New Retail Summit 2020

New Retail Summit 2020

New Retail Summit 2020

Až 75% spoločností verí, že investovanie do pozemnej prepravy má priamy vplyv na rast spoločnosti

Vývoj v transportnom sektore je ovplyvnený trendmi, ako je napríklad prudký rast v oblasti e-commerce, pokračujúca urbanizácia trhov a technológii, ako je spracúvanie súborov údajov a digitalizácia.

 

dhl v

 

Spoločnosť DHL zverejnila výsledky posledného prieskumu v oblasti logistiky pozemnej prepravy. Správa odhaľuje, že rýchly vývoj v tomto sektore mení myslenie prepravcov pri výbere a nákupe transportných riešení.


Strategický komponent


Globálny prieskum subjektov kupujúcich transportné služby a odborníkov na operácie ukazuje, že 83% spoločností je ochotných zaplatiť viac za lepšie služby a služby s pridanou hodnotou v prípade, že to prináša merateľnú návratnosť ich investícií.


Pre report “Vývoj transportnej logistiky: cesta pred nami” použila spoločnosť DHL Supply Chain dáta z výskumného ústavu Lieberman Research Worldwide, LLC (LRW), ktorú spoločnosť DHL poverila identifikovaním faktorov, ktoré majú dopad na logistiku pozemnej prepravy a tiež ako sa priemysel adaptuje na nové dostupné riešenia.


Výskum ďalej ukázal, že 71% spoločností z rôznych sektorov a regiónov stále viac pokladá pozemnú prepravu za strategický komponent ich obchodu, než len za taktickú komoditu. Názor spoločností sa zhoduje v tom, že je priama korelácia medzi pozemnou prepravou a hospodárskym rastom. 75% spoločností si myslí, že investovanie času a zdrojov do pozemnej prepravy má priamy dopad na obrat z predaja.


Javier Bilbao, Global Transport Lead & CEO Latin America, DHL Supply Chain povedal : „Transport je nepochybne kritickým aspektom v prostredí globálneho obchodu a rozpoznanie tejto skutočnosti naznačuje, že spoločnosti v rôznych sektoroch a na rôznych trhoch pochopili jej strategickú hodnotu. Túto štúdiu sme vykonali s cieľom pochopiť, čo očakávajú spoločnosti od svojich dodávateľov transportných služieb, dnes i v budúcnosti. Prieskum ukázal, že zákazníci v čoraz väčšej miere hľadajú kompletné riešenia s globálnym dosahom, pretože tieto majú schopnosť vyriešiť širokú paletu transportných záležitostí a požiadaviek“.


Globálne zmeny ako riziko


Globálne zmeny v podnikateľskom prostredí boli identifikované ako príčina narušenia prostredia pozemnej prepravy. Najmä exponenciálny rast elektronického obchodovania a jeho dopady na služby boli v prípade 65% spoločností identifikované ako zmeny, ktoré budú mať významný vplyv na ich dodávateľský reťazec v nasledujúcich 1-2 rokoch.
J. Bilbao dodal:  "Ak si pripomenieme zistenia, ktoré sme získali v prieskume o digitalizácii, technológie budú nosným základom tejto novej éry v pozemnej preprave. Možnosti použitia umelej inteligencie a pokročilé analýzy dát v procese manažovania objednávok a prepráv v prostredí stále sa zvyšujúcich zákazníckych požiadaviek, ako na komplexitu, tak na operatívnu náročnost so zreteľom na optimalizáciu nákladov a služieb spôsobili, že sú tieto technológie považované za nevyhnutnosť a nie za pridaný benefit.”


Nico Schütz, výkonný riaditeľ, DHL Supply Chain na Slovensku hovorí: "Svet pozemnej dopravy sa prepisuje za behu. Prepravcovia musia neustále čeliť výzvam bez ohľadu na to, ako vyspelý je ich región alebo trh. Potrebujú dodávateľské reťazce, ktoré sú inteligentné, vedia optimalizovať náklady a služby a môžu nakoniec poskytnúť konkurenčnú výhodu. Toto je nový "zlatý štandard" a potenciál, ktorý musí pozemná preprava v nasledujúcich rokoch priniesť. "


Z prieskumu zároveň vyplynulo, že širšie spoločenské faktory sú považované za súvisiace výzvy, 61% spoločností sa odvolalo na narastajúcu urbanizáciu ako na faktor, ktorý bude mať významný dopad na ich budúcu obchodnú činnosť. Technológie a ich schopnosť pomáhať riadiť toto komplexné prostredie sú čím ďalej, tým viac považované za štandardnú požiadavku na logistické spoločnosti tretích strán. Viac ako dve tretiny (67%) spoločností verí, že analýza súborov dát (big data analytics) a umelá inteligencia sú nevyhnutné pre poskytovateľov logistiky tretích strán pri ponúkaní služieb svojim zákazníkom.


Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 200 zásobovacích reťazcov a profesionálov z operatívy zo sektorov ako sú automobilový sektor, spotrebiteľský sektor, vedy o živej prírode, technológie, inžiniersky a výrobný sektor. Respondenti boli z celého sveta.

 

Zdroj a foto: DHL

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
mecom premium banner

Video

Retail Summit 2020 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail