Preprava tovarov: Budúcnosť patrí železničnej doprave

gefco aziaZhoršujúca sa situácia na cestách núti spoločnosti zamýšľať sa čoraz viac nad alternatívnymi možnosťami, ako prepravovať tovar zo vzdialených priemyselných zón rýchlo, bezpečne a s prihliadnutím na stále dôležitejší ekologický aspekt.


Množstvo prepraveného tovaru v rámci nákladnej dopravy každoročne rastie, čo sa prejavuje aj nepriaznivým nárastom cestnej dopravy. Cestné ťahy sú neraz vyťažené, vozovky náchylnejšie na opotrebovanie a ich oprava si vyžaduje každoročne nemalé finančné náklady. Podľa údajov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky bolo v roku 2015 na Slovensko prepravených takmer 200 mil. ton tovarov, pričom až tri štvrtiny z tohto objemu tvorila práve cestná doprava.

 

Z ciest na koľajnice


Dopravná situácia dokazuje, že budúcnosť dopravy bude v preprave po koľajniciach. Presunúť prepravu z ciest na železnice je aj zámerom Európskej únie, ktorý je deklarovaný v Bielej knihe dopravy. Okrem ostatných cieľov sa v nej uvádza, že do roku 2030 by sa malo 30 % cestnej nákladnej dopravy nad 300 km previesť na iné druhy dopravy, napríklad na železničnú či vodnú dopravu, pričom do roku 2050 by mal tento presun predstavovať viac ako 50 %.

 

S prekážkami


Pokiaľ kamiónová doprava neprejde na iný pohon, bude železničná doprava jedným dlhodobo udržateľným dopravným módom. Vyjadruje sa Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.

 

„Fungujúce železnice sú pre bezpečné fungovanie Európy momentálne kľúčové. Na druhej strane nedostatočne využívané trate, udržiavané zo strategických dôvodov, poškodzujú ekonomiku železníc. Za prekážky brániace rozsiahlejšiemu zapojeniu železníc do logistiky, pokladám nedostatočnú flexibilitu a operatívnosť, vysoké nároky na infraštruktúru u producentov tovarov, hlavne u stredných a menších firiem a nízku konkurencieschopnosť na kratších trasách. Budúcnosť železníc závisí od toho, či a ak tak kedy, sa kamiónom podarí dosiahnuť prechod na elektrický pohon. Tu vzniká niekoľko otáznikov. Rovnako to závisí aj od toho, či sa v dohľadnej dobe podarí železniciam získať zákazníkov na dlhé, obojstranne vyťažované trate, hlavne v kombinovanej doprave,“ uvádza F. Komora. Pokiaľ ide o vnímanie vývoja za posledné roky, tak vzhľadom na očakávania a význam železničnej dopravy sú výsledky podľa jeho slov nedostatočné.

 

„Osobitne ak porovnáme výsledky cestnej dopravy a ak sledujeme pomerne pasívny postoj ku kombinovanej doprave u časti operátorov, zapojenie na medzinárodných trasách, tak vývoj je zatiaľ neuspokojivý. To by sa však čoskoro mohlo zmeniť,“ uvádza F. Komora.

 

Efektívne riešenie


Vysoký potenciál železničnej prepravy tovaru vidí aj spoločnosť GEFCO. „Železničná preprava tovaru je kľúčová z viacerých aspektov – je efektívnym riešením pri preprave tovaru na dlhé vzdialenosti, v oblastiach s vysokou hustotou dopravy či obmedzenou cestnou sieťou, rovnako je výhodná aj z hľadiska dodacích lehôt tovaru. Nezanedbateľný nie je ani objem emisií, ktorý je v tomto prípade rádovo nižší,“ hovorí Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ spoločnosti GEFCO,

 

Aká je situácia na Slovensku?


Slovensko je krajinou s pomerne hustou sieťou železničných tratí. Výročná správa Železníc Slovenskej republiky z roku 2016 uvádza, že železnice majú vo svojej správe 3 626 km tratí. Podľa údajov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky je necelých 1 600 km elektrifikovaných, 90 km tvorí širokorozchodné trate zasahujúce územia Ukrajiny a necelých 50 km zahŕňa turistické úzkorozchodné trate. Samotný železničný tranzit tvorí celkovo asi 20 % (v roku 2015 išlo asi o 9,5 mil. t) z celkových železničných výkonov v nákladnej doprave. Najvyšší podiel pritom dosahujú dovozy a vývozy.

 

Nové výzvy


Vznik nových priemyselných oblastí v Číne a Rusku predstavuje pre logistické spoločnosti nové a zaujímavé výzvy. Efektívnym riešením na pokrytie dlhých vzdialeností, ktoré musí tovar prekonať do cieľovej stanice, preprava citlivého, špeciálneho či nadrozmerného tovaru, tu je ideálna preprava po železnici. Čísla Ministerstva dopravy hovoria o tom, že od roku 2015 počet čínsko-európskych medzinárodných vlakov ročne narástol o viac ako 100 %. Len v minulom roku bolo prepravených obojsmerne na trase Čína – Európa takmer 2-tisíc vlakov, vedúce cez poľsko-bieloruské hranice a prekládkové terminály. Nepochybne mimoriadne tvrdo sa na súčasnom stave podpísala aj situácia na Ukrajine.
„Tá nás dočasne odstavila z účasti na projekte železničnej prepravy z Ázie do Európy. Ale to sa dúfam čoskoro zmení,“ dodáva F. Komora.

 

Zvyšujúci dopyt po železničnej preprave tovarov z východu zaznamenávajú aj logistické spoločnosti. „Posilnenie našich aktivít v Rusku a zóne Strednej Ázie znamená aj prístup do železničnej siete 1520*. Z hľadiska rozsiahlosti a hustoty ide o druhú najväčšiu železničnú sieť na svete a je teda vhodným riešením v rámci prepojenia Ázie a Európy,“ vysvetľuje Jana Bačíková, manažérka oddelenia leteckých, námorných a železničných preprav spoločnosti GEFCO a dodáva: „Vďaka pokrytiu hlavných strategických trás medzi Európou, Čínou a Ruskom sme už schopní prepravovaný tovar doručiť už za 15 – 20 dní.“

 

Zlatý stred


Železničné spojenie medzi Čínou a Európou využíva v súčasnosti aj poskytovateľ logistických služieb Dachser. Kontajnery s tovarom prekonajú vzdialenosť 11 000 km medzi Európou a Áziou už za 14 dní. Z pohľadu spoločnosti ide o ďalšiu a perspektívnu alternatívu k rýchlej, ale nákladnej leteckej preprave a ekonomickej, no pomalej námornej ceste.
Čína je piatym najväčším obchodným partnerom Slovenska v importe a za posledných päť rokov sa hodnota dovozu z Číny takmer zdvojnásobila. Medzi najčastejšie dovážané výrobky patria telekomunikačné zariadenia, detské kočíky a športové potreby, zariadenia na automatické spracovanie údajov, elektrické prístroje a odevy. „Práve pre tieto segmenty ako je napríklad elektronika alebo značkový textil je vhodná železničná preprava z Ázie do Európy a späť ako alternatíva k tradične využívaným prepravám,“ hovorí Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva spoločnosti Dachser Slovakia.


Spoločnosť Dachser využíva pri preprave tovaru z Ázie do Európy po železnici dve trasy. Severný koridor, ktorý vedie z Číny cez Rusko, Bielorusko a Poľsko, a južný koridor, ktorým tovar putuje z Číny cez Kazachstan, Rusko, Bielorusko a Ukrajinu na Slovensko.


„Železničná preprava je spoľahlivou a bezpečnou formou prepravy medzi týmito kontinentmi. Prináša zákazníkom väčšiu flexibilitu a možnosť pružne reagovať na potreby trhu,“ dodáva Marián Miček, Country Manager Air & Sea Logistics Dachser Slovakia.

 

Tranzitný čas z Číny do Európy podľa zvoleného druhu prepravy

Letecká preprava 3–7 dní

Námorná preprava 28–38 dní

Železničná preprava 14–22 dní

 

Pripravil: dk
Zdroj a foto: GEFCO, Dachser, Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, redakcia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail