Slovak superbrands award

Digitalizácia mení zaužívané spôsoby práce

ludske zdroje 2017Neuplynie deň, kedy by sme nepočuli správy o tom, ako digitalizácia, umelá inteligencia alebo virtuálna realita zasahujú do pracovného prostredia. Spoločnosť ManpowerGroup prezentovala na Svetovom ekonomickom fóre v Davose výsledky svojho najnovšieho prieskumu „Skills revolution“. Vyhliadky pre obchod sú mimoriadne priaznivé.


V prieskume sa spoločnosť ManpowerGroup spýtala 18 000 zamestnávateľov v 43 krajinách, aký vplyv bude mať automatizácia na počet ich zamestnancov v budúcich dvoch rokoch, aké pozície a činnosti budú najviac zasiahnuté a akú stratégiu zvolia, aby si zaistili potrebné zručnosti súvisiace s technologickým pokrokom.

 

Nahradia stroje a softvér ľudí?

 

Viac než 90 % zamestnávateľov (na Slovensku 86%) očakáva, že ich spoločnosť bude v budúcich dvoch rokoch ovplyvnená digitalizáciou a automatizáciou. Je tak zrejmé, že sme na počiatku najväčšej zmeny v požiadavkách firiem na svojich zamestnancov. Až 45 % každodenných pracovných činností, za ktoré sú v súčasnosti ľudia platení, by mohlo byť automatizovaných s aktuálne dostupnými technológiami. Nové technológie môžu byť drahé a vyžadujú si ľudí so špecifickými zručnosťami, takže zamestnávatelia stále váhajú, či prijať automatizáciu a rozlúčiť sa s pracovníkmi. Na druhej strane tlak na zavádzanie najmodernejších technológií spôsobuje to, že zamestnávatelia nie vždy dokážu nájsť vhodných zamestnancov.

 

Podľa prieskumu ManpowerGroup s názvom Revolúcia zručností je v krátkodobom horizonte budúcnosť práce pozitívna. Väčšina zamestnávateľov očakáva, že zavádzanie automatizácie a digitalizácie prinesie v konečnom dôsledku nárast zamestnanosti. Až 83% má v úmysle zachovať alebo zvýšiť počet zamestnancov a zvyšovať ich kvalifikáciu v budúcich dvoch rokoch. Len 12 % zamestnávateľov plánuje zníženie počtu zamestnancov v dôsledku automatizácie.

 

Neexistujúce pozície

 

Keď sa však pozrieme na historický vývoj zamestnanosti od prvej priemyselnej revolúcie, celková zamestnanosť už 200 rokov neustále rastie. Mení sa však zamestnanosť v jednotlivých sektoroch. Najprv dochádzalo k mohutnému presunu ľudí z poľnohospodárstva do priemyslu, potom do služieb a technológií a teraz pozorujeme veľký nárast zamestnanosti v sociálnych službách, zdravotníctve, školstve atď. V čase „Revolúcie zručností“ sa hodnota jednotlivých zručností bude meniť. Hneď ako budú ľudia a organizácie pripravení, digitalizácia a rastúci podiel kvalifikovanej pracovnej sily prinesie nové príležitosti. Odhadujeme, že 65 % pracovných pozícií, ktoré bude nastupujúca generácia Z vykonávať, ešte ani neexistujú. Technológie nahradia kognitívne aj manuálne rutinné úlohy a ľudia sa tak budú môcť venovať naplňujúcejšej práci. Kreativita, emočná inteligencia a kognitívna flexibilita sú kľúčové ľudské zručnosti a umožňujú ľuďom zvyšovať svoju efektivitu pomocou robotov než byť nimi nahradení. Ľudia budú čím ďalej viac zisťovať, že si potrebujú zvyšovať kvalifikáciu a uplatňovať sa aj v nových oblastiach. Schopnosť prispôsobiť svoje zručnosti, flexibilita a učenlivosť budú kľúčové.

 

Obchod na zozname

 

Často sa nástup štvrtej priemyselnej revolúcie spája s robotizáciou výroby. Sú však odbory v sektore služieb, kde digitalizácia mení dopyt po nových profiloch zamestnancov ešte rýchlejšie. Digitalizácia a automatizácia najviac preniká do oblasti predaja, teda maloobchodu financií a bankovníctva alebo administratívy. Obchod a starostlivosť o zákazníka sa tak javí ako vysoko perspektívny odbor budúcnosti (nárast o 15%).

 

Tlak na manažment

 

Manažment v tomto procese hrá kľúčovú rolu. Ide vlastne o kompletnú reštrukturalizáciu firmy, zmenu procesov a zmenu profilov zamestnancov, ktorí sa budú zameriavať na iný typ aktivít. Pracovné pozície si budú v budúcnosti vyžadovať iné zručnosti a zamestnávatelia sa budú musieť zamerať na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie ľudí viac než kedykoľvek predtým, aby vyriešili súčasné problémy s nedostatkom ľudí s potrebným profilom, a zároveň budú nútení viac predvídať budúci dopyt. V roku 2020 sa bude viac než tretina požadovaných kľúčových zručností u väčšiny profesií skladať z tých, ktoré dnes ešte nie sú považované za zásadné pre výkon danej pozície. Dva kľúčové smery, na ktoré sa teraz manažéri musia vo svojej personálnej politike zameriavať, je výber ľudí s vysokým stupňom učenlivosti, a ďalej na vytváranie systému neustáleho rozvoja zamestnancov pre udržanie kľúčových znalostí a zručností vo firme.

 

Potreba zrýchlenia

 

Zamestnávatelia očakávajú zmeny. Traja zo štyroch biznis lídrov veria, že automatizácia si bude vyžadovať nové zručnosti už v priebehu niekoľkých rokov. Nemôžeme spomaliť rýchlosť technologického pokroku či globalizácie, ale môžeme investovať do zlepšovania zručností zamestnancov, aby sme zvýšili schopnosť našich ľudí a organizácií prispôsobovať sa rýchlym zmenám. Jednotlivci sa zároveň potrebujú sebarealizovať a mať schopnosť učiť sa nové zručnosti, aby zostali zamestnateľní. Musíme okamžite pristúpiť k zrýchleniu zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie súčasných zamestnancov s cieľom mať pracovnú silu so zručnosťami potrebnými v budúcnosti. A zamerať sa aj na skupiny ľudí, ktoré momentálne nemajú dostatok vhodných príležitostí na trhu práce. V neposlednom rade musíme byť pripravení na nové pracovné miesta a nové zručnosti budúcnosti. Sme na počiatku „Revolúcie zručností“. Ako odoznelo na Svetovom ekonomickom fóre, v roku 2020 sa bude viac než tretina požadovaných kľúčových zručností pri väčšine profesií skladať z tých, ktoré sa dnes ešte nepovažujú za zásadné pre vykonávanie danej pozície.

 

Rozširuje sa priepasť


Pomáhať ľuďom zvyšovať si kvalifikáciu a prispôsobiť sa rýchle sa meniacim podmienkam na trhu práce bude hlavnou výzvou našich čias pre jednotlivcov, firmy a štát. Ľudia so správnymi zručnosťami si budú môcť stále viac vyberať ako, kde a kedy budú pracovať a budú vytvárať nové príležitosti. Tí ostatní sa budú dívať do budúcnosti a nebudú schopní vidieť, ako sa môžu ich životné podmienky zlepšiť. Táto polarizácia populácie, ktorá sa nám práve odohráva pred očami, nie je dobrá ani pre spoločnosť, ani pre podnikanie. Potrebujeme zásadnú zmenu v rozvoji zručností zamestnancov, aby sme zmiernili rozširujúcu sa priepasť medzi tými, čo majú, a tými, čo nemajú potrebné zručnosti.

 

Predchádzajúce priemyselné revolúcie vždy viedli k tomu, že ľudia potom mohli pracovať menej. Pracovný týždeň sa postupne obmedzil na 5 dní v týždni a 8 hodín denne. Už teraz sa seriózne diskutuje o zavádzaní ešte kratších, napríklad tridsaťhodinových pracovných týždňov. Ak digitalizácia zvýši efektivitu ekonomických aktivít, tak prečo ľuďom nedopriať viac voľného času, keď je to vec, ktorú ľudia stále viac uprednostňujú pred vyššími príjmami.

 

Jaroslava Rezlerová
autorka je generálna riaditeľka ManpowerGroup
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail