ONE. Jeden zákazník, Jeden trh. Jeden obchod

tomas krasnyV znení tohto hesla, sa ponesie blížiace sa najdôležitejšie stretnutie obchodníkov v stredoeurópskom regióne - podujatie Retail Summit 2017. O jeho prípravách, novinkách a smerovaní hovorí v rozhovore pre odborný portál RETAIL magazin.sk Dr. Tomáš Krásný, partner Blue Events.


Je viac než isté, že Retail Summit 2017 prinesie veľa nového.Tradiční účastníci sa zrejme už teraz tešia na bohatý a kvalitnými informáciami nabitý program, ale aj typickú atmosféru tejto akcie. V čom konkrétne bude podujatie iné?

 

Už z kompletného program Summitu, zverejneného v týchto dňoch je zrejmé, že sa v tomto roku sústredíme na dopady digitálnej transformácie na dopytovú aj ponukovú stranu trhu. Oproti predchádzajúcim ročníkom chceme viac pozornosti venovať spotrebiteľom. Tí sa totiž radikálne menia a stávajú sa hnacou silou zmien v retaile. Možno to bude znieť ako fráza, ale s prípravami ročníka 2017 sme začali už v priebehu Retail Summitu 2016. Hlavná téma a myšlienka „ONE. Jeden zákazník, Jeden trh. Jeden obchod“ nás totiž napadla počas prednášky rečníka z Amazonu.

 

Prečo práve táto myšlienka zarezonovala najviac?

 

Maloobchodný trh prechádza ďalšou revolučnou zmenou – digitálna transformácia definitívne inštalovala na kráľovský trón zákazníka. A ten sa chová pre množstvo obchodníkov a výrobcov nečakane... Odmieta rešpektovať hranice, ktoré mu boli doposiaľ vnucované, či už zo strany firiem alebo politikov. Chce komunikovať a nakupovať s využitím všetkých možností, ktoré mu ponúka súčasná digitálna doba. Pritom však nie je pripravený zahodiť to dobré a tradičné čo doteraz poznal. Stráca sa ostrý predel medzi kamenným a internetovým obchodom, zákazníci ho jednoducho nechcú. Padajú aj ďalšie hranice- nielen geografické, ale aj tie medzi obchodom a výrobou a medzi jednotlivými „silami“ vo firmách. Budúcnosť má preto meno „ONE. Jeden zákazník. Jeden trh. Jeden obchod. A práve tým sa bude zaoberať Retail Summit 2017.

 

Headline, ktorý ste vybrali otvára obrovské možnosti čo všetko sa dá rozobrať. Čo zaujímavé prinesie program konferencie? Na čo by ste upriamili pozornosť?

 

Hlavná pozornosť bude venovaná víziám a prognózam rozvoja obchodu a inováciám, ktoré menia nákupné chovanie a obchod. V programe je tiež zvláštne akcentovaný dialóg špičiek kamenného a internetového obchodu. S tým súvisia predovšetkým témy vytvárania zákazníckeho zážitku, prepojovanie kamenného a internetového obchodu a v neposlednom rade potom prebiehajúca konsolidácia e-commerce. Snáď ešte viac než v minulosti sme pri príprave programu dbali na vyvážené zastúpenie hlavných hráčov na trhu (tradiční a internetoví obchodníci, výroba a obchod, domáci a zahraniční rečníci, atd.).

 

Zostaviť kvalitný program by nebolo možné bez odborných partnerov. Kto je tohtoročným odborným garantom podujatia?

 

Program vzniká už tradične v spolupráci so Zväzom obchodu a cestovného ruchu ČR a Vysokou školou ekonomickou v Prahe a je spoluvytváraný s desiatkami ďalších odborných partnerov, ktorí taktiež napríklad moderujú jednotlivé diskusné sekcie. Celková koordinácia je potom ťažkou, ale príjemnou úlohou nás z Blue Events.

 

Na podujatí Retail Summit je zvykom mať kľúčového rečníka. Kto ním bude teraz? Na aké ďalšie zaujímavé osobnosti sa budú môcť účastníci tešiť?

 

Program priláka každoročne viac než stovku expertov a manažérov. Ako tradične nerád označujem niekoho za „hlavnú hviezdu“. Veľmi záleží na zameraní jednotlivých účastníkov – z prieskumu vieme, že rôzne typy účastníkov preferujú odlišných prednášajúcich. Na podujatí Retail Summit 2017 tak majú šancu zaujať domáci experti (napríklad odborníci z prieskumných skupín Kantar a GfK alebo šéfka novo vytvorenej skupiny Mall Group, Jitka Dvořáková), rovnako aj zahraniční rečníci na čele s Timom Masonom. Ten v minulosti tvoril marketing medzinárodnej expanzie a e-commerce spoločnosti Tesco a teraz vedie agentúru špecializovanú na digitálny marketing. Mnohých účastníkov zrejme zaujme vystúpenie Andreja Babiša. Mojim osobným favoritom je Miroslav Hošek, jeden z najúspešnejších českých lídrov s hviezdnou globálnou kariérou.

 

Podujatie má už dlhšie zaužívanú štruktúru a zmeny sú vždy skôr minimálneho charakteru. Na čo by ste upozornili?

 

Summit začína 30.1.2017. Je to „prípravný deň“ s množstvom špecializovaných akcií, vrátane seminára ministerstva financií, ktorý sa týka elektronickej evidencie tržieb. V podvečer potom prebehne get-together-party, neformálne stretnutie účastníkv Summitu. Hlavný rokovací deň je 31.1.2017. Rozčlenený bude do troch veľkých programových blokov (zákazník – trh - obchod), na ktoré nadviažu ešte dva workshopy venované novým platobným systémom a optimalizácii zákazníckeho zážitku v predajniach. V druhý večer konania podujatia je pripravený tradičný spoločenský večer. Program pokračuje 1.2.2017. Tento deň je vyhradený pre desiatim paralelným diskusným sekciám. V rámci nich budú diskutované zásadné témy prepojenia trhu- od stratégie, zákazníka až po podnikanie na medzinárodných trhoch.

 

Z akých impulzov vychádzate pri tvorbe programu?

 

Každoročne uskutočňujeme prieskum medzi účastníkmi konferencie. Vieme tak, čo funguje a čo nie. Snažíme sa zároveň byť v neustálom kontakte s kľúčovými aktérmi maloobchodného trhu. Diskutujeme s nimi, dozvedáme sa čo ich zaujíma, inšpiruje a trápi. Monitorujeme tiež svetové odborné médiá a usilujeme sa odhadnúť čo svetové trendy budú znamenať pre český trh a aj trhy okolité. Aktuálne horúce novinky zo zahraničia napokon zdieľame priebežne prostredníctvom Retail Summit Newsletteru.

 

Hodnotou pre mnohých účastníkov je aj jedinečná príležitosť stretnúť zaujímavých ľudí z biznisu a vymeniť si s nimi názory. Aké možnosti vzájomných diskusií a neformálnych rozhovorov budú pre účastníkov podujatia pripravené?

 

Spomínané diskusné sekcie sú hlavnou platformou pre výmenu názorov, zdieľanie skúseností a vzájomné inšpirácie. Okrem toho bude Summit určite skvelou príležitosťou k neformálnym rozhovorom. Žiadnu špeciálnu zónu pre tento účel ale nevytvárame. Celé kongresové centrum je tu v prvom rade pre účastníkov, ich diskusie a vzájomnú komunikáciu. Novinkou tohto ročníka je výrazne rozšírená funkcionalita mobilnej aplikácie, ktorá podporí nadväzovanie kontaktov medzi účastníkmi podujatia. Snažíme sa aj týmto spôsobom prepojiť tradičný a digitálny svet. Teraz aj inak a ponúkneme ďalšie komunikačné platformy. Na sociálnej sieti sme napríklad vytvorili Retail in Detail Community, kde bude možné po získaní členstva zúčastniť sa zaujímavých diskusií o zásadných zmenách maloobchodného biznisu.

 

Na podujatí iste nebudú chýbať ani zaujímavé technologické novinky. Aké plánujete využiť?

 

Retail Summit 2017 sa intenzívne zameria na technologické inovácie. Tie však nebudú predstavené len v rámci teoretických prednášok ale tiež na praktických príkladoch. Spoločnosti CISCO a Pygamlios nainštalujú v kongresovom centre najnovšie systémy umožňujúce analýzu agregovaných dát o pohybe osob a budú naživo prezentovať možnosti ich využitia pre proximity marketing a súvisiace analýzy. Účastníkom bude tiež daná k dispozícii mobilná aplikácia s množstvom zaujímavých funkcií, vrátane networkingu. Aplikáciu s názvom Retail Summit 2017 si bude možné po registrácii na konferencii stiahnuť z GooglePlay či AppStore.

 

Akú účasť na konferencii Retail Summit 2017 predpokladáte?

 

Očakávame účasť porovnateľnú s ročníkom 2016. Ten zaznamenal už druhýkrát účasť cez tisíc ľudí (konkrétne 1027). Zastúpenie retailerov aj výrobcov tovarov bolo porovnateľné s minulými rokmi (29 resp. 28%), v súlade s vývojom trhu narástol podiel dodávateľov služieb (na 25%). Až 76% účastníkov reprezentuje vyšší a stredný manažment, ostatní sú špecialisti. Členenie na domácich a zahraničných návštevníkov už takmer nie je možné urobiť. V poslednej dobe sa množstvo firiem reorganizovalo a funguje vo virtuálnych štruktúrach, kedy fyzické umiestnenie pracoviska nie je podstatné. Takže skutočne presne je možné analyzovať to, kto akým jazykom hovorí. Pokiaľ si vezmem ako príklad hlavný plenárny program Summitu 2017, tak 70% referátov zaznie v češtine, slovenčina a angličtina budú zhodne zastúpené v 15% vystúpeniach.

 

Dôležitá je, ako spomínate, aj spätná väzba zo strany účastníkov konferencie. Do akej miery zohľadňujete pri príprave týchto podujatí aj ich postrehy a námety? Aké percento účastníkov sa prieskumu zúčastňuje?

 

Názory účastníkov sú pre nás vždy zásadné a pravidelne ich sledujeme a vyhodnocujeme. Ide o reprezentatívny prieskum, na ktorom aktívne participuje vždy okolo 25% účastníkov. Ročník 2016 bol aj v tomto smere úspešný – kvalita diskusných častí bola vyhodnotená veľmi dobre a súčasne sa zlepšila a kvalitatívne vyrovnali vystúpenia v hlavnom programe pléna. Vôbec najlepšie známky si odniesli časti venované témam, ktoré boli pri príprave programu ročníka 2017 cielene akcentované. Konkrétne stratégie a spolunažívanie internetového a kamenného obchodu.

 

Summit má zaujímavú históriu a zrejme máte zaujímavé plány do budúcnosti. Akou cestou sa chcete uberať?

 

Zo všetkého najviac by sme chceli, aby nás to bavilo aspoň tak, ako nás to baví doposiaľ. Radi by sme sa udržali kvalitou aj počtom účastníkov na absolútnej európskej špičke. V tomto roku sme spolu s našimi audiovizuálnymi partnermi z AV Media získali prestížny InAvation Awards v kategórii Live Event in EMEA. Tu by sme si chceli zaslúžiť aj za budúce ročníky.

 

Aký bude slávnostný večer podujatia?

 

Ako sa hovorí, to najlepšie na koniec. Galavečer bude už tradične venovaný udeľovaniu cien Mastercard Obchodník roka. Spoločenský program pripravujeme v spolupráci s projektom Svetluška Nadačného fondu Českého rozhlasu. Vystúpi preto fenomenálna nevidiaca klaviristka Rachel Skleničková a Tomáš Klus. Dúfam, že zaznie aj jeho megahit Napojen, ktorý skvele ladí s témou Retail Summitu 2017

 

Pripravil: Daniel Košťál
Foto: archív Tomáša Krásneho

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail