Slovak superbrands award

Vek pohľadávky hrá dôležitú úlohu

terminy splatkyČím je pohľadávka staršia, tým menšia je pravdepodobnosť, že sa danému oprávnenému subjektu podarí získať finančné plnenie. Treba vopred myslieť aj na premlčacie doby.


Vek pohľadávky hrá dôležitú rolu z hľadiska úspešnosti jej vymožiteľnosti. Tento fakt si značná časť podnikateľských subjektov málo uvedomuje. Často krát sa obrátia na spoločnosť venujúcu sa inkasu pohľadávok aj s 10- ročnou záležitosťou, no to už je neskoro. V takom prípade kvôli premlčacím dobám na súde neuspejú. Fakty spoločnosti EOS KSI Slovensko svedčia o tom, že objem úplne nevymožiteľných pohľadávok v segmente B2B, po odovzdaní na inkaso, sa šplhá až k 19 %.


Otázka z praxe: Vlastníme s manželkou menšiu firmu a u partnerskej spoločnosti máme nezaplatenú pohľadávku vo výške 10 000 eur. Je už výrazne po lehote splatnosti, no nedarí sa nám vymôcť peniaze. Ako je to s vekom pohľadávky? P.S., Ilava

 

Odpoveď:
Zo skúseností vyplýva, že čím skôr začnete riešiť neuhradenú pohľadávku, tým vyššia šanca je na jej zaplatenie. Ideálnym riešením je písomne sa dohodnúť s partnerskou spoločnosťou na uznaní záväzku alebo podpísať notársku zápisnicu o výške záväzku. Existujú viaceré možnosti, ako vašu pohľadávku vyriešiť, či už mimosúdnym inkasom alebo prostredníctvom súdneho vymáhania. Dôležité je ale myslieť na premlčaciu dobu v prípade vymáhania pohľadávok na súde. Pri C2C a B2C, teda vzťahu zákazník zákazníkovi a podnikateľ voči zákazníkovi sú to 3 roky a pri vzťahu podnikateľ voči podnikateľovi 4 roky.


V zmysle aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy na ochranu spotrebiteľa súdy prísne sledujú plynutie premlčacej doby. To platí v prípade vzťahu podnikateľ- zákazník, resp. spotrebiteľ. Ak je žaloba na spotrebiteľa podaná po uplynutí premlčacej doby, súd žalobu zamietne pre premlčanie. Môžete sa tak definitívne rozlúčiť so svojimi peniazmi.
Naopak, vo vzťahu podnikateľ- podnikateľ je potrebné, aby uplynutie premlčacej doby aktívne pred súdom namietol sám žalovaný. Ak je žaloba podaná po uplynutí premlčacej doby, súd v dôsledku námietky premlčania žalobu zamietne. Ak žalovaný námietku premlčania nevznesie, súd v konaní pokračuje ďalej, aj keby sa jednalo o premlčanú pohľadávku.

 

Veku vymáhaných pohľadávok je potom prispôsobená aj cena za služby spoločností venujúcich sa manažmentu pohľadávok. Býva tvorená percentom z uhradenej sumy peňazí, takže klient platí len odmenu za už odvedenú prácu. Ďalším z dôležitých faktorov cenotvorby je výška a štruktúra prevzatej pohľadávky a samozrejme, rozsah poskytnutých služieb. Všeobecne platí, že čím staršia je pohľadávka a jej vymožiteľnosť je horšia, tým vyššiu odmenu si účtujú.

 

Pripravil: Michal Šoltes
autor je konateľom spoločnosti EOS KSI Slovensko
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail