New Retail Summit 2020

New Retail Summit 2020

New Retail Summit 2020

E-shopy častejšie prechádzajú k externým špecialistom

Konštatuje v rozhovore k aktuálnemu smerovaniu logistiky v oblasti e-commerce na slovenskom trhu Ing. Dušan Vilhan, obchodný riaditel skupiny Geis na Slovensku.

 

dvilhan v

 

Čo z pohľadu vašej spoločnosti najviac ovplyvňuje logistiku na Slovensku?


Zatiaľ neexistuje žiadne iné odvetvie, ktoré by tak silno ovplyvňovalo logistiku ako odvetvie e-commerce. Pozorujeme to intenzívnejšie v posledných rokoch. Rast e-commerce je naozaj impozantný. Medzi našich zákazníkov dnes už patrí veľa e-shopov. Zároveň sa mení pomer medzi doručením do firiem (B2B) a na súkromné adresy (B2C).


Aký je tento pomer?


V roku 2017 sme z celkového počtu balíkových zásielok doručovali na súkromné adresy až 30 percent zásielok.

 

V e-commerce sa mení skladba najčastejšie objednávaného tovaru, veľkosť zásielok, ale aj požiadavky zákazníkov. To všetko prináša nutnosť nevyhnutných zmien...

 

Tie sa týkajú hlavne monitoringu zásielok. Odosielateľ aj príjemca chcú mať čo možno najpresnejšie informácie o doručovaní, teda rôzne druhy avíz, upresňovanie časového okna doručenia, ale aj napríklad možnosť určiť si parametre pre doručenie. V balíkovej preprave je čoraz populárnejšia platba kartou alebo aj možnosť vyzdvihnutia zásielky vo výdajnom mieste.


E-commerce je segment, ktorý rastie veľmi rýchlo. Doručovanie na súkromné adresy zrejme vyžaduje aj omnoho väčší rozsah služieb, než je to bežné u zásielok na firemné adresy.


Bolo nevyhnutné sa prirodzene prispôsobiť. Náš servis aktuálne v tejto oblasti zahŕňa rôzne druhy avíz, možnosť platby dobierok platobnou kartou, alebo napríklad možnosť presmerovania zásielky. Jednou zo služieb, ktorá je naviazaná priamo na e-commerce je naša sieť výdajných miest pre balíky z e-shopov, ktorú prevádzkujeme pod názvom Geis Point.


Uvádzate, že narástol podiel zákazníkov z radov e-shopov. Čo je základným pilierom úspešnej spolupráce s nimi?


Je to perfektný prenos informácií A to platí pre oblasť B2C ešte oveľa viac než pre B2B,. Príjemca musí mať dostatok veľmi presných informácií o tom, kedy je balík z e-shopu vyzdvihnutý a kedy a ako bude doručený.

 

 

„ Odosielateľ aj príjemca by mal mať možnosť sledovať zásielku v reálnom čase a mať tak príležitosť reagovať, respektíve ovplyvniť "poslednú míľu" doručovania. “ 

 

Ako celý proces doručenia u vás v súčasnosti prebieha?

 

Ak ide o nášho stáleho zákazníka, vyzdvihujeme zásielky na dennej báze. V momente, kedy ich prevezmeme, odosielame príjemcovi prostredníctvom e-mailu a SMS informáciu, od koho sme zásielku prevzali, číslo zásielky, pod ktorým ju možno sledovať na našich stránkach a tiež eventuálnu výšku dobierky. Správa okrem iného obsahuje aj možnosť presmerovania na výdajné miesto. Zásielku doručíme na nasledujúci pracovný deň.

 

Vývoj prináša aj nevyhnutnosť uplatniť niektoré trendové technológie. Tie môžu celý proces výrazne zjednodušiť a zefektívniť. Ako je to v skutočnosti?


Naši vodiči sú vybavení aplikáciou pre plánované doručenie zásielok. Tá využíva geocoding adries a mapové podklady. Na základe vloženia adries, na ktoré vodič bude v ten deň doručovať zásielky, vygeneruje aplikácia optimálnu trasu pre doručovanie už pred samotným rozvozom. Aplikácia zároveň vypočíta čas doručenia na konkrétnu adresu, tzv. časové okno, v ktorom zásielku doručíme.


Túto informáciu zašleme e-mailom a SMS príjemcovi B2C zásielky ráno pred doručením. Informácia obsahuje aj priamy kontakt na doručujúceho vodiča ,či PIN kód pre prípadné presmerovanie do výdajného miesta. Príjemca zásielky tak má možnosť doručujúceho vodiča kontaktovať a dohodnúť s ním iný termín doručenia v prípade, že mu zaslané časové okno pre doručenie nevyhovuje.


Častokrát sa ale presviedčame, že ani špičkové technológie nemusia byť v určitých situáciách prínosné...


Hlavný problém pri geocodingu adries a následnom výpočte časových okien pre doručenie, predstavujú nekvalitné dáta týkajúce sa adries príjemcov, teda napríklad uvedenie neúplnej adresy alebo skratiek a chýb v adrese.
Avšak už teraz sme schopní v rámci doručovacích pobočiek operatívne prispôsobiť plánovanie trasy prevádzky na danej pobočke alebo rozvozu v danej lokalite. Predovšetkým ide o stanovenie času výjazdu vodiča po naložení zásielok a času potrebného na odovzdanie zásielky príjemcovi.


Aká by mohla byť budúcnosť tohto odvetvia?


Je už teraz viac než isté, že plánovanie trás a termínov doručenia bude stále presnejšie. Zároveň bude prebiehať optimalizácia celého procesu a to v súvislosti so zvýšením jeho efektivity. Odosielatelia aj príjemcovia budú vyžadovať čoraz väčšie množstvo informácií o zásielkach, väčšiu možnosť ovplyvniť priebeh doručovania, a hlavne miesto doručenia. To sa ukazuje napríklad v rastúcom trende zasielania alebo presmerovania zásielok do výdajných miest.


V rámci česko – slovensko - poľskej siete máte už viac ako 800 výdajných miest Geis Point. Ako sa osvedčili?


V sieti Geis Point zaznamenávame 30% medziročný nárast, avšak je potrebné povedať, že obľúbenosť výdajných miest ovplyvňuje ich perfektná dostupnosť, veľmi výhodná otváracia doba, ale tiež napríklad vhodné miesto na parkovanie v tesnej blízkosti. Príjemca zásielky si môže zvoliť doručenie do najvhodnejšieho Geis Pointu buď priamo v procese nákupu v niektorých e-shopoch, alebo si zásielku môže presmerovať počas prepravy. Vo výdajnom mieste je zásielka uložená sedem dní.


Čo sa v oblasti logistiky v segmente e - commerce za posledné roky z vášho pohľadu zmenilo najzásadnejšie?


Stále viac e-shopov (hlavne menších a stredne veľkých) svoje skladové operácie outsourcuje kvôli udržaniu konkurencieschopnosti a efektivity. To sa bude diať stále intenzívnejšie. Malý alebo stredný e-shop si totiž nemôže dovoliť investovať veľké prostriedky do sofistikovaného skladového softvéru, rôznych technológií typu pick by voice, pick by light, valčekových dopravníkov a pod. Pokiaľ logistický operátor zabezpečuje podobný servis pre viacero klientov, investície do týchto technológií už dávajú zmysel.


Operácie s tovarom, ktoré sú pre dobrú logistiku e-shopu potrebné, predpokladajú vysokú sofistikovanosť procesov, zabezpečenie dobrých podmienok pre skladovanie tovaru, kvalifikovaný personál a napojenie na distribučné kanály. To všetko vyžaduje značné investície a know-how, čo si na začiatku podnikania mnohé e-shopy neuvedomujú. Aj preto rastie obľuba outsourcingu e-shopov, ktoré nemajú vlastné know-how a dostatočné skladové priestory.

 

 

„ Všeobecne som presvedčený o tom, že logistika ako odbor bude stále viac naberať na význame. “ 

 

Viac firiem si bude uvedomovať, že logistiku vrátane tej prepravnej nemožno robiť kvalitne a s investíciami do rozvoja za ceny, ktoré negenerujú dostatočný zisk. Zvlášť nároky na investície a personálne náklady strmo rastú a trh musí byť pripravený za logistické služby platiť viac, než tomu bolo v minulosti.


Pripravil: dk
Ilustračné foto: archív Geis SK s.r.o.

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

Retail Summit 2020 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail