Európsky trh s logistikou sa mení prekvapivo rýchlo

prologis prieskum 2017Dodávateľské reťazce sa reštrukturalizujú, ekonomiky sa rozširujú a elektronický obchod sa zrýchľuje. Ako tieto zmeny ovplyvnia trh nehnuteľností a preferencie lokalít?


Spoločnosť Prologis Research and eyefortransport (eft) uskutočnila prieskum u prevádzkovateľov logistických služieb v rámci celej Európy. Cieľom bolo zistiť, ktoré kritériá sú v centre pozornosti a ktoré oblasti prosperujú.

 

Prieskum sa uskutočnil v období od februára do mája 2017 a 280 jeho respondentov v rámci celého sektora pochádzalo z maloobchodu cez automobilový priemysel až po elektroniku.


Kľúč k úspechu logistických centier


Rozhodovanie používateľov služieb z oblasti logistiky o lokalite sa riadi dostupnosťou pracovnej sily a blízkosťou ekonomických sietí. Pokiaľ sú pre dlhodobé vytváranie hodnôt dôležité ostatné prvky (napríklad dynamika, kompresia kapitalizačných sadzieb atď.), pre správne investičné rozhodnutie je nevyhnutné pochopenie dynamiky zákazníkov a posunov v logistických sieťach.


Čo riadi voľbu uprednostňovanej lokality?


1. Dôležitý je okamžitý prístup k centrám s hlavnou spotrebou. Najdôležitejšími kritériami pre prevádzkovateľov logistických služieb pri výbere lokality je prístup k bránam globálneho obchodu, ekonomickým sieťam a k dostupnosti pracovnej sily. Tieto charakteristiky najlepšie ilustrujú logistické koridory a metropolitné oblasti v krajinách Beneluxu a v západnej časti Nemecka. Severná Európa má vysokú hustotu spotrebiteľov a dobre rozvinuté dopravné siete, čiže nie je prekvapením, že tieto miesta dosiahli vysoké skóre vďaka svojej blízkosti a infraštruktúry.


2.Stále dôležitejšie sú hlavné populačné centrá s najvyššou spotrebou. V tohtoročnom prieskume sa v celkovom poradí vyššie posunuli veľké metropolitné oblasti, ako je Londýn, Paríž, Miláno a Berlín. Podobne, ako logistické koridory, vyhľadávané sú aj metropolitné oblasti, pretože sa nachádzajú blízko spotrebiteľov a podporujú efektívny dodávateľský reťazec. Zákazníci v oblasti logistických nehnuteľností stále častejšie zvažujú náklady na dodávateľský reťazec v jeho úplnosti, a čoraz viac uprednostňujú blízkosť ekonomických sietí a zákazníkov/dodávateľov pre zaistenie čo najrýchlejšieho dodania tovaru k spotrebiteľom.

 

3. Význam celkových nákladov je pomerne nízky. Historicky sa logistika sústreďovala na minimalizáciu nákladov, avšak keďže sa na dodávateľské reťazce stále viac hľadí ako na konkurenčné aktíva, súčasťou rozhodovania sa stále viac stávajú rozhodnutia založené na hodnotách. Spomedzi účastníkov prieskumu sa dobre umiestnili mnohé, tradične drahšie krajiny a trhy, vrátane Holandska, Nemecka, Belgicka, Spojeného kráľovstva a Francúzska.

 

4. Pri demografických zmenách a zvýšených úrovniach služieb s pridanou hodnotou v logistických zariadeniach sa dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov stala dôležitým  faktorom pri výbere lokality. Trhy v Západnej Európe ponúkajú veľké pracovné rezervy a zaradili sa na vysoké priečky vo faktore umiestnenia pracovnej sily. Dostupnosť flexibilnej a kvalifikovanej pracovnej sily predstavuje aspekt operačnej výkonnosti, ktorý je pre odvetvie logistiky stále dôležitejší. Poľsko sa dobre umiestnilo vo viacerých kategóriách a patrí medzi najrýchlejšie rastúce logistické trhy v Európe. Centrálna časť Poľska - Lodź bola v skutočnosti prvým trhom mimo Západnej Európy, ktorý sa umiestnil medzi prvými piatimi lokalitami. Krajiny strednej a východnej Európy (SVE) predstavujú relatívne mladý trh a stali sa súčasťou európskej logistickej siete až na začiatku 21. storočia, keď pristúpili do EÚ. Dopyt v tomto regióne poháňa vznikajúca stredná trieda a odvetvie konečnej montáže.

 

Zdroj: Prologis, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail