Nechcú vám platiť odberatelia? Základom je dobrá zmluva

dodavatelia zmluvyAk sa chcete v budúcnosti vyhnúť prípadným sporom, je dôležité, aby ste mali pri rozbehu vášho podnikania vypracovanú kvalitnú obchodnú zmluvu.


Najmä začínajúci podnikatelia zvyknú mať isté nejasnosti počas prípravy všetkých potrebných dokumentov s cieľom vyhnúť sa prípadným problémom a sporom počas svojej podnikateľskej činnosti. Dobre nastavená obchodná zmluva je totiž základom a má slúžiť ako podklad pre prípadné spory s obchodnými partnermi.


Otázka z praxe: Stáva sa mi niekedy, že odberatelia mojich služieb zvyknú meškať s uhrádzaním faktúr, ktoré im posielam. Niekedy dokonca ani nezaplatia vôbec. Čo mám robiť? Mám s každým uzatvoriť zmluvu o dielo, predtým ako pre nich niečo vykonám? Alebo iné dokumenty? Ako docieliť, aby som dostala zaplatené za všetky objednané a zrealizované služby? K.B., Banská Bystrica

 

Odpoveď odborníka:


Alfou a omegou je kvalitne vypracovaná obchodná zmluva. Je prvým krokom zaistenia sa voči vopred nepredvídateľným nepríjemnostiam s vašimi obchodnými partnermi. Platí to aj pre prípady, keď je napríklad problém s meškajúcimi úhradami faktúr a následným vymáhaním pohľadávok. V záujme predchádzania prípadným sporom odporúčame vždy trvať na písomnej forme zmluvy a nastaviť si zároveň penále pre prípady omeškania platieb.


Treba sa riadiť základným pravidlom, a síce, že zhotoviteľ diela sa zaväzuje objednávateľovi (spotrebiteľovi) vykonať dielo za dojednanú cenu. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom termíne. Cena sa zvyčajne platí až po odovzdaní alebo zrealizovaní diela, ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú inak. Zmluva by mala byť zrozumiteľná, transparentná a obojstranne výhodná. Aj z Občianskeho zákonníka vyplýva, že účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.


V neposlednom rade je treba doplniť, že pre uspokojivé cash flow vo vašej firme je nevyhnuté permanentné monitorovanie pohľadávok, lehôt splatnosti a úhrad, resp. ich neuhradenia v termíne. V prípade potreby je tiež užitočné zamyslieť sa nad spoluprácou so spoločnosťou venujúcej sa profesionálnemu inkasu pohľadávok.

 

Pripravil: Michal Šoltes
autor je konateľom spoločnosti EOS KSI Slovensko
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonabanner kniha co nemame neprodame

Video

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail