len jeden článok, nastáva problém, ktorý nemusí mať vždy dobrý vplyv na ďalšie fungovanie spoločnosti. Nie sú napríklad ojedinelé prípady, kedy účtovné oddelenia alebo len účtovníci uhrádzajú poistné Sociálnej poisťovni s výrazným oneskorením. Spoločnosť sa tak odrazu ocitne na zozname dlžníkov a hroziť jej môže aj exekúcia. K majiteľovi, alebo vedeniu sa pritom táto informácia môže dostať až v poslednom štádiu.


Otázka z praxe: Možno to bude znieť ako výhovorka, ale len nedávno som zistil, že moje účtovné oddelenie si nevykonáva dobre svoju prácu. Pomerne často posielali odvody za mojich zamestnancov do Sociálnej poisťovne s výrazným omeškaním. Hrozí mi exekučné konanie. Čo mám robiť? Ako sa brániť? Na čo sa mám pripraviť?

 

R.B, Košice

 

Odpoveď odborníka:

 

To, či ste alebo nie ste dlžníkom, či už ako fyzická osoba alebo firma, je veľmi jednoduché overiť na webovej stránke Sociálnej poisťovne, ktorá vedie svoje zoznamy dlžníkov a pravidelne ich aktualizuje. Je vo vašom záujme informovať sa o svojom dlhu, keďže s každým dňom omeškania narastá aj možná sankcia. (Sociálna poisťovňa nie je povinná upozorňovať klientov na dlžné sumy.)


Dlžné poistné Sociálna poisťovňa predpisuje rozhodnutím, v ktorom vás vyzve na zaplatenie v konkrétnej lehote a poučí aj o možnostiach odvolať sa. Ak nezaplatíte dlžnú sumu v danej lehote, ani sa proti rozhodnutiu neodvoláte či nepožiadate o splátkový kalendár, vec sa postupuje exekútorovi, resp. do mandátnej správy. Odporúčam preto dlžnú sumu čo najskôr uhradiť, aby viac nedochádzalo k navýšeniu dlhu.


Pokiaľ by malo dôjsť k exekúcii, je dobré vedieť, že sa vykonáva prikázaním pohľadávky z účtu v banke, čo znamená zablokovanie a následné odpísanie sumy vo výške pohľadávky a jej príslušenstva (úroky z omeškania, poplatok z omeškania, zmluvné úroky, náklady spojené s uplatnením pohľadávky) z účtu. Ďalšie formy výkonu exekúcie môžu byť zrážky z príjmov danej spoločnosti, predaj hnuteľných vecí, nehnuteľností, prípadne cenných papierov daného podniku.

 

Pripravil: Michal Šoltes
autor je konateľom spoločnosti EOS KSI Slovensko
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaSTYL KABO Banner UNOR 2019

Video

Software na riadenie zásob naprieč celým dodávateľským reťazcom

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail