Aké trendy budú ovplyvňovať globálny trh logistických nehnuteľností v nasledujúcom desaťročí?

Odvetvie skladovania a logistiky získava v kontexte globálnej ekonomiky rýchlo na dôležitosti, najmä u krajín, ako je Slovensko.

 

prologis report v

 

Podľa indexu logistickej výkonnosti podľa Svetovej banky z roku 2016 (LPI), ktorý umožňuje porovnanie logistických operácií v 160 štátoch sveta, obsadilo Slovensko 41. miesto súhrnného rebríčku, čo ho radí medzi top 5 trhov v regiónu strednej a východnej Európy.


Výskumná správa, ktorú nedávno publikovala spoločnosť skúma najnovšie trendy na strane spotrebiteľov aj dodávateľských reťazcov, ktoré celosvetovo ovplyvňujú oblasť logistických nehnuteľností.


Štyri hlavné trendy, ktoré budú mať pozitívny vplyv na trhy logistických nehnuteľností – vrátane Slovenska – sú nasledovné:


• Zákazníci sa čoraz častejšie zameriavajú na vyhodnocovanie celkových end-to-end nákladov skôr ako jednotlivých operácií pri zadávaní zákaziek na dopravu, nehnuteľnosti či pracovnú silu. Ide o prax preberanú pokrokovo uvažujúcimi zákazníkmi.


• V rámci optimalizácie dodávateľských reťazcov dochádza k využitiu prielukových logistických nehnuteľností (infill), ktoré umožňujú zlepšenie služieb a zníženie celkových nákladov dodávateľského reťazca.


• Vzostup e-commerce približuje dodávateľské reťazce spotrebiteľom.


• Pre logistické nehnuteľnosti bližšie spotrebiteľom sú charakteristické prekážky na strane ponuky, na druhú stranu aj širší a diverzifikovaný dopyt.


E-commerce pre logistické nehnuteľnosti predstavuje kľúčovú hybnú silu už z dlhodobejšieho hľadiska, dopyt sa však začal koncentrovať až v posledných rokoch, najmä na spotrebnom konci dodávateľských reťazcov. V súčasnosti je so zákazníkmi zo sektora e-commerce podpisovaných 20 % všetkých nových nájomných zmlúv, na začiatku tohto desaťročia išlo pritom len o necelých 5 % nových nájmov.


E-commerce mimo to pokračuje v každoročnom dvojcifernom raste, pribúda aj čoraz viac čisto online retailerov.
Nový dopyt zo strany e-commerce sa zameriava najmä na dve oblasti. Sú to:


1) Regionálna distribúcia: rast regionálnych distribučných centier, ako je Bratislava, na rozdiel od centralizovaných distribučných modelov umožňuje online predajcom uchovávať tovar bližšie koncovým spotrebiteľom a plniť tak krátke dodacie lehoty, ktoré ich zákazníci očakávajú. Stále početnejšou súčasťou pomyselného „ekosystému“ e-commerce sú aj centrá pre vrátený tovar, ktorých blízkosť k hlavným spotrebiteľským centrám pomáha lepšie koordinovať prepravnú časť nákladov na spätnú logistiku.

 

2) Last Touch: Ide o budovy v mestských lokalitách podporujúce distribúciu na ich území.
Dopyt po tomto type nehnuteľností, ktoré umožňujú plynulý e-fulfillment aj distribúciu v krátkych lehotách, akceleroval práve e-commerce. Budovy určené pre logistiku „posledného kontaktu“ rozširujú zavedené dodávateľské reťazce nielen tým, že zaisťujú doručenie tovaru do maloobchodných centier a predajní, ale aj ponukou vyššej úrovne služieb spojenou s doručením tovaru až do miesta pracoviska či bydliska zákazníka. Navyše sú tieto nehnuteľnosti ideálne pre malé podniky: približujú ich zákazníkovi či dodávateľovi a ponúkajú dostatok pracovnej sily.


Zdroj: Prologis, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

Retail Summit 2020 v 100 sekundách

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail